Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2021-08-30 11:04

Ny produksjonsmetode

Den nye produksjonsmodellen i Oslo er basert på en utvidelse av Langhus-terminalen på 10.000 m2. Med en ny sorteringsmaskin på Langhus vil PostNord øke kapasiteten med opptil 150 000 pakker per dag. Dette er lønnsomt for oss og våre kunder.

PostNords direktør for produksjonsutvikling, Pål Eier ser tilbake på lærerik omlegningsprosess for PostNord. Nye metoder og produksjonsformer gir verdifull læring.

PostNords direktør for produksjonsutvikling, Pål Eier ser tilbake på lærerik omlegningsprosess for PostNord. Nye metoder og produksjonsformer gir verdifull læring.

 

- Planleggingen ser vi i ettertid kunne vært bedre, samtidig så vi oss nødt til å gjøre denne endringen midt i en pandemi, hvor pakkevolumene var ekstreme. Prosessen har lært oss mye om om hva som fungerer, samt hvor vi har forbedringsområder på et strukturelt nivå, forteller Pål.

 

Omleggingen på Langhus har gitt PostNord flere fordeler, men Pål understreker at selv om mye i dag er på plass, så er vi ikke helt i mål.

 

- Fordelen med ny produksjonsmodell er at vi har en langt høyere kapasitet og kvalitet, enn vi hadde månedene før vi startet opp med omleggingen i slutten av april. Veldig mye er i dag på plass, men vi har fortsatt litt igjen før vi er på et akseptabelt nivå – og der vi ønsker å være. Vi vet hva utfordringen består i og hva vi skal gjøre fremover.

 

- Sett bort ifra betraktelig høyere kapasitet, hva har blitt bedre etter omleggingen?

- Kompleksiteten bli enklere å håndtere, da Alfaset blir spesialisert i forhold til B2B og Langhus B2C. Dette representerer en betydelig endring. Vi vil få en mer spisset kompetanse i forhold til hva disse to segmentene krever. Medarbeiderne får en større forutsigbarhet og kontinuitet, som er viktig for medarbeider og kunde.

 

Klare for høysesong

Pål kan fortelle at PostNord er godt rustet for volumene som vil komme utover høsten og nærmere jul, med Black Week og førjulshandelen i sikte.

 

- Vi er klare for høysesong, men en økt kapasitet på 100.000 kolli per dag i nettverket vårt, sammenlignet med fjoråret, sier Pål.

 

- Hvilke tiltak gjøres nå for å sikre god kvalitet inn mot høysesong og førjulshandelen?

- Vi har påstartet arbeidet med planleggingen av høysesong, hvor alle forretningsområder bidrar i forhold til å iverksette nødvendige tiltak opp mot våre prognoser. Vi har en god plan for hvordan vi skal utnytte kapasiteten i vårt nettverk.

 

- Utslippsfri distribusjon av Collect med egne biler, er også noe som gjør oss godt rustet for fremtiden, i forhold til å bli den prefererte transportøren for forbrukere - noe omleggingen har gitt gode forutsetninger for, avslutter Pål.