Hopp over navigering og søk
Informasjon til bedriftskunder

COVID-19: Tiltak og beredskap for PostNord

Her får du informasjon om myndighetens retningslinjer, hva det betyr for PostNord og hva det betyr for kunder av PostNord. 

PostNord vil bidra med det vi kan for å redusere smitte, for ansatte, leverandører og kunder. Samtidig vil vi forsøke å minimere de mulige negative konsekvensene for alle berørte.

Vi har tett dialog med myndighetene og jobber tett med bransjen, for å øke innsikt, sikre best mulig smittevern og redusere negative konsekvenser.

Myndighetenes retningslinjer

Generelt er rådene å holde avstand, god hånd- og hostehygiene, og bli hjemme ved symptomer/sykdom.

Følgende tiltak gjelder:

 • Hjemmekontor som hovedregel så langt det er praktisk mulig ihht. retningslinjer.
 • Krav til at alle arbeidsgivere dokumenterer at ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor, så langt det er praktisk mulig.
 • Antallet nærkontakter bør holdes til et minimum. 

Hva betyr dette for PostNord?

Vi følger alle retningslinjer nasjonalt eller lokalt. Vi unngår reising, seminarer og fysiske møter. Det er en rekke tiltak som er iverksatt for å redusere smitten ved våre avdelinger (terminal, resepsjon, kantine, tilgang på antibac, informasjon, osv).

Dette gjør vi:

 • I stor grad legger til rette for hjemmekontor som hovedregel administrasjon, ytterligere tiltak følger kommunale påbud og retningslinjer.
 • Innfører avstandskrav mellom ansatte.
 • Innfører påbud om munnbind i alle fellesområder og i alle situasjoner hvor avstandskravet ikke kan opprettholdes.
 • Innfører krav om at ansatte som midlertidig utfører arbeid på terminal, tester seg før de vender tilbake til sin ordinære arbeidsplass.
 • Alle planlagte fysiske samlinger, inkludert julebord, avlyses i 2021.
 • Møter gjennomføres digitalt så langt det er mulig.
 • Følger opp egne retningslinjer for sjåfører.
 • Terminaler: Vi organiserer arbeidet i mindre grupper, for å redusere smittefare og færre i karantene om smitte oppstår. 

Hva betyr dette for deg som PostNord-kunde?

Vi forsøker å minimere konsekvensene for våre kunder i størst mulig grad. En rekke av myndighetenes tiltak vil imidlertid kunne føre til forsinkelser, økt sykefravær, økte kostnader knyttet til henting, fremføring og levering.

Særlig gjelder dette gods som ikke vurderes som samfunnskritisk (fare for liv og helse), og sjåfører som i utgangspunktet jobber turnus og har bopel i andre (røde) land i Europa.

Nye nasjonale smittevernstiltak og smitteutbruddet på Alfaset og Langhus påvirker vår kapasitet og fleksibilitet. Vi gjør imidlertid vårt ytterste for å overholde vår garanti om at alle pakker levert innen 17. desember vil komme frem til julaften. Vi gjør vårt beste for å minimere konsekvensene for deg som kunde, og beklager eventuelle ulemper situasjonen vil medføre.

Retningslinjer for sjåfører

Sjåfører skal ha tilgjengelig håndsprit, engangshansker og munnbind, i tillegg til en rekke rutiner for å redusere smitte. Reglene er informert på 4 språk.

 • Munnbind og engangshansker skal benyttes i all kontakt med andre, uavhengig av om avstandskrav kan overholdes.
 • God hånd- og hostehygiene.
 • Arbeidsutstyr, samt dørhåndtak på containere og trailere skal desinfiseres etter hvert kundebesøk. Det anbefales at arbeidsantrekk vaskes hyppig på 60 grader.
 • Sjåfører signerer på pakkemottakers vegne for å minimere nærkontakt og fysiske berøringspunkter.

Retningslinjer og tiltak ved utleveringsstedene våre

 • Vi oppfordrer kunder til å benytte hele butikkens åpningstid.