Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
Smartere distribusjon

PostNord Norge kommer fra en bakgrunn innenfor stykkgods, men i de senere årene har pakkemarkedet blitt et viktig strategisk satsningsområde. I tråd med denne satsningen, i tillegg til stadig økende pakkevolumer, må vi gjøre tilpasninger i distribusjonen. 

Med prosjektet "Distribusjon 2.0" jobbes det med separering av pakker og paller i distribusjonen, ruteoptimalisering, og ny avregningsmodell. I praksis betyr dette at vi skal distribuere pakker med varebiler, og paller og volumgods med lastebiler. Dette vil gi økt produktivitet, og frigjøre lastebiler for tid slik at lastebilene kan kjøre flere turer med fulle biler. Dette er også viktig med hensyn til miljøet.

– Dette er et viktig arbeid for at vi skal bli den foretrukne transportøren i Norden. Her har alle land mye og lære av hverandre, forteller Kim A. Werner, Prosjektleder for Produksjon & Nettverk i PostNord Norge.

Med dette som plattform vil vi også øke produktiviteten, og skape en tydeligere standard for distribusjon. Forhåpentligvis vil det føre til flere leveranser per time på varebiler og flere turer per dag på lastebiler, enn vi har i dag. Dette arbeidet er selvsagt avhengig av gode analyser, planlegging og optimalisering. Her er det utviklet nye verktøy, både lokalt og fra konsern. Men viktigst er innsatsen som legges ned av lokale avdelinger i det daglige arbeidet.

I Norge er vi allerede godt I gang på flere terminaler som Mjøs, Larvik, Kristiansand og Drammen. Opplæring, analyser og forberedelser er påstartet for Langhus, Alfaset, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Et annet tiltak vi arbeider med er bemanning på terminalene. For å øke effektiviteten og redusere kostnadene ser vi nå på hvordan vi bemanner terminalene gjennom hele døgnet, for å bedre vareflyten og redusere tiden pakker og stykkgods bruker fra det ankommer terminal til de er ferdig sortert.