Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2021-08-30 11:04

Mobilitetspakken skal styrke kontrollen

De nye reglene skal styrke kontrollen og bidra i kampen mot usunn konkurranse i transport- og logistikkbransjen. Reglene fører til strengere straff ved regelbrudd, og bedrer sjåførenes vilkår.

I juli 2020 ble EUs Mobilitetspakke vedtatt med det formål å bedre vilkårene for sjåfører. Fra og med 2. februar 2022 har EUs Mobilitetspakke gått over i neste fase, som betyr at nye tiltak/forskrifter er innført. Der mobilitetspakken tidligere har hatt fokus på kjøre- og hviletider, er det neste settet med regler knyttet til lønn, administrasjon og skatt.
PostNord støtter fullt ut endringer og regelverk som forbedrer forholdene for sjåfører. Tiltakene medfører imidlertid konsekvenser i form av økte kostnader for den daglige driften. De nye endringene fører til følgende:

 • Høyere kostnader
 • Endring i markedsstrukturen i logistikk- og transportmarkedet
 • Mer kontroll
 • Økt håndhevelse
 • Bedring av sjåførenes vilkår

Nye regler (fra 1. februar 2022)

 • Retur av kjøretøy til registreringsland skal skje senest hver åttende uke.
 • Dagens kabotasjereglement strammes inn ved å innføre en «suspensjonsperiode» på fire dager før sjåføren får lov til å returnere. I tillegg til et strengere dokumentasjonskrav.
 • Pålegg om manuell registrering av grensepassering for alle sjåfører i internasjonal transport.
 • Tredjelandskjøring vil være underlagt utestasjoneringsreglene.
 • Ved kabotasje så skal nye regler sikre at sjåfører får betalt lønn i henhold til lokalt lønnsnivå (det landet hvor kabotasjekjøringen foregår) og ikke hjemlandets lønnsnivå.
 • EUs mobilitetspakke vil føre til store endringer i transportbransjen. Deler av mobilitetspakken innføres fra februar og fokuserer på strengere regler for bruk av utenlandske kjøretøy, bedre kontroll av transportselskaper og økte sanksjoner dersom reglementet ikke overholdes.

Dette medfører de nye reglene

De nye reglene vil føre til mer dokumentasjon og planlegging. Med økt kapasitet vil dette utfordre våre måter å jobbe på. Vi må forvente at kostnadene går opp og til slutt utvikler seg til høyere priser på transportene - og utfordre vårt grønne skifte.

Allerede gjeldende regler

I juni 2020 ble mobilitetspakken vedtatt i EU og medfører strengere regler for transportbransjen på tre områder – postering, kjøre- og hviletid og kabotasjetransport.

 

 • Krav til overnatting utenfor bilen under vanlig ukehvile på arbeidsgivers regning (45 timer).
 • Tillatt med to reduserte ukentlige hvileperioder etter hverandre internasjonalt, med kompensasjon innen 3 uker.
 • Hjemreise for sjåfør hver 4 uke.
 • Daglig og ukentlig kjøretid kan økes med inntil 1 time for å rekke hjem for døgn eller ukehvile.