Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Lov for ivaretakelse av menneskerettigheter

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

PostNord er omfattet av loven, på samme måte som andre større norske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og i utlandet, og større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester her i landet og som er skattepliktige her.

I en verden med stadig mer av handel av varer og tjenester på tvers av landegrenser – og kontinenter, blir globale leverandørkjeder komplekse og vanskelig å få oversikt over. Det kan utnyttes. Mange av oss er opptatt av at det vi bruker utvikles, selges og fraktes av selskaper som sikrer de ansatte anstendige arbeidsforhold.

Virksomhetene skal derfor utføre vurderinger som kan stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomhetene enten har forårsaket, bidratt til eller som er direkte knyttet til virksomhetenes forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere. I tillegg til vurderingene skal virksomhetene også offentliggjøre redegjørelser for sine vurderinger og gi informasjon om hvordan de arbeider for å håndtere eventuelle brudd.

PostNord har jobbet med dette over flere år. Vi har allerede forpliktet seg til å respektere internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidstakerrettigheter i vår virksomhet og herunder vår leverandørkjede. Denne forpliktelsen er forankret i PostNords Atferdskodeks for leverandører (Supplier Code of Conduct) som baseres på OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Det innebærer at vi ikke krenker andres menneskerettigheter, tar tak i negative konsekvenser for menneskerettigheter, samt sikrer tiltak for å forebygge, redusere og utbedre slike påvirkninger.

PostNords Supplier Code of Conduct og rutiner for transportinnkjøp skisserer vårt engasjement og tilnærming for å respektere menneskerettighetene.

PostNord har en egen Compliance avdeling hvis hovedformål er å kontrollere etterlevelse av lover og regler. Som en følge av at PostNords leverandører er forpliktet til å etterleve Supplier Code og Conduct har PostNord allerede innarbeidet en risikobasert tilnærming. Det gjennomføres revisjoner av underleverandører basert på risikovurderingene. PostNords Compliance avdeling har også sertifiserte medarbeidere etter SA 8000, som er rammeverket for hvordan PostNord reviderer underleverandører.

Som det fremkommer av åpenhetsredegjørelsen for 2023 har PostNord høyt fokus på sitt serisøitesarbeid. Trykk her for redegjørelsen.

Også i tiden fremover vil PostNord har høyt fokus på etterlevelse, etikk, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.