Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Miljøriktig

Miljø

Vi skal bidra til et bedre miljø gjennom effektive transport- og logistikktjenester.

Når det gjelder miljøarbeid, ønsker alle å møte ambisiøse mål som gjerne er høyere enn de krav som stilles til de ulike næringene. Denne typen ambisjoner kan lettere nås gjennom å samarbeide med PostNord.

Det er vår oppgave å bidra til å løse samfunnets samlede behov for transport av varer med stadig lavere miljøpåvirkning. I PostNord pågår arbeidet med å redusere energiforbruk og utslipp systematisk og med hyppige målinger.

Konsernets langsiktige mål innebærer en reduksjon av karbondioksidutslippene med 40% innen 2020 sammenlignet med 2009. Dette oppnår vi gjennom å optimere ruter og oppfyllingsgrad, investere i mer drivstoffgjerrige kjøretøy, øke andelen el-biler og øke bruken av biodrivstoff i diesel.

Oversikt over din miljøpåvirkning

Vi gjør eksakt informasjon om miljøpåvirkning tilgjengelig for våre kunder via en kalkulator som viser ditt miljøregnskap.

Ditt miljøregnskap beregner utslipp blant annet avhengig av

 • vekten på sendingen og annen last som kjører sammen med sendingen,
 • hvilken bil sendingen er fraktet med (maks nyttelast og Euroklasse), og
 • strekningen som er kjørt fra postnummer til postnummer med tilhørende topografi.

Med kalkulatoren kan du få miljøregnskap helt fra konsernnivå ned til enkeltstrekninger.

Slik tar vi ansvar

 • El-biler utgjør 28% av kjøretøyflåten
 • Utslipp redusert med 36% siden 2009
 • Mer godstransport over på jernbane
 • Øker bruk av grønn energi
 • Reduserer energiforbruket i transporter og lokaler
 • Støtter ny miljøteknologi som gir mer effektiv logistikk
 • Samarbeider tett for bærekraftig vekst i vår sektor
 • Fyller bilene og optimaliserer sjåførenes rutenett
 • Sikker og miljøvennlig kjørestil

PostNord er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:

Sertifikat: NS-EN ISO 14001:2015

.