Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Ord og uttrykk innen logistikk

Her følger forklaringer på en rekke typiske ord og uttrykk innen logistikk.

ADR

Internasjonalt regelverk for transport av farlig gods på vei.

 

Advisering

Varsling per e-post, sms eller brev til mottaker om ankommet gods.

 

ARE

Arctic Railway Express - godstog mellom Narvik og Oslo

 

EDI

Electronic Data Interchange - elektronisk overføring av forretningsdata mellom to datamaskiner i et standardisert format.

 

EDIFACT ISO9735

Språket i EDI-meldingen, det vil si et standard overføringsformat.

 

EUR-pall

En europall (EUR-pall) er en standardisert lastepall med målene 800 x 1200 mm, etter NS nr. 1532.

 

Farlig gods

Gods klassifisert i henhold til internasjonale betingelser for transport av farlig gods.

 

Force majeure

En uberegnelig og ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll.

 

Forsendelse

Et eller flere kolli som er logisk knyttet sammen for transport.

 

Forsendelsesnummer

Et nummer som unikt identifiserer en enkelt sending.

 

Fraktberegningsvekt

Transportbransjens måte å regne om volum til vekt. Pakkens volum (dm3) = Bredde x lengde x høyde i cm, delt på 1000. Volumet deles deretter med en omregningsfaktor, som vanligvis er 3,5.

 

Kolli

En fysisk enhet beregnet for transport, som inneholder en eller flere varer sammenstilt eller pakket som én fysisk enhet.

 

Kolliidentifikator

Er referansenummer som unikt identifiserer et enkelt kolli.

 

Kontrollpunkter​

Godsets strekkode blir elektronisk lest igjennom transportkjeden, og den gir informasjon i sanntid om hvor godset har passert på sin vei fra avsender til mottaker. Dette kaller vi kontrollpunkter som kan leses i vårt sporingssystem. Vi benytter normalt seks kontrollpunkter for gods via terminalnettet og to kontrollpunkter for gods som leveres dør til dør uten omlasting.

 

Kvittering for mottatt gods

Ved utlevering kvitterer mottaker for sendingen. Vi benytter PDA (liten pc) der kundens kvittering og annen informasjon er online, som gjør at mottakerens signatur er tilgjengelig på vår nettside bare sekunder etter at kvitteringen er signert. Dersom sjåføren ikke har håndterminal tilgjengelig, skal mottakeren kvittere for mottatt sending på en kvitteringsliste. Kvitteringer gjøres tilgjengelige etter 2–3 dager på internett.

 

Lastemeter

For gods som på grunn av form eller emballasjens art er vanskelig å stue og samlaste med annet gods, benyttes lastemeter som grunnlag for fraktberegning. En lastemeter er en meter av lasterommets fulle høyde, lengde og bredde. Lastemeter oppgis i meter med en desimal av den plassen godset tar av enhetens lasterom
i lengderetningen.

 

Lossing

Tømming av gods fra transportmiddel.

 

POD

Proof of delivery - bevis i form av signatur eller kvittering på at gods er utlevert.

 

Sending

Et eller flere kolli som er logisk knyttet sammen for transport.

 

Sendingsnummer

Et nummer som unikt identifiserer en enkelt sending.

 

Sporing

Sendingsstatus på pakker via internett eller WAP-telefon.

 

Strekkode

En entydig identifikasjon av en vareenhet.

 

Stykkgods

Fellesbetegnelse på alt gods som ikke er partigods.

 

Termogods

Temperaturregulerte varer.

 

​Varmegods

Varer som ikke tåler kulde.

 

Virkelig vekt

Reell vekt i kilo, basert på veiing.

 

Volumvekt

Transportbransjens måte å regne om volum til vekt. Pakkens volum (dm3) = Bredde x lengde x høyde i cm, delt på 1000. Volumet deles deretter med en omregningsfaktor, som vanligvis er 3,5.