Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

På denne hjemmesiden brukes det informasjonskapsler (“cookies”). Noen informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere som det skal. Andre informasjonskapsler brukes for å optimalisere din brukeropplevelse og for at vi og våre samarbeidspartnere skal kunne tilby deg relevant markedsføring. Ved å trykke på “jeg samtykker” godkjenner du vår bruk av informasjonskapsler og behandling av dine personopplysninger i henhold til vår personvernpolicy. I personvernpolicyen kan du også lese mer om hvordan du kan slette eller blokkere informasjonskapsler samt trekke tilbake ditt samtykke.

Personvernpolicy for PostNords digitale kanaler

PostNord AB (publ) og PostNords konsernselskaper ("PostNord" eller "vi") tar på alvor personvernet til besøkende på våre nettsider og brukere av tjenestene som PostNord tilbyr på disse nettsidene, våre apper, våre plattformer i sosiale medier og vår kundetjeneste ("digitale kanaler").

Vårt mål er at du skal føle deg trygg på at ditt personvern respekteres, og at dine personopplysninger behandles korrekt. Vi tar ansvar for at personopplysninger som behandles av PostNord, bare brukes til tiltenkte formål og beskyttes mot uautorisert tilgang. All behandling av personopplysninger i PostNord skjer i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. I EU/EØS trer den generelle personvernforordningen (GDPR) i kraft i mai 20181.

Denne personvernpolicyen gjelder generelt for samtlige av PostNords digitale kanaler. Dersom en annen og mer spesifikk personvernpolicy publiseres på en digital kanal som håndteres av et datterselskap eller en annen juridisk person i PostNord-konsernet, skal den ha forrang foran denne personvernpolicyen.

Ut over den behandlingen av personopplysninger som skjer via PostNords digitale kanaler, behandler vi også personopplysninger om deg, både om deg som avsender og som mottaker, ved utføring av tjenestene som PostNord tilbyr via PostNords digitale kanaler og andre kanaler. Dersom vilkårene for noen av tjenestene som tilbys via PostNords digitale kanaler, inneholder mer spesifikke bestemmelser om behandling av personopplysninger, skal slike bestemmelser ha forrang foran denne personvernpolicyen for den aktuelle tjenesten.

1. Hva er personopplysninger, og hva menes med behandling av personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som direkte, eller indirekte sammen med andre opplysninger, kan kobles til en levende fysisk person. Det innebærer at vidt forskjellige opplysninger som f.eks. navn og kontaktopplysninger, IP-adresser, konkurransebidrag, gjennomførte valg og atferd utgjør personopplysninger.

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Alt som gjøres med personopplysninger, utgjør behandling, uavhengig av om dette er automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding eller endring, utarbeiding, lesing, bruk, utlevering gjennom overføring, distribusjon eller tilgjengeliggjøring på annen måte, justering eller sammenføring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

2. PostNords behandling av personopplysninger

2.1 Hvilke personopplysninger samles inn, og når slettes de?

Når du besøker/bruker våre digitale kanaler, tjenestene på disse eller kommuniserer med oss i våre digitale kanaler, kan vi samle inn opplysninger om deg, f.eks. navn, adresse, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, identifikasjonsopplysninger, informasjon om din bruk av PostNords tjenester og produkter, transaksjonshistorikk og for visse tjenester også bilder og stedsinformasjon. Dersom det er relevant, kan også personnummer og kortopplysninger bli behandlet.

Videre kan PostNord samle inn tekniske data om de enhetene du bruker for å få tilgang til PostNords digitale kanaler, bl.a. IP-adresse, unik enhets-ID, nettlesertype og informasjon fra informasjonskapsler. Innsamlingen som beskrives her, skjer f.eks. ved at du legger inn dine personopplysninger i forskjellige skjemaer i våre digitale kanaler eller tjenestene der, at du kommuniserer med PostNord og andre via PostNords plattformer i sosiale medier, legger inn kommentarer i våre kontaktskjemaer eller kommer med dette via telefon, laster ned rapporter fra PostNords nettsider eller melder deg på arrangementer som PostNord arrangerer.

Dersom du deltar i konkurranser og andre markedsføringsaktiviteter som vi arrangerer, kan konkurransebidrag og ytterligere personopplysninger som du velger å gi oss, bli behandlet.
Når du tar kontakt med oss via kundeservicefunksjoner i våre digitale kanaler, f.eks. i forbindelse med en reklamasjon, vil dine kontaktopplysninger og informasjon om det saken gjelder, bli behandlet av oss.

Dersom du besøker eller kommuniserer med oss via våre kontoer i sosiale medier (dvs. tredjepartsplattformer som f.eks. Facebook og Twitter), kan PostNord motta informasjon om din profil og din interaksjon på tredjepartsplattformen fra leverandøren av denne.

PostNord har plassert såkalte informasjonskapsler (cookies) i flere av selskapets digitale kanaler. Gjennom disse informasjonskapslene samles det inn opplysninger om hvordan du bruker den digitale kanalen. Mer informasjon om hvilke informasjonskapsler PostNord har plassert i selskapets digitale kanaler, og om hvordan du fjerner disse informasjonskapslene, finner du her.

Personopplysningene vil bli behandlet av oss bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller PostNords rettslige forpliktelser.

2.2 For hvilke formål behandles personopplysninger?

De personopplysningene om deg som samles inn i forbindelse med din bruk av de digitale kanalene og tjenestene der, vil bli behandlet av PostNord eller selskaper i PostNord-konsernet, eller deres respektive underdatabehandlere, for følgende formål:

 1. For at vi skal kunne levere de produkter og tjenester du har bestilt, og administrere vår avtale med deg.
 2. For at vi skal kunne kommunisere med deg ved kontakt via kundeservice, e-postskjema og i våre kontoer i sosiale medier.
 3. For å administrere markedsføringsaktiviteter som konkurranser og premier m.m.
 4. For markedsføringsformål, bl.a. for markedsføring via post, e-post og sms/mms (som du kan velge bort via en lenke i hver e-post- eller sms-/mms-utsendelse).
 5. For å analysere og gruppere de besøkende etter utvalg, prioritering og preferanser, noe som innebærer at det skjer en såkalt profilering, for å kunne tilby relevant og tilpasset informasjon, anbefalinger, annonser og tilbud. Det er også mulig at data som stammer fra bruk av forskjellige digitale kanaler fra PostNord og fra PostNords konsernselskap, samkjøres for dette formål, samt for å utvikle produkter og tjenester.
 6. For å behandle din betaling eller hindre eller oppdage bedrageri.
 7. For å utarbeide statistikk over bruken av våre digitale kanaler og tjenestene der.
 8. For å vedlikeholde, utvikle, teste og forbedre våre digitale kanaler og de tekniske plattformene som de er tilgjengelige på.

2.3 Rettslig grunnlag og berettigede interesser for behandlingen av personopplysninger

PostNord behandler alltid dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning. Vi behandler dine personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller svare på din anmodning om kundeservice, og når vi har en annen legitim og berettiget interesse av å behandle dine personopplysninger, f.eks. av å markedsføre oss overfor besøkende på våre digitale kanaler eller utvikle våre digitale kanaler.

Dersom PostNord har behov for å behandle dine personopplysninger for et annet formål som i henhold til gjeldende lovgivning krever at du samtykker, vil vi på forhånd innhente samtykke til dette fra deg ved at du aktivt må klikke i en rute.

3. Sikkerhet for vern av personopplysninger

PostNord sikrer et høyt vern av dine personopplysninger og treffer egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, spredning eller tilintetgjøring.

PostNord vil behandle personalopplysninger som konfidensielle opplysninger. For postforsendelser gjelder taushetsplikten som følge av den norske postloven §30. Informasjon kan i enkelttilfeller utleveres myndigheter dersom det er støtte for det i lover eller forskrifter.

4. Begrensninger i utleveringen av personopplysninger

PostNord kan benytte eksterne samarbeidspartnere (leverandører) til å utføre oppgaver for PostNords regning, f.eks. for å levere IT-tjenester, betalingsløsninger eller hjelpe til med markedsføring, analyser eller statistikk. Utføringen av disse tjenestene kan innebære at PostNords samarbeidspartnere, både i og utenfor EU/EØS, får tilgang til dine personopplysninger.

Selskaper som håndterer personopplysninger for PostNords regning, undertegner alltid en avtale med PostNord. Dette gjøres for å sikre et høyt nivå for vern av dine personopplysninger også hos våre samarbeidspartnere. Når det gjelder samarbeidspartnere utenfor EU/EØS, treffes det særlige vernetiltak, f.eks. avtaler som inkluderer standardavtalevilkårene for dataoverføring som er vedtatt av EU-kommisjonen, og som er tilgjengelig på EU-kommisjonens nettsted.

PostNord kan utlevere personopplysninger til en tredjepart, f.eks. politiet eller en annen myndighet, i forbindelse med etterforskning av lovbrudd eller dersom vi i henhold til loven eller en myndighetsbeslutning plikter å utlevere slike opplysninger.

PostNord kommer ikke til å utlevere dine personopplysninger i en annen utstrekning enn det som beskrives i dette punkt 4.

5. Bruk av informasjon fra din mobile enhet

PostNord leverer visse tjenester hvis bruk avhenger av at PostNord får tilgang til informasjon fra din mobile enhet (f.eks. mobiltelefon eller nettbrett). Det kan f.eks. dreie seg om bilder og informasjon om hvor du befinner deg. PostNord samler aldri inn slik informasjon dersom du ikke uttrykkelig har gitt oss tillatelse til å gjøre det.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan PostNord kan bruke informasjon fra din mobile enhet, dersom du har gitt PostNord samtykke til slik bruk.

 • Sted: PostNord vil aldri samle inn eller bruke informasjon om hvor din mobile enhet befinner seg, dersom du Ikke uttrykkelig har gitt tillatelse til dette.
 • Bilder og kamera: PostNord vil ikke få tilgang til dine bilder eller ditt kamera uten først å ha innhentet en uttrykkelig tillatelse fra deg, og vi vil aldri importere bildebiblioteket fra din mobile enhet. Dersom du gir tillatelse til at PostNord får tilgang til dine bilder, vil vi bare bruke de bildene som du uttrykkelig gir oss tillatelse til å bruke.
 • Kontakter: PostNord vil ikke importere dine kontakter lagret på din mobile enhet uten først å innhente en uttrykkelig tillatelse fra deg til å gjøre dette.
 • Mikrofon: PostNord vil aldri få tilgang til mikrofonen i din mobile enhet hvis du ikke uttrykkelig har gitt din tillatelse til dette.

6. Eksterne lenker

Denne personvernpolicyen gjelder for informasjon som PostNord behandler om deg innenfor rammen av våre digitale kanaler. PostNords digitale kanaler kan noen ganger inneholde lenker til eksterne nettsteder eller tjenester som vi ikke kontrollerer. Dersom du følger en lenke til et eksternt nettsted, bør du gjøre deg kjent med prinsippene for behandling av personopplysninger og informasjon om informasjonskapsler som gjelder for det aktuelle nettstedet.

7. Rett til informasjon og til å klage

I henhold til det som følger av gjeldende personopplysningslovgivning, har du rett til når som helst å begjære om innsyn i personopplysningene som behandles om deg, til å få feilaktige personopplysninger korrigert, til å begjære at PostNord skal slutte å behandle samt slette dine personopplysninger, til å begjære at behandlingen av dine personopplysninger begrenses, til å utøve din rett til dataportabilitet, samt til å protestere mot behandlingen av personopplysningene. Ta eventuelt kontakt med PostNord på adressen som angis i punkt 9 nedenfor.

Du har også rett til når som helst å klage til egnet tilsynsmyndighet dersom du mener at dine personopplysninger behandles i strid med gjeldende personvernlovgivning.

8. Behandling av personopplysninger om barn

PostNords digitale kanaler er ikke rettet mot barn, og PostNord samler derfor ikke bevisst inn personopplysninger om barn. Dersom du har ansvar for barn og blir oppmerksom på at ditt barn har gitt personopplysninger til PostNord, ber vi deg om å kontakte oss på adressen angitt i punkt 9 nedenfor for å utøve dine rettigheter med hensyn til f.eks. sletting eller fjerning.

9. Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for behandling av dine opplysninger er det PostNord-selskapet som angis som ansvarlig for den aktuelle digitale kanalen. Andre juridiske personer i PostNord-konsernet er dessuten hver for seg i relevante tilfeller behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger i samsvar med vilkårene for den aktuelle tjenesten eller funksjonen.

Dersom du har spørsmål om hvordan PostNord behandler dine personopplysninger, eller ønsker informasjon om og kontaktopplysninger til behandlingsansvarlige i andre selskaper i PostNord-konsernet, kan du kontakte PostNords personvernrådgiver (Data Protection Officer) på dataprotectionofficer@postnord.com eller via post til:
PostNord AB
Data Protection Officer
105 00 Stockholm

Er du bedriftskunde, kan du ta kontakt med PostNords kundetjeneste eller ansvarlig selger

10. Endring av denne personvernpolicyen

PostNord kan fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernpolicyen. Den siste versjonen av personvernpolicyen er alltid tilgjengelig på PostNords nettsider.

Informasjon om informasjonskapsler (cookies) på postnord.no

Sist oppdatert: 05.06.2018

1 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning).

.