Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Produktspesifikasjoner for gods

Her er spesifikasjonene listet opp for alle våre forsendelsesprodukter over 35 kg.

 1. ​Enkelt-paller: PostNord Pallet​
 2. Pakker og paller opptil 2500 kg: PostNord Groupage
 3. Gods over 2500 kg: PostNord Partloads
 4. Nattleveranser: PostNord InNight
 5. Varmeregulert frakt: PostNord Termo

PostNord Pallet​​

​Sende i Norge

Godstype

Alle typer gods unntatt

 • levende dyr
 • kjøle- og frysegods
 • flyttegods

Produktforutsetning

​Kun mellom næringsdrivende

Geografi

Hele Norge

Transporttid

Se Ruteplan

 • Stykkgods Spesialfrakt: Transporttid oppgitt i Ruteplan + inntil 1 dager
 • Farlig gods: Transporttid kan være noe lenger enn oppgitt i Ruteplan, grunnet samlastingsforbud av enkelte stoffer

Vekt/Mål/Volum​

 • Europall:
  • Maks 1000 kg virkelig vekt
  • Størrelse = 80 x 120 cm
  • Maks høyde 200 cm
 • ​Halv pall:
  • Maks 500 kg virkelig vekt
  • Størrelse = 80 x 60 cm
  • Maks høyde 150 cm
 • Spesialpall:
  • Maks 1000 kg virkelig vekt
  • Størrelse = 120 x 120 cm
  • Maks høyde 200 cm

​​​Volumberegning​​

1m3 = 286 kg (1:3,5)

Tilleggstjenester/Info

 • PostNord Farlig Gods
 • PostNord Varmegods​

Gå til produktbeskrivelse av PostNord Pallet​

Be om tilbud

Sende til utlandet

Godstype

Alle typer gods unntatt

 • levende dyr
 • farlig gods
 • kjøle- og frysegods
 • varmegods
 • flyttegods
 • alkohol og tobakksvarer
 • edle metaller (gull/sølv)

For øvrig i henhold til det enkelte lands innførselsbestemmelser

Produktforutsetning

 • ​Kun mellom næringsdrivende​
 • Avsender er fraktbetaler
 • Avtale må være inngått
 • Fortolles på EUs ytre grense
 • En-kolli sendinger
 • Merkes med egen strekkodeetikett
 • EDI-overført sendingsinformasjon
 • Regler og krav for import til EU må følges

Geografi

Norden og Europa

Transporttid

Se prisliste

Vekt/Mål/Volum​

 • Europall:
  • Maks 1000 kg virkelig vekt
  • Størrelse = 80 x 120 cm
  • Maks høyde 200 cm
 • ​Halv pall:
  • Maks 500 kg virkelig vekt
  • Størrelse = 80 x 60 cm
  • Maks høyde 150 cm
 • Spesialpall:
  • Maks 1000 kg virkelig vekt
  • Størrelse = 120 x 120 cm
  • Maks høyde 200 cm

​Volumberegning​​

Virkelig vekt

Tilleggstjenester/Info

 • Levering av gods uten kvittering
 • Advisering til mottaker per telefon
 • Begrenset mengde PostNord Farlig Gods (se transportørhåndbok for detaljer)

​Samtlige tilleggstjenester overføres i EDI-melding, samt merkes på strekkodeetikett.

Gå til produktbeskrivelse av PostNord Pallet

Be om tilbud

PostNord Groupage​

Godstype

Alle typer gods unntatt

 • levende dyr,
 • kjøle- og frysegods og
 • flyttegods​

Produktforutsetning

Kun mellom næringsdrivende

Geografi

Hele Norge

Transporttid

Se Ruteplan

 • ​Stykkgods Spesialfrakt: Transporttid oppgitt i Ruteplan + inntil 1 dager
 • ​Farlig gods: Transporttid kan være noe lenger enn oppgitt i Ruteplan, grunnet samlastingsforbud av enkelte stoffer

Vekt/Mål/Volum​

 • Stykkgods:
  • ​Normalt 0 – 2500 kg
  • Maks 1000 kg virkelig vekt per kolli.
  • Ingen sider over 240 cm.
  • Kun en side over 200 cm.
  • Kun to sider over 100 cm.
  • Når ett eller flere kolli i sendingen overstiger ovennevnte spesifikasjoner, avregnes sendingen automatisk som Stykkgods/Spesialfrakt.
 • Stykkgods En-kolli over 35 kg:
  • Krever avtale.
  • Dersom det ikke er registrert spesifikk avtale på kundenummeret for Stykkgods/En-kolli over 35 kg, beregnes sendingen som Stykkgods.
  • Forøvrig samme mål/vekt spesifikasjoner som Stykkgods
 • Stykkgods Spesialfrakt:
  • Maks 2000 kg virkelig vekt per kolli
  • Ingen sider over 750 cm
  • Kun en side over 240 cm

​Volumberegning​

1m3 = 286 kg (1:3,5)

Tilleggstjenester/Info

Gå til produktbeskrivelse av PostNord Groupage

Be om tilbud

​​​​​​PostNord Partloads

Godstype

Alle typer gods unntatt

 • levende dyr
 • kjøle- og frysegods
 • flyttegods​

Produktforutsetning

 • Alle typer transport- og logistikkløsninger der fraktbetaler er næringsdrivende
 • Der transportene påberoper materiell utover normal standard (container, semitrailer o.l.) må dette avtales særskilt (lift, kran o.l.)

Geografi

Hele Norge

Transporttid

Se Ruteplan

Vekt/Mål/Volum​

 • Gjelder normalt sendinger over 2,5 tonn fraktberegningsvekt
 • Kolliene må ikke være større enn at de kan håndteres med normale hjelpemidler og transporteres i ordinære transportenheter.
 • Større kolli etter avtale

​Volumberegning​​

1m3 = 333 kg (1:3,0)
1 lastemeter = 2000 kg

Tilleggstjenester/Info

PostNord Farlig Gods

Gå til produktbeskrivelse av PostNord Partloads

Be om tilbud

​PostNord InNight

​​Godstype

Pakker og Stykkgods

Produktforutsetning

 • Kun mellom næringsdrivende
 • Minimum 10 faste mottakere hver dag
 • Nøkkel eller sluselevering
 • Avsender er fraktbetaler
 • Godset må strekkodemerkes
 • Sendingsinformasjon via EDI
 • Avtale må være inngått

Geografi

Etter avtale

Transporttid

Kundespesifikk ruteplan.
Utlevering innen kl. 07.00, med visse unntak.

Vekt/Mål/Volum​

 • Maks vekt pakker: 35 kg
 • Maks vekt paller: 700 kg
 • Maks høyde per pall: 180 cm

​Volumberegning​​

1m3 = 286 kg (1:3,5)

Tilleggstjenester/Info

Returer

Gå til produktbeskrivelse av PostNord InNight

Be om tilbud

PostNord Termo

Godstype

Alle typer gods innen varme, kjøl og frys

Produktforutsetning

Kun mellom næringsdrivende

Geografi

Hele verden

Transporttid

Etter nærmere avtale

Vekt/Mål/Volum​

 • Partifrakt over 2,5 tonn eller fulle enheter
 • Stykkgods kun etter avtale

​Volumberegning​​

1m3 = 333 kg (1:3,0)
1 lastemeter = 2000 kg

Tilleggstjenester/Info

 • Eksportfortolling
 • Importfortolling

Gå til produktbeskrivelse av PostNord Termo

Be om tilbud​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​