Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
TV-aksjonen 2020 til WWF
sponsorater

TV-aksjonen

For 7. år på rad er vi logistikkpartner til TV-aksjonen. Årets TV-aksjon går til WWF som skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker.

For 7. gang sørger PostNord for at alt materiell til den store innsamlingsdagen, søndag 18.oktober, kommer ut til alle landets kommuner.

PostNord har ansvar for å levere årets markedsmateriell til frivillige og ansatte i Norge. Vi stiller opp med dyktige, engasjerte medarbeidere og markedets beste rutenett.

Det er over 500 komiteer i Norge, og alle Norges kommuner trenger materiellet for å mobilisere de 100.000 bøssebærerne som trengs. Vårt bidrag er å sørge for rask og presis levering av det viktige kampanjemateriellet som skal bidra til rekrutteringen.

Om årets innsamlingsaksjon

WWF Verdens naturfond er en av verdens største miljøorganisasjoner, og jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

WWF er til stede i mer enn hundre land, og samarbeider tett med lokalbefolkning og andre organisasjoner over hele verden. Målet med arbeidet er å beskytte naturen, stanse tapet av arter, og bekjempe forurensing og forsøpling.

Hav, skog, ferskvann, mat og dyr er naturressurser verden er avhengig av. WWF jobber for å bremse klimaendringene og sikre bærekraftig bruk av fornybare ressurser. Organisasjonen ønsker å sikre en levende jord også for fremtidige generasjoner.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

«Havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Men nå er havet truet. Heldigvis finnes det løsninger.»

Her kan du lese mer om årets TV-aksjon.

Engasjer deg i årets TV-aksjon

Det finnes ingen grenser for hva du kan gjøre for å engasjere deg i årets TV-aksjon.
.