Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Ruteplan i sommer

PostNord sommerruteplan

I sommer tilpasser vi våre trafikker til lavere godsmengder. Som følge av dette vil transporttiden kunne økes med 1 døgn. Dette gjelder i perioden uke 28-32, fra 9. juli til og med den 10. august

Alle våre transporttidsberegninger og kvalitetsmålinger vil bli foretatt etter sommer ruteplanen(dvs med et tillegg i transporttid).

Vi vil gjøre følgende justeringer av våre transporter i sommer:

  • Der det er banestrekninger vil vi benytte bane fremfor bil. Dette kan medføre noe lengre fremføringstid på enkelte strekninger.
  • Vi vil også tilpasse lokaldistribusjonen vår i takt med sesongen, til lavere volumer enn normalt. Det betyr at vi vil ha en noe lavere utkjøringsfrekvens fra våre lokalavdelinger, spesielt til destinasjoner utenfor by-nære områder.

 

Har du spørsmål?

Kontakt kundeservice eller din logistikkonsulent for mer informasjon.