Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å sikre at nettstedet vårt fungerer ordentlig, for å samle statistikk og for markedsføring. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler (cookies) ved å lukke boksen, eller klikke videre til nettsiden. Om informasjonskapsler

Ord og uttrykk innen logistikk

Her følger forklaringer på en rekke typiske ord og uttrykk innen logistikk.

Internasjonalt regelverk for transport av farlig gods på vei.

Varsling per e-post, sms eller brev til mottaker om ankommet gods.

Arctic Railway Express - godstog mellom Narvik og Oslo

Electronic Data Interchange - elektronisk overføring av forretningsdata mellom to datamaskiner i et standardisert format.

Språket i EDI-meldingen, det vil si et standard overføringsformat.

En europall (EUR-pall) er en standardisert lastepall med målene 800 x 1200 mm, etter NS nr. 1532.

Gods klassifisert i henhold til internasjonale betingelser for transport av farlig gods.

En uberegnelig og ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll.

Et eller flere kolli som er logisk knyttet sammen for transport.

Et nummer som unikt identifiserer en enkelt sending.

Transportbransjens måte å regne om volum til vekt. Pakkens volum (dm3) = Bredde x lengde x høyde i cm, delt på 1000. Volumet deles deretter med en omregningsfaktor, som vanligvis er 3,5.

En fysisk enhet beregnet for transport, som inneholder en eller flere varer sammenstilt eller pakket som én fysisk enhet.

Er referansenummer som unikt identifiserer et enkelt kolli.

Godsets strekkode blir elektronisk lest igjennom transportkjeden, og den gir informasjon i sanntid om hvor godset har passert på sin vei fra avsender til mottaker. Dette kaller vi kontrollpunkter som kan leses i vårt sporingssystem. Vi benytter normalt seks kontrollpunkter for gods via terminalnettet og to kontrollpunkter for gods som leveres dør til dør uten omlasting.

Ved utlevering kvitterer mottaker for sendingen. Vi benytter PDA (liten pc) der kundens kvittering og annen informasjon er online, som gjør at mottakerens signatur er tilgjengelig på vår nettside bare sekunder etter at kvitteringen er signert. Dersom sjåføren ikke har håndterminal tilgjengelig, skal mottakeren kvittere for mottatt sending på en kvitteringsliste. Kvitteringer gjøres tilgjengelige etter 2–3 dager på internett.

For gods som på grunn av form eller emballasjens art er vanskelig å stue og samlaste med annet gods, benyttes lastemeter som grunnlag for fraktberegning. En lastemeter er en meter av lasterommets fulle høyde, lengde og bredde. Lastemeter oppgis i meter med en desimal av den plassen godset tar av enhetens lasterom
i lengderetningen.

Oppfylling av gods i transportmiddel.

Tømming av gods fra transportmiddel.

Proof of delivery - bevis i form av signatur eller kvittering på at gods er utlevert.

Et eller flere kolli som er logisk knyttet sammen for transport.

Et nummer som unikt identifiserer en enkelt sending.

Sendingsstatus på pakker via internett eller WAP-telefon.

En entydig identifikasjon av en vareenhet.

Fellesbetegnelse på alt gods som ikke er partigods.

Temperaturregulerte varer.

Varer som ikke tåler kulde.

Reell vekt i kilo, basert på veiing.

Transportbransjens måte å regne om volum til vekt. Pakkens volum (dm3) = Bredde x lengde x høyde i cm, delt på 1000. Volumet deles deretter med en omregningsfaktor, som vanligvis er 3,5.