Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Året 2023 – et omstillingsår

Jeg vil i år starte med å rette en takk til alle kunder og samarbeidspartnere av PostNord. Varehandelen går igjennom en stor omstilling etter pandemien. Vi opplever lavere volumer med rentehevinger og økt inflasjon, som har redusert bedrifters og forbrukeres kjøpekraft. Derimot har netthandelen forsterket seg etter pandemien og tar volumer fra butikkhandel.

For oss har året vært preget av både «gass og brems».  «Gass» i forhold til satsingen og investeringer i tjenester, terminaler og pakkeautomater for å møte den økende andelen leveranser til forbrukere. Og «brems», da vi har tilpasset kapasitet og kostnader til lavere volumer, spesielt leveranser til butikker.

Selv om vi går inn i det nye året med større usikkerhet enn hva vi opplevd på mange år, med en stadig økende rente og inflasjon, står vi som selskap godt rustet til å møte 2024. Varehandelen kommer ikke tilbake slik det var før pandemien. Varehandelen er endret for alltid, og vi må tilpasse oss til dette. For å møte en ny normalsituasjon etter pandemi, men også for å øke vår konkurransekraft innen pakker og netthandel pågår et arbeid for å forenkle og standardisere våre tjenester og driften. Dette arbeidet foregår i hele PostNord i Norden,  hvor vi ønsker å tilby våre kunder mer effektive fraktløsninger med høy leveringspresisjon. Derfor har vi også investert mye i terminaler i Norge, som i Bergen, Kristiansand og Drammen, og i nye, miljøvennlige biler. Vi planlegger nå nye terminaler i Bodø og Tromsø samt ytterligere oppgraderinger av sorteringsanlegg på flere av våre terminaler. Alle investeringene er gjort for at vi skal bli mer effektive, øke vår sorteringskapasitet og sikre en god kundeopplevelse av leveransene våre.

Vi har også fått ordentlig fart på utrulling og driftsettelse av pakkeautomater, nærmere 3 000 pakkeautomater og vi passerte 2 millioner pakker i 2023. Neste år vil vi nærme oss 5 000 pakkeautomater med over 6 millioner pakker som leveres ut fra pakkeautomater. Dette forteller oss hvor veksten kommer fra! I fremtiden kommer pakkeautomater til å overta mye av pakkene som leveres hjem eller via utleveringssteder i butikk. Det gjør oss til en konkurransedyktig samarbeidspartner på både pris og kvalitet som Nordens favoritt-transportør.

Når vi ser tilbake på 2023 kan vi også konstatere at vi har tatt et steg videre i det «grønne skiftet». Vi har fått fart på utskifting til mer miljøvennlige transporter og i slutten av neste år vil alle våre egne 150 vare- og lastebiler være fossilfrie. Vi er også i gang med utskifting til fossil- og utslippsfrie kjøretøy hos transportleverandører. Dette understøttes av satsning av økt andel av elektriske varebiler for å sikre mer effektive og miljøvennlige pakkeleveringer. Vi har kommet i gang med elektriske lastebiler for containertransporter i Østlandsregionen også. Vårt mål står fast. Vi skal være fossilfrie i 2030 med fossilfri distribusjon allerede i 2027.

Som en samfunnskritisk aktør har vi også i år fått mye oppmerksomhet, både fra politisk hold og fra media når det gjelder å ta ansvar for sosial bærekraft hos våre leverandører. Vi har i 2023 jobbet tett sammen med myndighetene, bransjeforeningen og transportleverandører for å rydde opp og sikre gode arbeidsforhold for de ansatte hos leverandørene våre. Vi har fått på plass en avtale med Skatteetaten og et samarbeid med Politiet og Statens vegvesen for å avdekke arbeidskriminalitet hos transportleverandører. Og sammen med egne kontroller og revisjoner har dette gitt resultater. Vi er ikke i mål enda, men vi har i 2023 hatt stor fremgang. Vi har en ambisjon om å være et forbilde for å legge til rett for ryddige og gode arbeidsforhold i transportbransjen – i Norge og i Norden.

Nå er det straks jul og nyttår. De siste årene har vært preget av store omstillinger i varehandelen og transport- og logistikknæringen inkludert PostNord. Neste år blir også et omstillingsår, men vi ser lys i tunnelen. Vi kommer sterkere ut av dette som den ledende transport- og logistikkleverandøren som vi også har gjort i tidligere omstillingsperioder.

Igjen, vil jeg benytte anledningen til å takke våre kunder og samarbeidspartnere som sammen med oss har stått igjennom denne omstillingsperioden.

 

Mvh

Robin Olsen
Administrerende direktør
PostNord Norge AS