Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Prisjustering - 1.juli 2024

Vi opererer i et utfordrende marked med økt pris- og kostnadspress. Derfor vil PostNord gjennomføre en prisjustering fra 1.juli 2024.

Den generelle kostnadsveksten rammer også transportbransjen, og er preget av rekordvekst i kostnader, drevet av økning i råvare- og produktpriser. Kostnadsøkninger har over tid forblitt høye med inflasjon og flere renteøkninger. Det er også prisøkninger fra underleverandører, og høyere kostnader på investeringer, avgifter og lønn. 

PostNord gjennomfører følgende justering av priser fra 1. juli 2024.

  • MyPack Collect, MyPack Box:                                                      
+ 2,9%
  • Home Unattended, Home Attended, MyPack Home Small:   
+ 4,9%
  • Parcel, Multi Parcel:   
+ 2,9%
  • Partigods:
+ 4,5%
  • Stykkgods, Pall: 
+ 3,9%
  • InNight, Express, Bud:
+ 3,9%
  • Gebyrer og øvrige tillegg: 
+ 3,9%

Eksportprodukter har samme justering som innlandsproduktene. 

Det vil bli gjort andre endringer i produktspesifikasjoner og pris for Spesialfrakt, samt pris på tjenestene ID Sjekk, Temperert og bomtur ved levering.