Hopp over navigering og søk

Jule- og nyttårstrafikken

I perioden fra 23. desember til og med mandag 3. januar gjelder eget trafikkopplegg som nærmere beskrevet under.

Her finner du oppdatert informasjon om Black Friday og jule- og nyttårstrafikken for gods 2021-2022.

Christmas present.jpg

Black Friday

Vi opprettholder ordinær ruteplan under denne perioden, men det vil kunne oppstå noe lengre leveringstid i denne høysesongen.

 • Black Week: Starter opp mandag i uke 47
 • Black Friday: Fredag den 26.11.2021

Juletrafikken

Det vil være ordinær drift og standard ruteplan gjelder for gods beregnet utlevert frem til og med torsdag 23. desember. I perioden fra innlevert 23. desember til og med mandag 3. januar gjelder eget trafikkopplegg som nærmere beskrevet under.

Frister før jul

Når det gjelder vår leveringsfrist for å være sikker på at varene kommer frem til jul i hele Norge, er dette lastet ut fra Alfaset, fredag den 17. desember før klokken 16.00.

Frister for pakker til bedrifter og MyPack Collect

Fra/ til postnummer 0001-3999 4000-7999 8000-8999 9000-9999
0001-3999 21.12.2021 21.12.2021 20.12.2021 17.12.2021
4000-7999 20.12.2021 20.12.2021 17.12.2021 17.12.2021
8000-8999 17.12.2021 17.12.2021 20.12.2021 17.12.2021
9000-9999 17.12.2021 17.12.2021 17.12.2021 20.12.2021

Åpningstider

I perioden fra 23. desember til 3. januar gjelder følgende åpningstider:

 • 23. desember: Ordinær produksjon
 • 24. desember: Ingen innhenting/utkjøring
 • 25. - 26. desember: Ingen innhenting/utkjøring
 • 27. - 30. desember: Ordinær drift med noe redusert leveringsfrekvens
 • 31. desember: Ingen innhenting/utkjøring
 • 1. januar: Ingen produksjon
 • 2. januar: Ingen innhenting/utkjøring
 • 3. januar: Ordinær drift, men redusert leveringsfrekvens

Innhenting

I perioden torsdag 23. desember til og med mandag 3. januar vil innhenting av varer foregå etter julens ruteplan og seneste hentetidspunkt vil ved enkelte terminaler kunne bli noe tidligere enn vanlig. Dette kommuniseres lokalt med de enkelte kunder. Det foretas ingen innhenting av varer på julaften eller nyttårsaften.

Fremføring og distribusjon

I perioden 27. desember til og med mandag 3. januar, vil vi opprettholde normal leveringstid, til byområder i hele Norge. Det må imidlertid påregnes noe lenger transporttid til områder utenfor byområder. Det foretas normalt ingen utkjøring av varer på julaften eller nyttårsaften. Men, våre terminaler er åpne mellom kl 08.00 og 12.00 for henting. Våre Pick Up points er også åpne på julaften og nyttårsaften frem til kl. 12.00.

Generelt gjelder følgende:

 • Det vil kun benyttes bane og ikke bil på banestrekninger. Dette kan innebære noe lengre fremføringstid på enkelte strekninger da godset transitteres.
 • Distribusjon ved våre lokale avdelinger tilpasses lavere volumer enn normalt i perioden. Noe redusert utkjøringsfrekvens må påregnes, til destinasjoner utenfor by områder.
 • Tidsvindutjenesten for B2B opphører i perioden fra 23.12.21 til og med 03.01.22.
 • Våre transporttidsberegninger og kvalitetsmålinger vil bli foretatt etter normal ruteplan, men det vil kunne være noe lengre leveringstid utenfor byområder og tettsteder.

Hjemlevering (produkt Q)

Siste mulighet for å bestille Home Delivery levert på kveldstid før jul (17.00 - 21.00) er onsdag 22. desember.

Hjemlevering på kveldstid går som normalt i romjulen. Det må gjøres lokale vurderinger med hensyn til volum og kapasitet disse dagene. Det er viktig at avdelingene er proaktive i forhold til eventuelle kveldsleveringer på f.eks distriktsruter.

Partilast

Partilast vil ha normal ruteplan for gods som er beregnet utlevert frem til og med fredag 17. desember. Normal ruteplan starter opp igjen fra og med mandag 3. januar 2022. I perioden etter fredag 17. desember til og med fredag 31. desember, vil det være redusert drift på partiavdelingene og lengre fremføringstid vil måtte påregnes.

For ytterligere informasjon om våre fremføringstider i julen, ta kontakt med din lokale Partiavdeling eller ring via vårt hovednummer på tlf. 98 70 93 00.

Varmegods

Siste varmegodsavgang før jul er den 17. desember til Nord-Norge og 20. desember til Sør-Norge. Vi kjører varmegodsavganger i romjulen kun til avdelinger i Sør-Norge. Temperert vil bli produsert som normalt.

MyPack Homes Small

Innleveringsfrist for å rekke alle postnummer i Norge, er den 17.12.21 klokken 16:00.

InNight

InNight følger ordinær ruteplan og vil levere som normalt i romjulen. Likevel kan det oppstå enkelte lokale forsinkelser både på levering og fremføring på grunn av mindre tilgang på ekstra materiell og sjåfører i ferien.

Kundeservice InNight vil løpende varsle hvis avvik oppstår.

Eksport

Det vil være lasting av eksportgods fra terminal Langhus alle virkedager dager i desember, - unntatt jul- og nyttårsaften.
Siste frist for å rekke leveranser før jul i Sverige, Danmark er på avgang fra Langhus mandag 20 desember.
Det betyr at gods må være hentet hos kunde senest fredag 18. desember.

Tidsvindu

Tidsvindutjenesten opphører i perioden fra den 23.12.21, til og med den 03.01.22.

Kundesenter

Vårt kundesenter har følgende åpningstider i julen:

 • Alle virkedager fra kl. 08.00 – 19.00
 • Helligdager stengt.
 • Julaften og nyttårsaften er vi åpne kl. 08.00 – 12.00.