Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Tollinformasjon PostNord angående Brexit

28.03.2019 09:20:00

Det forventes at Storbritannia vil forlate Den europeiske union (EU) 12. april 2019. Den ventede uttredelsen fra tollunionen innebærer vesentlige endringer for pakke- og logistikktransporter til og fra Storbritannia.

Det er i dag ikke klart om det ved uttredelsen vil foreligge en uttredelsesavtale mellom Storbritannia og EU. PostNord arbeider med å få til en så friksjonsfri overgang for våre kunder i Sverige, Danmark og Finland som mulig, uansett hva som blir utfallet av forhandlingene. PostNord samarbeider bl.a. med Royal Mail og DPD og sørger for ekstra bemanning for tollhåndtering på Arlanda og i Malmö, Örebro, København og Kolding.

Blir det en «myk Brexit», dvs. med en uttredelsesavtale på plass, vil det foreligge fastsatte overgangsbestemmelser for handelen mellom EU og Storbritannia. Overgangsbestemmelsene innebærer at handelen fortsetter som nå t.o.m. 31. desember 2020.

Blir man ikke enige om en uttredelsesavtale, blir det derimot en såkalt «hard Brexit» som vil få konsekvenser både fra et moms- og tollperspektiv. Da vil håndteringen av gods og handel mellom EU og Storbritannia kreve endrede rutiner og nye avgifter. Gods kan måtte forhåndsmeldes, det kan kreves forskjellige typer tollautorisasjoner, f.eks. for aktiv og passiv foredling, og andre regler for sikkerhet og beskyttelse ved eksport kan få anvendelse. Tolldeklarasjoner ved både import og eksport vil bli krevd fra avsenderen. Ufullstendig tollklarering kan føre til ventetid ved grensene.

Tolldata for å kunne foreta en riktig tredjelandseksport som er nytt f.o.m. 29. mars, omfatter bl.a. opprinnelseserklæring, verdi, vekt, tariffkode, varebeskrivelse, CVR-nummer (Danish Central Business Register) og EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification).

For mer informasjon om forberedelser henviser vi til tollmyndighetene:

Har du spørsmål om PostNords prosesser og tollrutiner i forbindelse med Brexit, kan du ta kontakt med kundeservice.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.
.