Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Produktspesifikasjoner for pakker

Her er spesifikasjonene listet opp for alle våre pakkeprodukter.

 1. Pakke til butikk: PostNord MyPack Collect
 2. Pakke levert hjem: PostNord MyPack Home​
 3. Pakke til postkassen: PostNord MyPack Home Small
 4. Pakke til bedrift: Postnord Parcel Standard
 5. Import av pakker fra Europa: PostNord Parcel Collection Request​
 6. Pakke til Europa: Postnord Parcel Eksport​

​PostNord MyPack Collect

​Sende i Norge

Godstype

Alle typer gods unntatt

 • levende dyr
 • farlig gods
 • kjøle- og frysegods
 • varmegods
 • flyttegods

Produktforutsetning

 • Avsender må være næringsdrivende
 • Avsender er fraktbetaler
 • Avtale må være inngått
 • EDI-overført sendingsinformasjon, med riktig produktkode
 • Merkes med egen strekkodeetikett
 • Ett kolli per sending

Geografi

Hele Norge

Transporttid

Se Ruteplan

Vekt/Mål/Volum​

 • Maks fraktberegningsvekt: vekt 35 kg
 • Maks lengde: 240 cm
 • Maks mål: lengde + omkrets 360 cm

Vær oppmerksom på at lengder over 120 cm medfører gebyrer.

​Volumberegning​​

1m3 = 200 kg (1:5)

Ansvar

Vårt ansvar for forsendelsen er regulert av Lov om vegfraktavtaler. PostNords erstatningsansvar for innenriks befordring er etter denne loven for tiden begrenset til 17 SDR​ per kilo for det tapte godsets bruttovekt.

Tilleggstjenester/Info

 • Oppkrav
 • Advisering/melding til mottaker
 • Returløsning

Adviseringer

 1. Dag 0: Første advisering
 2. Dag 3: Påminnelse 1
 3. Dag 10: Påminnelse 2
 4. Dag 14: Retur

Retur

Uavhentet retur oppstår dersom forsendelsen ikke hentes i løpet av 14 dager. Da vil forsendelsen bli returnert til oppgitt returadresse.

Dersom du som avsender tilbyr dine kunder retur av utleverte pakker, sendes den som kundeinnlevert retur. Disse må være ferdig merket når de leveres inn til butikk.

FlexChange

En tjeneste der mottaker kan endre leveringsmåten etter at pakken har ankommet utleveringssted. Via lenken i adviseringen kan mottaker enkelt endre og betale direkte for ny leveringsmåte:

 • Fra utleveringsstedet til hjem (MyPack Collect -> MyPack Home)
 • Fra utleveringsstedet til et annet utleveringssted (MyPack Collect -> Nytt utleveringssted)

Tilbake til produktbeskrivelsen av PostNord MyPack Collect​

Be om tilbud​

​Sende i Norden

Godstype

 • Alle typer gods unntatt
 • levende dyr
 • farlig gods
 • kjøle- og frysegods
 • varmegods
 • flyttegods

For øvrig i henhold til det enkelte lands innførselsbestemmelser.

Produktforutsetning

 • Avsender må være næringsdrivende
 • Avsender er fraktbetaler
 • Avtale må være inngått
 • EDI-overført sendingsinformasjon, med riktig produktkode
 • Merkes med egen strekkodeetikett
 • Ett kolli per sending
 • Regler og krav for import til EU må følges

Geografi

I henhold til utleveringsnettverk i det land det eksporteres til.

Transporttid

Se Ruteplan

Vekt/Mål/Volum

 • Maks fraktberegningsvekt: vekt 20 kg
 • Maks lengde: 150 cm
 • Maks mål: lengde + omkrets 300 cm

​Volumberegning​​

1m3 = 200 kg (1:5)

Ansvar

Samtlige oppdrag utføres etter Vegfraktloven, Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser NSAB 2015, PostNords gjeldende Transportvilkår​, samt PostNords "Særskilte vilkår for eksport".

Erstatning er begrenset til 8,33 SDR​ per brutto kilo.

Tilleggstjenester

 • Oppkrav
 • Advisering/melding til mottaker
 • Returløsning

Adviseringer

 1. Dag 0: Første advisering
 2. Dag 3: Påminnelse 1
 3. Dag 10: Påminnelse 2
 4. Dag 14: Retur

Retur

Uavhentet retur oppstår dersom forsendelsen ikke hentes i løpet av 14 dager. Da vil forsendelsen bli returnert til oppgitt returadresse.

Dersom du som avsender tilbyr dine kunder retur av utleverte pakker, sendes den som kundeinnlevert retur. Disse må være ferdig merket når de leveres inn til butikk.

FlexChange

En tjeneste der mottaker kan endre leveringsmåten etter at pakken har ankommet utleveringssted. Via lenken i adviseringen kan mottaker enkelt endre og betale direkte for ny leveringsmåte:

 • Fra utleveringsstedet til hjem (MyPack Collect -> MyPack Home)
 • Fra utleveringsstedet til et annet utleveringssted (MyPack Collect -> Nytt utleveringssted)

Tilbake til produktbeskrivelsen av PostNord MyPack Collect

Be om tilbud​

PostNord MyPack Home

​Sende i Norge

Godstype

Alle typer gods unntatt

 • levende dyr
 • farlig gods
 • kjøle- og frysegods
 • varmegods
 • flyttegods

Produktforutsetning

 • Avsender må være næringsdrivende
 • Avsender er fraktbetaler
 • Avtale må være inngått
 • EDI-overført sendingsinformasjon, med riktig produktkode
 • Merkes med egen strekkodeetikett hvor det fremkommer at det er MyPack Home

Geografi

Hele landet. Det avtales utkjøring med mottaker i henhold til ruteplan for utkjøring.

Transporttid

PostNord MyPack Home dekker hele landet, med levering på kveldstid i byer/tettsteder. Kveldsleveringer blir levert mellom kl. 17-21. Leveringer på dagtid blir levert i tidsrommene kl. 08-13 og kl. 13-17.

Vekt/Mål/Volum​

 • Maks virkelig vekt per sending/kolli: 2500/1000 kg
 • Maks 90 kg per kolli ved bestilling av tilleggstjenester som innbæring, avemballering og retur av skrap til gjenvinning
 • Maks høyde: 200 cm
 • Maks størrelse: EUR-pall (120 x 80 cm), eller annen lastebærer etter avtale
 • Dersom overskridende produktvilkår er sendingen å betrakte som spesialgods.

Forsendelsen leveres utenfor mottakers bostedsadresse, på bakkeplan, med kvittering for mottatt leveranse.

​Volumberegning​​

1m3 = 286 kg (1:3,5)

Tilleggstjenester

 1. Innbæring/Levering på anvist sted: Som tilleggstjeneste kan PostNord levere der mottaker ønsker forsendelsen plassert. Mottaker er da ansvarlig for at eventuelle hinder er fjernet på forhånd, og at det er fremkommelig vei helt frem til anvist plass. Mottaker må også tilse beskyttelse av eget gulv da sjåførene benytter vernesko for å ivareta arbeidsmiljøsikkerheten.
 2. Emballasje: Vi kan hjelpe mottaker med å fjerne emballasje, og ta med ette til gjenvinning.
 3. Retur av elektriske apparater: PostNord kan ta med EE-retur til skrap eller gjennvinning.

Tilbake til produktbeskrivelsen av PostNord MyPack Home

Be om tilbud​

​PostNord MyPack Home Small

Godstype

Alle typer gods unntatt

 • levende dyr
 • farlig gods
 • kjøle- og frysegods
 • varmegods
 • høyverdivarer

Produktforutsetning

 • Avsender må være næringsdrivende
 • Avsender er fraktbetaler
 • Avtale må være inngått
 • Merkes med riktig adresseetikett
 • Egnet samlelastebærer for alle varebrev
 • EDI-overført sendingsinformasjon på samleeske, hvor riktig produktkode angis
 • Det må angis korrekt vekt (g)
 • Kun ett kolli per sending
 • Egnet emballasje for sorteringsanlegg

Geografi

Hele Norge. I områder der vi ikke har husstandsdekning, får dine kunder melding når pakken kan hentes i nærmeste butikk (PostNord MyPack Collect).

Transporttid

Se Ruteplan

Vekt/Mål/Volum​

 • Maks virkelig vekt: 2 kg
 • Min virkelig vekt: 50 g
 • Maks mål: 35x25x8 cm
 • Min mål: 20x11x1 cm

Ansvar

PostNord MyPack Home Small er uten erstatning.

Tilleggstjenester/Info

Ingen

Tilbake til produktbeskrivelsen av PostNord MyPack Home Small

Be om tilbud​

PostNord Parcel

Godstype

Alle typer gods unntatt

 • levende dyr
 • farlig gods
 • kjøle- og frysegods
 • varmegods
 • flyttegods
 • alkohol- og tobakksvarer
 • edle metaller (gull/sølv)​

Produktforutsetning

 • ​Kun mellom næringsdrivende
 • Avsender er fraktbetaler
 • Avtale må være inngått
 • Kun ett kollo per sending
 • Merkes med egen strekkodeetikett

Geografi

Hele Norden

Transporttid

Se Ruteplan

Vekt/Mål/Volum​

 • Maks fraktberegningsvekt: vekt 35 kg
 • Maks mål: lengde + omkrets 360 cm
 • Ingen side over 175 cm

​Volumberegning​​

1m3 = 286 kg (1:3,5)

Tilleggstjenester/Info

Pristillegg for sendinger til postnummer utenfor kjerneområder:
Postnord Parcel postnummer utenfor kjerneområder​​

Tilbake til produktbeskrivelsen av PostNord Parcel

Be om tilbud​

​PostNord Parcel Collection Request

​​Godstype

Alle typer gods unntatt

 • levende dyr
 • farlig gods
 • kjøle- og frysegods
 • varmegods
 • flyttegods
 • alkohol og tobakksvarer

Produktforutsetning

 • Kun mellom næringsdrivende
 • Avtale må være inngått
 • Mottaker er fraktbetaler
 • Mottaker må ha tollkreditt
 • Brukernavn og passord til postnord.no
 • PostNord fortoller varene
 • Ved vareverdi over € 999, må avsender utstede et EAD-dokument, som vedlegges handelsfakturaen

Geografi

Europa til Norge med noen unntak, se prisliste​ for detaljert oversikt

Transporttid

​2-5 dager

Vekt/Mål/Volum​

 • Maks vekt: 31,5 kg
 • Maks mål: Lengde + omkrets 300 cm
 • Ingen side over 175 cm

Volumberegning

Virkelig vekt

Tilleggstjenester/Info

Ingen

Tilbake til produktbeskrivelsen av PostNord Parcel Collection Request​

Be om tilbud​

PostNord Parcel Eksport

Godstype

Alle typer gods unntatt

 • levende dyr
 • farlig gods
 • kjøle- og frysegods
 • varmegods
 • flyttegods
 • alkohol og tobakksvarer
 • edle metaller (gull/sølv)

For øvrig i henhold til det enkelte lands innførselsbestemmelser.

Produktforutsetning

 • Kun mellom næringsdrivende
 • Avsender er fraktbetaler
 • Avtale må være inngått
 • Kombineres ikke med tilleggstjenester
 • Fortolles på EUs ytre grense
 • En-kolli sendinger
 • Merkes med egen strekkodeetikett
 • EDI-overført sendingsinformasjon
 • Regler og krav for import til EU må følges

Geografi

Norden og Europa

Transporttid

Se prisliste

Vekt/Mål/Volum​

 • Maks vekt: 31,5 kg
 • Maks mål: Lengde + omkrets 300 cm
 • Ingen side over 175 cm

Volumberegning

Virkelig vekt

Tilleggstjenester/Info

Ingen

Tilbake til produktbeskrivelsen av PostNord Parcel Eksport

Be om tilbud​