Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2022-07-29 14:46

Prisjustering - 1. september 2022

PostNord vil gjennomføre en ny prisjustering fra 01.09.22. Justeringen skyldes flere faktorer.

De viktigste er stigende drivstoffpriser, betydelig lønnsvekst for både sjåfører og terminalarbeidere, en generell kostnadsvekst på produkter, tjenester og rentehevinger av Norges Bank som reduserer investeringsmulighetene blant bileiere. Disse faktorene påvirker alle logistikkselskaper og de fleste av dem også alle transportører. Vi opplever i tillegg mindre tilgang til transportører. Det har resultert i høyere priser på ikke allerede avtalefestet transport.

Ingen støtte fra myndighetene

NHO LT (NHO Logistikk og Transport) og Norges Lastebileier-Forbund, som representerer store deler av bransjen, har siden februar hatt dialog med Samferdselsdepartementet om mulige løsninger for å redusere de negative konsekvensene av høye drivstoffpriser for bransjen. Dette har ennå ikke ført frem, og transportnæringen har ikke fått lettelser som bidrar til å holde kostnadene på et lavere nivå. Konsekvensen er at mange aktører sliter. PostNord har bidratt med energitillegg til underleverandører siden 1. mars, og økt forskuddsbetalingen til dem, for å sikre forutsigbarhet for deres leveranser til oss og til dere som kunder. Vi vil fortsette med det, så lenge det er nødvendig.

Kraftig pris- og lønnsvekst

Kapasitetsreduksjon på både materiell og sjåfører som følge av krigen i Ukraina har dessverre ikke endret seg. I hele EU opplever logistikkselskaper knapphet på transportkapasitet - og dermed økte priser. 

Den generelle kostnadsveksten som følge av inflasjon og rentehevinger rammer også vår bransje. Lønninger, kjøretøy, reservedeler, emballasje og containere har økt i pris siste halvåret. Lønnsveksten for terminalarbeidere og sjåfører ser ut til å bli svært høy. Etterspørselen etter materiell har ikke blitt påvirket av prisveksten, og våre prognoser tilsier at skjevheten mellom tilbud og etterspørsel vil fortsette å drive prisene oppover på transporttjenester. 
Dobbel renteheving av Norges Bank i midten av juni resulterer også i store kostnadsøkninger for bileiere, noe som igjen vil øke prispresset i markedet. Det er forventet flere rentehevinger fremover. 

Mangel på biler og sjåfører

Sjåførmangelen øker. Tilgangen på utenlandske sjåfører vedvarer, samtidig som det det norske arbeidsmarkedet er stramt. Lav arbeidsledighet og rekordhøyt antall ledige stillinger reduserer muligheten for rekruttering av nye sjåfører i Norge. Denne markedssituasjonen resulterer i ufleksibel kapasitet, noe som igjen gjør lønnsforhandlingene hardere. 

Vi opplever at sjåførmangelen er en stor bekymring blant våre leverandører, og våre avdelinger over hele landet mottar prisøkninger fra underleverandører for andre gang i år, pga økte kostander. Økte kostander kombinert med raskere renteheving av Norges Bank påvirker leverandørers ønske om, og muligheten til å investeringer i nye biler. Dette setter et ytterligere press på kapasiteten på tilbudssiden. 

Kostnadskutt ikke nok

I PostNord har vi gjennomført et kostnadskuttprogram siden nyttår. Våre egne tiltak og prisjusteringen fra 1. juni har dessverre ikke vært tilstrekkelig for å kompensere for pris- og lønnsveksten vi opplever. Derfor er det nødvendig å gjennomføre en ytterligere prisøkning fra 01.09.22.

Prisjusteringen på våre produkter deles inn i tre deler, og er på følgende prosent: 

Gruppe Prisjustering
MyPack Collect 3,5 %
Partload / linehaul  7,9 %
Øvrige tjenester 7,65 % 


Enkelte gebyrer justeres, herunder:

  • Palleutvekslingsgebyret økes til 69,- NOK.
  • Kollitillegget på Multi Parcel B2B og MyPack Home Unattended økes med 2,- NOK.