Skip to content Go to main navigation Go to language selector

This website uses cookies. Certain cookies are necessary for the website to work optimally. Others are used to optimize your user experience and enable us and our partners to provide you with relevant advertising. By clicking “I consent”, you consent to our use of cookies and processing of your personal data according to our privacy policy. In it, you can also read more about how you can erase or block cookies and revoke consent.

Sykkel-VM i Bergen 2017

16.-24. september arrangeres Sykkel-VM i Bergen. Dette vil by på store utfordringer for fremkommeligheten vår, allerede fra 10. september når traseene bygges og ut september måned når traseen demonteres. Derfor vil vi gi deg noen råd om hva du bør gjøre i forkant av og i denne perioden.

Bergen sentrum vil være stengt under Sykkel-VM. Det betyr at varelevering kun kan skje mellom kl. 04.00-08.00 (lysegrønt område på bildet) og kl. 05.00-08.00 (mørkegrønt område på bildet).

Vi vil derfor ha redusert distribusjon i denne perioden og kun ha nattdistribusjon mellom kl. 19.00-08.00.

Vi forsøker å få til en døgnåpen terminal. Imidlertid er det slik at kun akkrediterte biler får adgang til terminalområdet utenom kl. 19.00-08.30. Dersom du ikke har en slik adgang, er det tidsrommet 19.00-08.30 som gjelder.

Bane Nor kan ikke tilpasse sine ankomsttidspunkter for containertogene til Bergen, og det vil ikke være mulig å lagre containere som ikke kan kjøres ut umiddelbart i Bergen.

Derfor bør du gjøre 4 ting i god tid før arrangementet:

  1. Øke innkjøp i god tid før VM for å bygge opp egne lagre.
  2. Unngå varelevering under arrangementet i størst mulig grad.
  3. Kontakte din kontaktperson i PostNord for tettere oppfølging.
  4. Gi oss beskjed på forhånd om du holder stengt eller ikke er tilstede på leveringstidspunktet, i en e-post til sykkel-vm.no@postnord.com.

Vi må forholde oss til retningslinjene fra Bergen kommune og arrangørene. Opplegget er allerede bestemt, og det vil ikke bli gjort endringer av betydning.

Vi gjør alt vi kan for å løse dette på best mulig måte, innen for de rammene arrangementet tillater.

Denne siden oppdateres kontinuerlig.