Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Grønn utvikling i 2019

21.02.2019 08:00:22

PostNord setter miljø svært høyt og har en egen miljøavdeling som jobber for å finne nye veier å gå mot et utslipsfritt samfunn. Fagkonsulent for miljø i PostNord, Jon-Kristian Rydningen har klare meninger om den grønne utviklingen vi ser.  

Jon-Kristian Rydningen, Fangkonsulent for miljø i PostNord.
Jon-Kristian Rydningen, Fangkonsulent for miljø i PostNord.

 - Nå er det et nytt år, hva tenker du om den grønne utviklingen i PostNord i 2019?

- En viktig utvikling er at det er en økt etterspørsel av grønne alternativer. Folk vil ikke ha negative utslipp knyttet til det de kjøper, så bedrifter må i større grad tilrettelegge for at forbrukeren kan leve bærekraftig. Det er noe vi møter direkte i markedet, men også gjennom våre kunder. Samarbeidspartnere stiller stadig strengere krav til redusert utslipp, og flere setter ambisiøse strategier om å være utslippsfrie innen relativt få år.

- Hva menes med utslipsfritt, kan du utdype? 

- Når man snakker om utslippsfritt så er det i hovedsak tre ting som gjelder i tungtransporten. Biogass, batteri elektrisk og hydrogen elektrisk. Av disse teknologiene så er det biogass som har kommet lengst, og  er det eneste reelle alternativet i 2019. Fra 2020-2021 kommer det større biler som også er hydrogen- eller batteridrevet. Det er en helt klar trend, vi vet at disse bilene kommer, og vi vet at det kommer til å bli økt etterspørsel, så vi må tilpasse oss.

- Kan man ikke bare å bytte ut alle bilene?

- Hovedutfordringen er at disse bilene er veldig dyre. Skulle vi investert i dette trenger vi flere insentiver. Det at kunden stiller det som et absolutt krav er et insentiv i seg selv, og et steg i riktig retning. Et annet tiltak kunne vært bomavgift-fritak eller en avgiftsreduksjon på biogass. Ting går litt tregt akkurat nå, hvor det er umulig for oss å ta hele denne kostnaden selv. I en så marginalisert bransje så må man fordele kostnadene på ett eller annet vis. Kunden vil ikke ta hele utgiftsposten, og det har heller ikke vi mulighet til. Det må være en mye tydeligere dialog over hele linja, med politikere og næringsliv. Det er en stor kostnad, så dette må tilrettelegges.

- Hva tenker du kunne vært en løsing?

- Jeg tror det viktigste virkemidlet i dag ville vært å opprette CO2-fond for næringslivet. Det er et fond som vi kunne søkt om støtte til å investere i utslipsfrie biler, og det hadde kunne virkelig fått fart på ting. Det er jo ingen som er i mot dette skiftet, det eneste er at det er veldig dyrt nå i omstillingsfasen.

Et tilleggsmoment er infrastrukturen, som er noe begrenset. Det er ganske godt tilrettelagt i Oslo, men når vi skal kjøre lange strekinger, som vi gjør veldig mye av, byr det på utfordringer. Vi kjører mellom byer spredd over hele vårt langstrakte land, og da er ikke infrastrukturen god nok. Det er en stor utfordring, og utviklingen går for sakte. Jeg håper og tror at i løpet av 2019 så skal PostNord være godt i gang med en klar strategi på hvordan vi skal fase inn nye nullutslipps kjøretøy.

.