Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Flytt av hjemlevering – oppstart i Drammen

Som en del av prosjektet «produksjonsplaner for Greater Oslo region» vil hjemlevering bli flyttet fra Berger til Langhus, Alfaset og Drammen. Forrige uke startet vi opp med distribusjon av Asker / Sandvika med utkjøring fra Drammen.

En av hovedgrunnene til at man flytter hjemleveringen er at tjenesten har gitt oss merkostnader og utilfredsstillende leveringskvalitet og kundetilfredshet. Derfor gjøres det nå grep for å redusere kostandene, og forbedre ledetiden.

Tanken bak prosjektet «produksjonsplaner for Greater Oslo region» skal bidra til en jevnere drift på Alfaset, Langhus, Drammen og Berger.

— Oppstarten har i all hovedsak gått bra. Vi vil dog bruke de kommende ukene på å kjøre oss inn. Lokal ledelse i Drammen har tatt tydelig eierskap til planlegging av flytten, forteller Stian Bye, regionsdirektør for region Oslo i PostNord.

Lav og ustabil kvalitet

Flyttingen av hjemlevering skyldes flere faktorer. En av hovedgrunnene til at vi nå velger å flytte hjemlevering skyldes lavere og en mer ustabil kvalitet på hjemlevering enn ønsket over tid. Dette i tospann med mye dobbelhåndtering mellom Langhus/Alfaset og til/fra Berger.

Vi ser også at det har vært lav kvalitet på InNight i peak-perioder som påvirkes av driftssituasjonen på hjemlevering. Flytten av hjemlevering vil også bidra til frigjørelse av plass til InNight-produksjon på Berger, som vil øke kvaliteten.