Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

PostNord og Skatteetaten i samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

PostNord har inngått en intensjonsavtale med Skatteetaten for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette er et prioritert område for norske myndigheter og for PostNord.

Det er fra 2. juni inngått en avtale om en felles innsats mot arbeidslivskriminalitet innen transportsektoren mellom PostNord Norge og Skatteetaten.

Avtalen legger til rette for og bedrer grunnlaget for å utvikle og forsterke effekten av partenes tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

– Vi har tidligere blitt utsatt for svindel. Forfalskning av dokumentasjon er vanskelig å avdekke og dermed vanskelig å beskytte seg imot. Derfor er vi fornøyd med å få på plass dette samarbeidet med Skatteetaten. Målet er å forbedre arbeidet med å avdekke arbeidskriminalitet, sier administrerende direktør i PostNord, Robin Olsen.

Målet med intensjonsavtalen er at Skatteetaten skal bistå PostNord med å styrke interne rutiner ytterligere og organisere arbeidet for å redusere muligheten for at kriminelle aktører kan inngå kontrakter med PostNord.

– For at vi skal lykkes med dette, er vi avhengig av tett dialog og samarbeid med Skatteetaten. Vi har som transportkjøper et stort ansvar, og vi har med denne intensjonsavtalen stor tro på at dette vil gi oss bedre kontroll og oversikt over de ulike transportleverandørene i markedet, forteller Olsen.

NYTT SAMARBEID: Divisjonsdirektør i Skatteetaten, Odd Woxholt og administrerende direktør i PostNord Norge, Robin Olsen, er glade for at de har landet en avtale for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

NYTT SAMARBEID: Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten og administrerende direktør i PostNord Norge, Robin Olsen, er glade for at de har landet en avtale for å forebygge og stoppe arbeidslivskriminalitet.

 

Krever fullmakt til innsyn

Som et ledd i arbeidet vil PostNord kreve fullmakt av sine underleverandører til å få tilgang til og dele informasjon med Skatteetaten. Etaten vil også gjennomføre kontroller på utvalgte godsterminaler.

– Når vi kan dele mer informasjon med Skatteetaten både før og i løpet av avtaleperioden med en underleverandør, håper vi at vi sammen kan avdekke eventuelle avvik, sier Olsen.

Vil bekjempe useriøse aktører

Transportbransjen de siste årene avdekket flere tilfeller av svindel, blant annet oversendelse av feilaktige lønnslister. Det har også rammet PostNord.

– Dette er et godt initiativ for oss som selskap, men også for bransjen. Sammen skal vi bekjempe og avdekke arbeidskriminalitet. Useriøse aktører har i lang tid vært en utfordring for bransjen og dette ønsker vi å få bukt med, sier Olsen.

I tillegg til tett dialog og godt samarbeid, er også forbedring, evaluering, avdekking av risiko og sårbarhet viktige faktorer i intensjonsavtalen mellom PostNord og Skatteetaten.

Divisjonsdirektør i Skatteetaten, Odd Woxholt, forteller at denne typen samarbeid er helt nødvendig for at de lykkes med arbeidet med å hindre arbeidslivskriminalitet:

– Vi er avhengige av å få med oss aktørene i bransjen dersom vi skal lykkes med å begrense handlingsrommet til useriøse aktører. Avtaler som denne vi har inngått i dag, er et godt utgangspunkt og verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Men avtalene må følges opp med stor egeninnsats og internkontroll hos avtalepartnerne, og dette arbeidet ser vi frem til å bidra inn i med vår kunnskap og kompetanse, sier Woxholt.

Arbeid på flere fronter

Avtalen med Skatteetaten er en av flere initiativ PostNord gjør for å redusere sannsynligheten for at selskapet inngår avtale og benytter useriøse aktører. I tillegg har selskapet blant annet foreslått et register for alle som kjører varebil. I dag er det ingen krav til næringsdrivende i dette markedet, til forskjell fra de som driver tungtransport.

– Samferdselsministerens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren er et godt verktøy, og vi jobber aktivt med å innfri og følge opp punktene som gjelder vår sektor. Samtidig ser vi at en del av de sakene som har kommet frem i media det siste året handler nettopp om virksomheter som leverer varebiltjenester. Derfor ønsker vi ytterligere kontroll her, sier PostNords administrerende direktør.

PostNord planlegger kurs og opplæring til sine underleverandører, for å sikre at de overholder lover og regler som gjelder for dem som arbeidsgiver og som transportør.

– Transportbransjen har et betydelig regelverk å forholde seg til. Ved å tilby opplæring ønsker vi å bidra til at alle aktører, uavhengig av størrelse, forstår og kan drive i tråd med regelverket, sier Sonia Finckenhagen Seyersted, direktør for juridisk, compliance og sikkerhet i PostNord.