Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Fra fortolling til transportgigant – 98 år på veien

15. mars 1926 tok Tollpost imot sin første pakke. Dette var den første store milepælen i historien til selskapet som i dag er PostNord. I snart 100 år har vi vært en sentral aktør i utviklingen av transport, import og eksport i Norge.

Historien begynte tidlig i 1926, da Postverket i Oslo hadde behov for en partner på fortolling og levering av utenlandsk pakkepost. To unge postfullmektige, Anders Unneberg Hansen og Sigurd Grevskott vant konkurransen om oppdraget og kontrakten. De la grunnlaget for selskapet Tollpost. Uten tidligere erfaring som bedriftseiere, tok de på seg oppgaven med å lære seg alt fra prising til bokføring. 

Starten var tøff, og 1920-tallet var preget av økonomiske utfordringer. I 1926 kostet arbeidet med fortolling og levering av en pakke 65 øre. Tollpost overlevde takket være hardt arbeid og velvilje fra andre. Men, på midten av 1930-tallet begynte Norges økonomi å gå bedre, og Tollpost viste stadig bedre driftsresultater fra 1934 og utover. 

Den 9. april 1940 ble Norge okkupert, og utviklingen snudde brått. Krigen brakte en marerittaktig periode for Tollpost. Selskapet hadde nesten ingenting å gjøre under krigen. Det var ingen pakker fra USA og lite eller intet gods fra de europeiske landene. 

Tollpost klarte likevel å opprettholde drift gjennom hele krigen. Da frigjøringsdagen endelig kom tok det ikke lang tid før Norge var i gang med gjenoppbyggingen. I arbeidet som skulle gjennomføres spilte transport en helt avgjørende rolle, og Tollpost vokste. Gjennom 1950-årene økte Tollpost betydelig, akkurat som mange andre selskaper i Norge.

På 1970-tallet skjøt oljeøkonomien fart, velferdsstaten tok form og veksten fortsatte. Da selskapet markerte 50-årsjubileum i 1976 hadde omsetningen økt til imponerende 97 millioner kroner. 

På 1980-tallet var Tollpost tidlig ute med å omfavne moderne datateknologi. De ansatte sine første IT-konsulenter i 1980, og startet arbeidet med å implementere effektive datasystemer. Tollpost begynte også å utvikle egne dataprogrammer, og innovasjonsånden ble en del av selskapets DNA. Selskapet bygget også moderne bygg. I 1992 ble den imponerende terminalen på Alfaset tatt i bruk, og det markerte nok en viktig milepæl. 

I 2014 byttet Tollpost Globe navn til PostNord, som sin eier, og fortsatte å tilby nasjonale og internasjonale logistikktjenester, utvikle produkter og modernisere terminaler og effektivisere driften.

I løpet av snart 100 år med drift, er vi stolte av at PostNord ikke bare vært en transportør, men et tidsvitne og en aktiv bidragsyter til Norges utvikling. Med en rik historie bak oss og en spennende fremtid foran oss, er PostNord fortsatt en ledende og viktig del av Norges transport- og logistikkindustri. 

Investeringskostnad: 1300 kr

Et anbud om fortolling og utkjøring i Oslo ble utlyst og vinnerne ble postfunksjonærene Anders Unneberg Hansen og Sigurd Grevskott, som ga sitt nyoppstartede selskap navnet Tollpost. Ganske selvforklarende og like enkelt som selve forretningsideen. Første pakke ble fortollet og levert i april i 1926. Aktivaene i selskapet var ikke mange den første tiden. Pulter til alle, det vil si gründerne og de to ansatte, tok de seg ikke råd til. Men, siden frakten i hovedstaden i stor grad ble gjort med hest, sto Brunen tidlig på listen over aktiva, og ganske raskt kom også hest nummer to, Svarten, på plass. Den investeringen kostet selskapet 1 300 kroner.  

65 øre pakken

Den var en betydelig investering, fordi fortolling og frakt var ingen lukrativ forretning. Listeprisen på fortolling og frakt innen Oslo var 65 øre per pakke og noen aktører hadde presset prisen helt ned i 50 øre. Det gjorde at Tollpost måtte se på nye forretningsmodeller for å redusere kostnadene. Ved å sette ut fortollingen ble kostnaden 10 øre per pakke, i stedet for 14 øre. Transportkostnaden ble også redusert ved å sette ut transporten, fra 24 til 20 øre per pakke.  

Fra Paris til Frogner 

De fire herrene som drev selskapet i de første årene, hadde kontor og lager i Tollbygningen i Schweigaards gate 15. Derfra fikk de inn varer fra utlandet og fraktet dem ut til kundene. Konfeksjonsindustrien var den gangen en stor leverandør av varer, som i dag. Den gangen var det var det franske motehus som sendte sine produkter til fruene på Oslo vest, ikke Zalando og Komplett som vi kjenner til i dag.

Det som likevel er likt da som nå, er evnen til å tenke nytt og finne løsninger. Den lever fortsatt i PostNord.