Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav
Netthandel i norden - oppsummering 2019

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

Ut fra et bærekraftperspektiv er leveringen et av de viktigste spørsmålene som må håndteres. Forbrukerne har ofte forskjellige leveringsalternativer å velge mellom og forskjellige verdier som alle kan være viktige.

I undersøkelsen i 2019 kunne forbrukerne derfor velge mellom 4 leveringsscenarioer, der det mest bærekraftige alternativet var det som tok lengst tid. Det bærekraftige leveringsalternativet var vanligst i Sverige (29 prosent) og Norge (25 prosent).

Kvinner er mer tilbøyelige til å velge dette enn menn. Danske og finske forbrukere verdsetter isteden fleksibilitet høyest (levering til pakkeautomat innen 2–3 arbeidsdager). Dette skyldes trolig at det er Danmark og Finland som har bygd ut sine nettverk av pakkeautomater mest i Norden, noe kundene åpenbart setter pris på. Finland er blant landene som har flest pakkeautomater i Europa.

I Danmark og Finland overtrumfer de fleksible leveringene de bærekraftige, derfor må en bærekraftig levering også kunne være fleksibel.

For nettbutikkene er det også viktig å forstå hvordan leveringen kan gjøres mer bærekraftig uten at man må gå på akkord med de leveringsaspektene som er essensielle for kundene. I Netthandelen i Norden – halvårsrapport 2019 oppga for eksempel 32 prosent av de finske forbrukerne at de er villige til å betale for klimakompensert levering – noe som kan stilles opp mot de kun 14 prosentene som ville valgt en bærekraftig levering hvis den er ufleksibel og tar lang tid.

Det er derfor mulig at leveringskostnaden er en mer farbar vei for å gjøre leveringen mer bærekraftig enn å gå på akkord med andre leveringsverdier som forbrukerne setter pris på.

Dette illustreres også av at leveringsmåtene fortsatt utvikles, og at kravene endres. Globale aktører i utlandet tilbyr allerede lynrask levering, og det er mulig at dette etter hvert kommer til Norden. Da vil trolig alternativet med rask levering, som i dag ikke rangeres så høyt, få et større gjennomslag, muligens på bekostning av de bærekraftige leveringsmåtene.

Videre er det også tydelig at det i alle land er en spredning mellom alternativene, og for å sikre fornøyde kunder er det derfor viktig å kunne tilby samtlige leveringsalternativer.

Bærekraftig emballasje: pakkestørrelse og gjenvinning

Et viktig bærekrafttema i 2019 var emballering. Netthandelsforbrukerne i de nordiske landene er generelt sett enige i at nettbutikkene kan bli bedre når det gjelder emballeringsrutiner, men hvilke tiltak som bør premieres, varierer fra land til land.

I Sverige (53 prosent) og Finland (46 prosent) har man særlig fokus på emballasjestørrelsen, altså at esken bør tilpasses varen mer. Finland har også den høyeste andelen som kan tenke seg levering i plastpose istedenfor i pappeske for å redusere plassen forsendelsen tar.

Blant de danske netthandelsforbrukerne er det en klart lavere andel som fokuserer på plassbesparing – de utmerker seg isteden ved å tenke mer på gjenvinning enn forbrukerne i resten av Norden. Danmark har den høyeste andelen (35 prosent) som ønsker emballasje som kan gjenbrukes, og som kan gjenvinnes (31 prosent).

Hos de norske forbrukerne ligger preferansene omtrent midt imellom. De foretrekker riktig tilpassede esker i større grad enn de danske forbrukerne, men er enige med danskene når det gjelder gjenvinning av emballasje. De norske forbrukerne har imidlertid ikke like stor tro på gjenbruk.

Også blant nettbutikkene er det variasjon når det gjelder satsingen på gjenvinning og tilpasning av esker. Zalando gjennomførte i løpet av året en testpilot med gjenbrukbare pakker til nordiske forbrukere. Skjønnhetsselskapet Eleven satset isteden på å redusere mengden unødvendig luft i pakkene. Esken skulle tilpasses varen, ikke motsatt.

Netthandel i Norden - oppsummering 2019

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter.

Last ned Netthandel i Norden

Andre funn i rapporten

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

I 2019 ble det tydelig at den voksende netthandelen begynner å få reelle markedskonsekvenser og i stadig større grad påvirker den nordiske detaljhandelen. Netthandelsforbruket har vokst markant og utgjorde totalt NOK 225 milliarder.

Redusert handel fra utlandet i 2019

Redusert handel fra utlandet i 2019

Netthandelen fra utlandet var svakere i 2019 enn året før. Andelen nordiske netthandelsforbrukere som oppgir at de har handlet fra utenlandske nettsteder, gikk ned fra 29 til 25 prosent.

Handel på mobiltelefon eksploderer

Handel på mobiltelefon eksploderer

Flere enn noen gang bruker mobiltelefonen til å handle på nettet. Aldersgruppen som handler mest er 30-49 år, men det er de eldste aldersgruppene som har økt andelen mobilhandel mest det siste året.

Levering - Slik vurderer forbrukerne

Levering - Slik vurderer forbrukerne

I de nordiske landene er mange vurderinger og vaner noenlunde like. Det er generelt viktig å få tydelig informasjon, både når det gjelder levering og returrutiner. Det er imidlertid enkelte aspekter som skiller de nordiske landene fra hverandre.

Norge i fokus

Netthandelen setter spor i norsk detaljhandel

De norske netthandelsforbrukerne oppgir at de handlet varer på nettet for tilsvarende NOK 53 milliarder i 2019. I en gjennomsnittsmåned oppgir cirka 2 av 3 nordmenn at de har handlet varer på nettet.

Sverige i fokus

Et detaljhandels-marked i endring

De svenske netthandelsforbrukerne anslår at de handlet på nettet for cirka NOK 88 milliarder i 2019, noe som gjør Sverige til det største netthandelsmarkedet i Norden.

Danmark i fokus

Kraftig gjennomslag for netthandel via mobilen

Danmark ligger i forkant når det gjelder digitalisering, og har en infrastruktur som gir gode forutsetninger for netthandel. Netthandel via mobiltelefonen har fått et kraftig gjennomslag i landet, og app-kjøp med MobilePay er også populært.

Finland i fokus

Forbereder seg for økt netthandel

I Finland oppgir 50 prosent av respondentene at de har handlet på nettet den siste måneden, noe som er lavest i Norden. Til tross for dette kan det være en endring på gang – flere tegn peker nemlig mot en økning i den finske netthandelen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.