Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
Miljø og bærekraft

PostNord med Einride-samarbeid i Norge

PostNord Norge skal jobbe med den svenske produsenten av elektriske og autonome lastebiler for å redusere 2100 tonn CO2-utslipp.

Samarbeidet som nå lanseres vil bety en digitalisering og elektrifisering av mer enn 1500 kilometer som i dag kjøres med fossilt drivstoff. Til sammen er det ventet at dette vil resultere i en reduksjon på opptil 95 prosent av CO2-utslippene sammenlignet med tidligere Dette tilsvarer en reduksjon i CO2-utslipp på 2100 tonn over tre år.

– For PostNord betyr samarbeidet at vi kommer i gang med grønne korridorer mellom noen av våre største terminaler. De elektriske containerbilene vil medføre at vi kan få framført store deler av godset på klimasmarte kjøretøy, noe som vil ha en stor miljøpåvirkning. Det betyr at PostNord er nærmere målet om å være fossilfri innen 2030, sier May-Kristin Willoch, assisterende direktør for bærekraft i PostNord Norge.

– Dette er et pilotprosjekt der vi starter med seks elektriske containerbiler, så ligger det en opsjon på flere biler om vi ønsker det. Hensikten er å teste grønne korridorer som blir helt fossilfrie, legger Willoch til.

Bilene skal i første omgang trafikkere strekningene mellom PostNords terminaler i Stor-Oslo, fra hovedanlegget på Alfaset og til og fra Langhus og Hanekleiva ved Drammen.

– Vi kjører store mengder gods mellom disse terminalene, og den transporten får vi nå anledning til å gjøre grønn, sier Willoch.

Anlegget ved Hanekleiva er helt nytt og er etablert med hurtiglader, og i tillegg vil PostNord få noe hurtigladerkapasitet på Alfaset og Langhus.

– Hvorfor har dere valgt å inngå samarbeid med en aktør som Einride, og ikke med en mer etablert lastebilleverandør?

– Vi er et stort nordisk konsern, og Einride har allerede et prosjekt med PostNord i Sverige. De kunne tilby et totalkonsept med ladere og biler som er veldig spennende. De er også veldig fremoverlente og på sikt er det også spennende å se på mulighetene med autonome kjøretøy, sier Willoch.

Representer i en rekke land – nå står Norge for tur

Det svenske teknologiselskapet som leverer digital, elektrisk og autonom frakt, kunngjorde i midten av juni en storstilt satsing i Norge. Selskapet lanserte nylig i Storbritannia, og satser tungt i både USA og en rekke europeiske land. De første elektriske lastebilene er allerede på plass i Norge, og flere runder kommer.

– Norge har gjort et banebrytende arbeid med å elektrifisere personbiler. Nå er det en selvfølge at landet også tar en ledende rolle i elektrifiseringen av tungtransporten, sier Robert Falck, grunnlegger og administrerende direktør i Einride.

Gjennom de neste månedene vil flere lastebiler bli levert på løpende bånd, sammen med teknologiske løsninger gjør det enklere å skalere opp.

– Med vår elektriske bilpark og den nødvendige infrastrukturen for å gi tilstrekkelig og pålitelig ladetilgang for godstransport i hele Skandinavia, er det en stor glede for oss å kunne bidra til at Norge kan nå sine ambisiøse mål og opprettholde sin ledende posisjon innen elektrifiseringen av transport, sier Falck.

Einride samarbeider allerede med PostNord om å elektrifisere selskapets bilpark i Sverige. Nå står Norge for tur.