Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
NETTHANDEL I NORDEN HALVÅRSRAPPORT 2017

De yngre forbrukerne driver frem netthandelen

Forbrukere i forskjellige aldre handler ikke like mye på nettet. Netthandelen drives hovedsakelig frem av de unge forbrukerne som er født og oppvokst midt i, eller etter, den store fremveksten av digital teknologi – og av middelaldrende personer som har karriere, barn, lever under tidspress og er ressurssterke.

I Sverige, Danmark og Norge er det mest vanlig med netthandel blant forbrukere under 50 år, mens kurven stuper brått i de eldre alderssegmentene. I Finland er mønsteret litt annerledes, der er det bare den aller yngste aldersgruppen (18–29 år) som ligger på et lignende nivå som i resten av Norden.

Her er også nøkkelen til den fortsatte veksten innen netthandelen. I takt med at stadig flere unge og digitalt modne forbrukere kommer inn på markedet, vil den andelen av befolkningen som handler på nettet, øke sakte, men sikkert. Når disse forbrukerne etter hvert også etablerer seg på arbeidsmarkedet, øker kjøpekraften og dermed høyst sannsynlig også netthandelens omsetning.

Har du handlet fysiske varer på nettet de siste 30 dagene? (Andel som har svart ja)
Last ned Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017 Last ned Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter for 2017.

Last ned Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017