Unormalt høye pakkevolumer

2021-04-13 06.23

Det er for tiden unormalt høye pakkevolumer og vi beklager forsinkelsene dette medfører.