Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2023-05-26 14:30

Prisjustering – 1. juli 2023

Vi opererer i et utfordrende marked med økt pris- og kostnadspress. Transportbransjen er preget av rekordvekst i kostnader, drevet av økning i råvare- og produktpriser som presser kapitalkostnaden opp. I første kvartal 2023 fortsetter veksten i kapitalkostnader, nå drevet av rentehevinger og lav kronekurs.

Det er dessverre forventet at kostnadsøkningen forblir sterk utover høsten. Dette resulterer i prisøkninger fra underleverandører, samt høyere kostnader på blant annet materiellinvesteringer, avgifter og lønn.  

Med bakgrunn i dette foretar PostNord AS en prisjustering på 6,2 % for alle produkter fra 1. juli 2023.

Vi endrer vei- og baneavgiften fra 9,9 % til 2,9 % gjeldende fra 1.juli. Våre frakttariffer økes tilsvarende.