Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2021-05-28 10:16

Nytt produksjonsoppsett på Langhus

Mandag 26. april ble utvidelsen av nytt sorteringsanlegg på Langhus driftsatt. Den siste tiden har man derfor balansert og utjevnet volumene mellom Langhus og Alfaset, hvor Langhus nå vil bli hovedterminal for B2C-volumer - med hovedfokus på volumene drevet av netthandel.

Etter en oppstartsfase er man nå snart i mål.

- Innkjøringsfasen på Langhus er nå over, hvor vi fremover vil få en mer normalisert leveringssituasjon. Vi er nå rigget for ytterligere sterk pakkevekst med en høy leveringspresisjon i årene fremover. Investeringen i den nye terminalen på Langhus skaper også mange nye arbeidsplasser, og er en del av en større investeringsplan i Norge, sier administrerende direktør, Robin Olsen.

PostNord skal investere 1 mrd. kroner de neste tre årene. I tillegg til Langhus er det fire nye terminalprosjekter på gang; Drammen, Bergen, Kristiansand og Trondheim er de neste ut i rekken.​

I tillegg til en oppstartsfase på Langhus har også maimåned båret preg av flere helligdager, som igjen har ført til noe etterslep grunnet røde dager og produksjonsstopp.

- Vi hadde vært à jour for 1 ½ uke siden om det ikke var for disse helligdagene, som naturlig nok gir oss noe etterslep. Nedstengelser og restriksjoner har gjort det ekstra utfordrende, men dette har vært en nødvendig og viktig implementering av ny produksjonsmodell. Dette er den største endringen for selskapet siden oppstarten av Alfaset i 1992. Det er vi stolte av, avslutter Robin. ​

Sorteringskapasiteten på Langhus etter utvidelsen har økt. I starten av innkjøringsperioden lå fokuset på innføring og tilpasning av nye rutiner, hvor ansatte gikk igjennom de nye skiftene og de nye rutinene av systemene. For øyeblikket er fokuset å komme tilbake til normal drift og kvalitet-situasjon, hvor PostNord vil legge grunnlaget for en bedre leveringskvalitet og økt leveringskapasitet. Det vil komme opp på et vesentlig høyere nivå og sikre en stabil kvalitet over lang tid.

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger