Skip to content Go to main navigation Go to language selector

This website uses cookies. Certain cookies are necessary for the website to work optimally. Others are used to optimize your user experience and enable us and our partners to provide you with relevant advertising. By clicking “I consent”, you consent to our use of cookies and processing of your personal data according to our privacy policy. In it, you can also read more about how you can erase or block cookies and revoke consent.

Begrenset fremkommelighet i Bergen og omegn

All distribusjon i Bergensområdet vil påvirkes av dette arrangementet, ikke bare de som har leveranser i selve løypetraseen. Det er derfor viktig at du begynner å planlegge i god tid og tar kontakt med oss dersom du har spørsmål til hvordan distribusjonen vil løses i denne perioden.

Områder med leveringstid kl. 19.00-08.30:

 • Sandviken
 • Landås
 • Minde
 • Laksevåg

Områder med redusert fremkommelighet, men uten tidsbegrensning:

 • Fyllingsdalen
 • Loddefjord
 • Askøy
 • Sotra
 • Åsane
 • Arna
 • Nord-Hordaland
 • Fana
 • Kokstad
 • Sandsli
 • Andre nærliggende områder

Flere av hovedfartsårene til Bergen har innsnevret kjørefelt under Sykkel-VM. Her må det derfor beregnes ekstra tid.