Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

En mer forutsigbar høst

PostNord forbereder seg på økt aktivitet de neste månedene. Både Black Friday og julen har tradisjonelt skapt økt handel og dermed økt fraktbehov. Lederen for selskapet tror at høsten vil bli mer forutsigbar enn på lenge.

Robin Olsen ser av PostNords prognoser at høsten vil bli mer forutsigbar enn tiden fra mars 2020.

– Vi har nærmest gått fra unntakstilstand til unntakstilstand. Pandemi, høye energipriser, krig i Ukraina, kostnadsvekst og ekstremvær har gjort at vi kun har hatt en normalsituasjon i kortere perioder siden pandemien startet. Da vi utviklet de første prognosene for 2023 var verken krig i Ukraina, rentehopp eller prisbyks lagt inn i dem. Da var det korona som fortsatt var den viktigste faktoren. Det gjør at vi kontinuerlig følger opp prognosene på kort og lengre sikt, for å være best mulig forberedt med både mannskap og materiell. Selv om flere av ingrediensene fortsatt er til stede, tror jeg likevel på en mer normal høst. I PostNord har vi gjort tilpasninger til den nye situasjonen, både gjennom oppsigelser og andre kapasitetstilpasninger, samt etablering av nye terminaler, økt automatisering på dem og endret produksjonsflyt. Det gjør oss mindre sårbare, og gjør samtidig at vi kan håndtere et større spenn i volumer, sier administrerende direktør Robin Olsen i PostNord.

Den siste måneden har ekstremværet Hans skapt mange utfordringer for selskapet, både på vei og baner.

– Vi håper det går raskt å sette sammen igjen ødeleggelsene etter ekstremværet. Men, Hans har vist oss at vi har en sårbar infrastruktur som raskt kan gjøre det problematisk å frakte pakker og gods mellom Norges største byer. Vi er glade for et økt antall godstog på Rørosbanen og at det vil komme en ordning for å støtte godstogselskaper som rammes av bruddet på Dovrebanen. PostNord har i flere år flyttet over gods fra tungtransport til jernbane, også for å redusere miljøbelastningen. Men, vi trenger fortsatt langsiktig politisk vilje og satsing for å redusere sårbarheten både på jernbane og på vei for generasjoner fremover, sier Olsen.

PostNord arbeider også på andre områder for å sikre at selskapet kan håndtere både lave og svært høye volumer.

– Vi har tilpasset behovet for egne sjåfører også etter varemengden fremover, og har i tillegg gode langsiktige avtaler med våre leverandører. Samtidig tar vi grep for å bli stadig mer miljøvennlige. Vi er i ferd med å skifte ut bilparken, til elektriske biler og kjøretøy som går på biogass og vi oppgraderer terminalene for å redusere forbruket av energi. Vi arbeider også tett med flere aktører for å finne fremtidens mest effektive og miljøvennlige logistikkløsninger, sier Olsen.