Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Godstyper vi ikke transporterer

Gods som ikke mottas til transport av PostNord:

  • gods sendt fra privat til privat
  • flyttegods/utleiecontainer
  • glass som ikke har transportemballasje
  • levende planter og dyr
  • uemballerte maskiner (snøskutere, motorsykler, ATV og lignende)
  • biler og båter
  • kunst og antikviteter
  • edle metaller, penger og verdidokumenter

Videre mottas ikke farlig gods som: Eksplosive stoffer og gjenstander, giftige gasser, desensiterte eksplosiver av klasse 3 og 4.1, giftige stoffer med emballasjegruppe I og infeksjonsfremmende stoffer i kategori A, samt radioaktivt materiale. For mer informasjon se Transportørhåndbok farlig gods.​​​​​

Skulle slikt gods likevel blir innlevert til transport, frasier PostNord seg ethvert ansvar for eventuelle skader.

Se også Lov om vegfraktavtaler § 29 hvor det fremkommer forhold som fritar fraktfører for ansvar.

Har du spørsmål?

Ring 09300