Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

PostNord følger corona-situasjonen nøye og iverksetter tiltak løpende

03.04.2020 12:00:00

PostNord AS ivaretar samfunnsviktige funksjoner. Vi følger koronasituasjonen nøye, og gjør alt for å opprettholde normal drift.

Til deg som sitter i hjemmekarantene

Dersom du selv sitter i karantene, vil vi be deg om å holde avstand til våre sjåfører, og holde deg hjemme fremfor å hente pakke hos et utleveringssted. Dette for å unngå smittefare.

Til deg som venter på hjemlevering

Venter du en hjemlevering, vil denne leveres utenfor dørstokken din. Når sjåføren vår tar kontakt med deg per telefon eller SMS oppfordrer vi deg til å informere han/henne om din hjemmekarantene, da det skaper trygghet og forutsigbarhet for våre ansatte. Gi også gjerne beskjed om hvor vi kan plassere pakkene dine trygt.

Vi ber deg om å holde god avstand til sjåføren og ikke hente inn pakkene før sjåføren er på minst 1 meters avstand. Du behøver heller ikke signere for leveringen, det gjør vår sjåfør for deg.

Til deg som har fått pakke til utleveringssted

Dersom du har en pakke som skal hentes på et utleveringssted og sitter i karantene, har vi flere løsninger som sørger for at du får pakken din og samtidig kan holde deg hjemme.

  1. Du kan gi en annen person fullmakt til å hente pakken din for deg. Dette gjør du ved å velge "Gi hentefullmakt" når du er inne på pakkesendingen din i myPostNord.
  2. Du kan utsette hentefristen, slik at pakken ikke returneres etter de ordinære 14 dagene, men ligger og venter på deg i ytterligere 7 dager. Dette gjør du ved å velge "Utsett hentefrist" når du er inne på pakkesendingen din i myPostNord.
  3. Du kan få pakken levert på døren. Dette gjør du ved å velge "Bestill hjemlevering" når du er inne på pakkesendingen din i myPostNord.

Takk for at du tar ansvar og bidrar til å minske utbredelsen av covid-19!

Pakker leveres utenfor døren

For å redusere smittefare for både kunder og sjåfører vil vi ikke bære pakker over dørstokken din og inn i hjemmet. Vi ber om forståelse for redusert servicegrad i denne perioden.

Sjåfører og butikkmedarbeidere signerer selv på håndterminalen ved utlevering

For å redusere fare for smitte både for våre kunder og sjåfører via våre håndterminaler/pda, innfører vi nå inntil videre at sjåfører taster inn mottakers navn i blokkbokstaver ved levering, i stedet for at kunde må signere selv.

Eneste unntak er medisiner som skal leveres hjem. Der må vi fortsatt ha signatur og legitimasjon.

Dette gjelder også butikkmedarbdeidere i butikknettverket vårt.

Vi leverer også pakker hjem, og det er mulig å endre pakker fra utleveringssted til hjemlevering via myPostNord, dersom du foretrekker dette.

Slik går driften

Store deler av driften går som normalt, men vi opplever rekordhøye tall på hjemlevering. Samtidig tilpasser vi denne tjenesten for å sikre en trygg og hensiktsmessig leveranse. Dette fører til forsinkelser på tjenesten og svært stor pågang hos kundesenteret.

Situasjonen begrenser muligheten til å drifte normalt. Omfanget av driftsforstyrrelser er i rask endring. Vi tilstreber oss å holde virksomheten i gang så langt som mulig, men forsinkelser og avvik vil forekomme.

Status for eksport og import

Driften ved våre utenlands avdelinger går fortsatt tilnærmet som normalt. Vi opplever nå noen positive endringer, og en del geografiske områder som har vært stengt for ikke-kritiske vareleveranser gjenåpnes.

Det er likevel leveranseutfordringer i flere land i Europa, og situasjonen kan endre seg raskt. Det er derfor viktig at avsender er i god dialog med sine mottakere (gjelder spesielt B2B-leveringer til bedrifter/lager) med hensyn til leveringssituasjon.

Det er også fortsatt forsinkelser på flere grenseoverganger, og det vil/kan medføre forsinkelser i leveringstid.

Se løpende status, samt ekstraordinært pristillegg fot utlandssendinger her

NHO LT har erklært Force Majeure

Regjeringen iverksatte den 12. mars de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Viktige samfunnsinstitusjoner som skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner stenges. Kultur- og idrettsarrangement avlyses, og en rekke virksomheter har fått forbud mot drift, som servering, treningssentre, frisør, m.v. Det er videre lagt en rekke restriksjoner på reise- og bevegelsesfrihet for individer i Norge.

På denne bakgrunn er det åpenbart at også transport- og logistikkbransjen er inne i en Force Majeur. Dette understøttes juridisk, av NHO: https://www.nholt.no/artikler/2020/korona-force-majeure/

"At man er i en force majeure-situasjon betyr normalt sett at man er ansvarsfri i forhold til løpende forpliktelser og oppståtte økonomiske tap."

Da tenker vi først og fremst på løpende kontrakter som vi ikke vil være i stand til å oppfylle som følge av den situasjonen samfunnet er i.

Slik vil dette påvirke deg som kunde

For deg som kunde vil dette bety at eventuelle forpliktelser for forsinkede leveringer og leveringer utenfor angitt tidsvindu vil bortfalle. Det vil også bety at vi ikke kan ventes å overholde avtalte tidsvinduer, og det vil påvirke vår generelle kvalitet og oppstå forsinkelser. 

Hvor hardt denne situasjonen rammer driften vår er foreløpig uvisst, og vi vil etterstrebe å følge ordinære planer så langt det er mulig. Vi vil også gi løpende oppdateringer på situasjonen og hvilke tiltak vi iverksetter for å håndtere perioden vi går inn i.

Retningslinjer for ansatte i PostNord

Det er vår holdning at vi skal gjøre mest mulig for å unngå smitte for våre ansatte. Det er derfor innført tydelige retningslinjer for hvordan vi skal håndtere risiko for smitte i selskapet. Vi forholder oss til de anbefalinger Folkehelseinstituttet og Statens helsetilsyn kommer med, og følger situasjonen nøye.

28. februar varslet og innførte vi reiserestriksjoner, ny møtepolicy, og tiltak for renhold og håndhygiene. 5. mars varslet vi om innskjerping av tiltak knyttet til å redusere smittefare – dette gjelder bl.a. kantine, tydeligere møtepolicy og håndhygiene. I tillegg er beredskapsgruppen i selskapet involvert, som konitinuerlig jobber med tiltak.

Hensikten med tiltakene er:

  • Redusere smittefare
  • Sikre beredskap og iverksette effektive tiltak ved eventuell smitte
  • Risikovurdering ved økt alvorlighetsgrad - forberede tiltak for raskt å kunne iverksette større grep.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.
.