Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Fremføring og distribusjon

I perioden fredag 21. desember til og med onsdag 2. januar vil trafikker og distribusjon endres slik at noe lengre fremføringstid må påregnes. Som følge av dette vil forventet leveringstid normalt økes med 1 døgn.

 

Det foretas normalt ingen utkjøring av varer på julaften eller nyttårsaften. Men, våre terminaler er åpne mellom kl 08:00 og 12:00 for henting. Våre Pick Up points er også åpne på Julaften fram til kl. 12:00.

Generelt gjelder følgende:

  •  Det vil kun benyttes bane og ikke bil på banestrekninger. Dette kan innebære noe lengre fremføringstid på enkelte strekninger da godset transitteres.
  • Distribusjon ved våre lokale avdelinger tilpasses lavere volumer enn normalt i perioden. Noe redusert utkjøringsfrekvens må påregnes, spesielt til destinasjoner utenfor by områder.
  • Våre transporttidsberegninger og kvalitetsmålinger vil bli foretatt etter ordinær ruteplan til tross for reduseringene nevnt over. Dette gjør at kvalitetsmålingene vil vise en redusert kvalitet i denne perioden.