Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Hvordan rette erstatningskrav

Det er normalt avsender som retter erstatningskrav til oss. Under følger en beskrivelse av hvordan dette gjøres.

Erstatningskrav skal inneholde følgende:

  • Sendingsnummer
  • Erstatningsbeløp eks. mva*
  • Kopi av handelsfaktura/kvittering på kjøp
  • Dato for mottak av sendingen
  • Antall kolli som er skadet eller mangler
  • Vekt per kolli
  • Beskrivelse av skaden og gjerne foto
  • Om reparasjon eller utbedring er mulig
  • Ved totalskade: Opplysning om hvor godset befinner seg

* Ekskluder moms dersom du som retter erstatningskravet er mva-registrert.

Siden vårt ansvar som transportør er begrenset i henhold til Lov om vegfraktavtaler, bør du vurdere å rette erstatningskravet til eget forsikringsselskap. Det blir dermed forsikringsselskapet som overtar regressrettigheten overfor oss.

Send erstatningskravet:

Registrer via web

E-post: erstatning.no@postnord.com

Post: PostNord, att Sentral Reklamasjonsavdeling
Postboks 6441, Etterstad
0605 Oslo

Erstatningskrav på gods til/fra utlandet

Har du mottatt godset fra utlandet, skal du reklamere til avsender.

Ved skade eller manko på gods fra utlandet sendt med DPD, skal erstatningskravet rettes til oss.

Ved skade eller manko på gods fra utlandet via annen speditør, skal erstatningskravet rettes direkte til speditøren.

.