Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Spesifikasjoner for adressert reklame

Her finner du detaljert informasjon om hvordan denne tjenesten fungerer, og hva du som kunde må forholde deg til.

Beskrivelse av tjenesten

Adressert reklame er utsendinger med påført adresse, slik at den kommer til mottakers postkasse. Eksempel på formater du kan sende er brev, blader, bøker, aviser og kataloger.

Din reklame kan du utforme kreativt og fritt, og siden utsendelsen er personlig kan du variere ulike budskap til ulike mottakere. Dette bidrar til å øke treffsikkerheten din.

Privatpersoner kan reservere seg mot telefonsalg og adressert reklame i Reservasjonsregisteret. Alle som skal sende ut adressert reklame til privatpersoner, uten å ha et løpende forhold til personen (kundeforhold, abonnement el tilsv.), er forpliktet til å oppdatere slike registre månedlig. Vi er behjelpelige med å sikre at personer som har reservert seg ikke mottar adressert reklame.

Tilbake til produktsiden

Avtale

Bruk av produktet forutsetter en kundeavtale mellom deg og PostNord AS. Etablering av og pris på tjenesten avtales mellom deg og PostNord AS.

Format og mål

Størrelse: Maks. 35,3 x 25 cm
Tykkelse: Inntil 2 cm
Vekt: 20-2000 gram

Maks lengde er 60 cm.
Lengde + bredde + tykkelse kan ikke måle over 90 cm.

Forbudt innhold

Forsendelsen kan ikke inneholde verdiforsendelse, farlig gods eller annet forbudt innhold, slik som eksempelvis:

  • Eksplosiver, bannfarlige stoffer eller annet farlig gods.
  • Gods som krever kjøl eller varme.
  • Verdifullt innhold som gull, sølv, mynter og pengesedler.
  • Smittefarlig innhold og biologiske emner.
  • Narkotiskestoffer og andre ulovlige substanser.

Filutveksling

PostNord vasker kundens adressefil og finner dekning.

Adressering

Du som avsender er ansvarlig for at mottakers navn og adresse er korrekt og tydelig angitt i brevets adressebærer. Mottakers fullstendige adresse skal også være knyttet opp mot en SSCC-strekkode i adressebærer. Se teknisk håndbok for spesifikasjon.

Merking

Hvert brev skal være merket i henhold til avtale. Hvem som er avsender skal tydelig merkes med navn eller logo. I tillegg skal brevet også merkes tydelig med returadresse. Sendingene må være merket med PostNords portomerke.

Innlevering

Innlevering gjøres etter avtale.

Sortering

Alle sendinger skal være sortert og pakket riktig for å sikre korrekt og kostnadseffektiv distribusjon. Vi sender deg riktig pakningsbeskrivelse. Du er selv ansvarlig for at alle leverandører får riktig pakningsbestemmelse og følger denne.

Utdeling/distribusjon

Vi distribuerer den adresserte reklamen i mottakers postkasse. Vi har framføringstid på 2-5 virkedager fra innlevering på terminal.

Mottaker er alltid selv ansvarlig for å merke sin utleveringspostkasse med fullt navn. Dersom denne informasjonen ikke er tilgjengelig på leveringspunkt forbeholder vi oss retten til å returnere reklamen.

Ikke leverbart brev og retur

Dersom det ikke er mulig å levere brevet grunnet mangelfull adresse, eller mottaker ikke er å finne på leveringspunktet (tilstrekkelig merket postkasse), vil disse returbehandles.

Brev i retur kan makuleres eller returneres til avsender (deg), eller til returadressen som fremkommer på brevet. Returavtale avtales særskilt mellom deg og PostNord AS.

I denne avtalen skal det fremkomme:

  • Rapportering av mottakerinformasjon
  • Makulering
  • Transport av retursendinger
  • Leie av postboks

Tilbake til produktsiden