Hopp over navigering og søk

Jule- og nyttårstrafikken

I perioden fra 24. desember til og med mandag 2. januar gjelder eget trafikkopplegg som nærmere beskrevet under.

Her finner du oppdatert informasjon om Black Friday og jule- og nyttårstrafikken for gods 2022–2023.

 

Christmas present.jpg


Black Friday

Vi opprettholder ordinær ruteplan under denne perioden, men det vil kunne oppstå noe lengre leveringstid i denne høysesongen.

 • Black Week: Starter opp mandag i uke 47 (21.–17. november).
 • Black Friday: Fredag 25. november.

Juletrafikken

Det vil være ordinær drift og standard ruteplan gjelder for gods beregnet utlevert frem til og med fredag 23. desember. I perioden fra 24. desember til og med mandag 2. januar gjelder eget trafikkopplegg som nærmere beskrevet under.

 

Frister før jul

Når det gjelder vår leveringsfrist for å være sikker på at varene kommer frem til jul i hele Norge, er dette lastet ut fra Alfaset, onsdag 16. desember før klokken 16.00.

 

Åpningstider

I perioden fra 23. desember til 3. januar gjelder følgende åpningstider:

 • 23. desember: Ordinær produksjon
 • 24. desember: Ingen innhenting/utkjøring
 • 25.–26. desember: Ingen innhenting/utkjøring
 • 27.–30. desember: Ordinær drift med noe redusert leveringsfrekvens
 • 31. desember: Ingen innhenting/utkjøring
 • 1. januar: Ingen produksjon
 • 2. januar: Ordinær drift, men redusert leveringsfrekvens
 • 3. januar: Ordinær drift

Innhenting

I perioden torsdag 23. desember til og med mandag 3. januar vil innhenting av varer foregå etter julens ruteplan og seneste hentetidspunkt vil ved enkelte terminaler kunne bli noe tidligere enn vanlig. Dette kommuniseres lokalt med de enkelte kunder. Det foretas ingen innhenting av varer på julaften eller nyttårsaften.

Fremføring og distribusjon

I perioden 27. desember til og med mandag 2. januar vil vi opprettholde normal leveringstid, til byområder i hele Norge. Det må imidlertid påregnes noe lenger transporttid til områder utenfor byområder.

Det foretas normalt ingen utkjøring av varer på julaften eller nyttårsaften. Men, Pickup pointene våre er åpne mellom kl. 09.00 og 13.00 på julaften og 10.00 og 14.00 på nyttårsaften, for henting. 

Generelt gjelder følgende:

 • Det vil kun benyttes bane og ikke bil på banestrekninger. Dette kan innebære noe lengre fremføringstid på enkelte strekninger da godset transitteres.
 • Distribusjon ved våre lokale avdelinger tilpasses lavere volumer enn normalt i perioden. Noe redusert utkjøringsfrekvens må påregnes, til destinasjoner utenfor by områder.
 • Tidsvindutjenesten for B2B opphører i perioden fra 23.12.22 til og med 03.01.23.
 • Våre transporttidsberegninger og kvalitetsmålinger vil bli foretatt etter normal ruteplan, men det vil kunne være noe lengre leveringstid utenfor byområder og tettsteder.

Hjemlevering (produkt Q)

Siste mulighet for å bestille hjemlevering levert på kveldstid før jul (17.00–21.00) er onsdag 21. desember.

Hjemlevering på kveldstid går som normalt i romjulen. Det må gjøres lokale vurderinger med hensyn til volum og kapasitet disse dagene. Det er viktig at avdelingene er proaktive i forhold til eventuelle kveldsleveringer på f.eks distriktsruter.

Partilast

Partilast vil ha normal ruteplan for gods som er beregnet utlevert frem til og med fredag 16. desember. Normal ruteplan starter opp igjen fra og med mandag 2. januar 2023. I perioden etter fredag 16. desember til og med fredag 30. desember, vil det være redusert drift på partiavdelingene og lengre fremføringstid vil måtte påregnes.

For ytterligere informasjon om våre fremføringstider i julen, ta kontakt med din lokale Partiavdeling.

Varmegods

Siste varmegodsavgang før jul er den 16. desember til Nord-Norge og 19. desember til Sør-Norge. Vi kjører varmegodsavganger i romjulen kun til avdelinger i Sør-Norge. Temperert vil bli produsert som normalt.

MyPack Homes Small

Innleveringsfrist for å rekke alle postnummer i Norge, er den 16. desember klokken 16.00.

InNight

InNight følger ordinær ruteplan og vil levere som normalt i romjulen. Likevel kan det oppstå enkelte lokale forsinkelser både på levering og fremføring på grunn av mindre tilgang på ekstra materiell og sjåfører i ferien.

Kundeservice InNight vil løpende varsle hvis avvik oppstår.

Eksport

Det vil være lasting av eksportgods fra terminal Langhus alle virkedager dager i desember – unntatt jul- og nyttårsaften.

Siste frist for å rekke leveranser før jul i Sverige, Danmark er på avgang fra Langhus mandag 19. desember.

Det betyr at gods må være hentet hos kunde senest fredag 16. desember.

Tidsvindu

Tidsvindutjenesten opphører i perioden fra den 23.12.22, til og med den 03.01.23.

Kundesenter

Vårt kundesenter har følgende åpningstider i julen:

 • Alle virkedager fra kl. 08.00–19.00.
 • Helligdager stengt.
 • Julaften og nyttårsaften er vi åpne kl. 08.00–12.00.