Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Transport post-korona på digital konferanse

16.10.2020 13:20:24

Under årets digitale konferanse Transport & Logistikk 2020, skal Ole A. Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord, gi innspill fra næringslivet om Nasjonal transportplan.

Andre foredragsholdere under temaet «Nasjonal transportplan», er Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør i Statens vegvesen. Hun vil snakke om prioriteringer for Statens vegvesen i neste NTP-periode. I tillegg er det satt opp en duell mellom Helge Orten, leder av transportkomiteen, Sverre Myrli, fraksjonsleder i Arbeiderpartiet og Arne Nevra, stortingsrepresentant for Sosialistisk venstreparti.

Ny beregning av veiprosjekter

Hagens foredrag vil ta utgangspunkt i en kronikk i Aftenposten om korona og samferdselsinvesteringer:
I koronaens tid har digitaliseringen skutt fart: Vi jobber hjemmefra og handler på nettet. Begge deler gjør at vi reiser mindre, det blir mindre køer og behovet for nye veier blir mindre. Dette betyr mindre lønnsomme samferdselsinvesteringer.

Hagen tar også utgangspunkt i NHOs innspill til nasjonal transportplan – nemlig næringslivets behov for infrastruktur og rammebetingelser.

Jernbane, organisering av etater og stamveier

Hagen går gjennom alle transportformene – men ser også på det internasjonale perspektivet, og organisering av sektoren.

Transportetatene bør organiseres smartere. Nye Veier har vært en suksess som utfører veibygging i tillegg til Statens vegvesen. Bane Nor trenger muligens også en utfordrer på jernbanebygging. Men på den annen side: Hvor mange etater skal vi ha?

Kan vi forsvare å investere 18 milliarder i godstiltak, når det omsettes for rundt 1 milliarder kroner i året? Hvor mange stamveier til Bergen trenger vi?

Det grønne skiftet og digitalisering

PostNord har satt mål om nullutslipp fra pakketransport i byene i 2025, og teknologien og infrastrukturen er på plass. Målet om nullutslipp fra godstransport mellom byene i 2030 krever videre elbil-utvikling, lastebiler på hydrogen og investeringer i innovasjon.

Digitalisering gjør at vi står overfor tidenes transportrevolusjon, her må regjering og Storting følge med på utviklingen. Det digitale samspillet må utvikles; sikkerhet og juridiske forhold må tenkes nøye igjennom.

Hva: Transport & Logistikk 2020 – digital konferanse
Når: 19. og 20. oktober 2020. Ole A. Hagen vil holde sitt innlegg mellom 09.00-10.45 tirsdag 20. oktober.
Hvor: Digitalt, se konferansens hjemmeside

.