Hopp over navigering og søk

Ruteplanendringer

Her får du en oversikt over ruteplanendringer i transportplanen for PostNord og postnumre som endrer basested.

Den fullstendige ruteplanen ligger tilgjengelig i Kundeportalen​, og oppdateres idet endringene nedenfor trer i kraft.

Basestedendring fra 21. oktober 2022

Disse postnummer vil endre basested fra 005 Bergen til 057 Voss, med virkning fra 21.november 2022:

5263 Trengereid
5722 Dalekvam
5724 Stanghelle
5725 Vaksdal

Ruteplanendring fra 26. september 2022

I likhet med mange andre bedrifter og bransjer, opplever PostNord en sterk kostnadsvekst.

Det er et krevende transportmarked med mangel på sjåfører, i tillegg til økte kostnader, lang leveringstid på biler og materiell, økte energipriser, lønnskostnader og kapitalkostnader.

For å dempe kostnadsveksten for våre underleverandører og kunder, gjør PostNord tilpasninger i ruteplan som gir grunnlag for en bedre optimalisering av våre trafikker.

Endringen vil kunne medføre noe redusert frekvens, og økt ledetid på postnummer utenfor sentrale områder.

Ny ruteplan vil basere seg på en «levert innen»-dato, som betyr at vi i mange tilfeller vil være raskere enn hva ruteplanen indikerer. Noe som gir en nødvendig fleksibilitet for en kostnads -og miljøeffektiv transport.

Endringen trer i kraft fra 26. september. Ny ruteplan vil kunne lastes ned her på våre nettsider etter denne datoen.

Ruteplanendring fra 13.mai 2022

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for samlast fra og med 13.mai 2022. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 13. mai 2022 (pdf)

Basestedsendringer fra 20. Mai 2022

Disse postnummer vil endre basested fra 038 Gol til 001 Oslo, med virkning fra 20.mai 2022:

  NÅVÆRENDE BASESTED NYTT
BASESTED
2936 Begnadalen 038 Gol 001 Oslo
2937 Begna 038 Gol 001 Oslo

Basestedsendringer fra 01. januar 2022

Disse postnummer vil endre basested fra 006 Ålesund til 068 Skei, med virkning fra 1.januar 2022:

Postnumre med basestedsendringer fra 1.januar 2022

Ekstraordinær Ruteplan endring for Vest fra og med 17.november 2021

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for samlast, region Vest, fra og med 17.november 2021. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 17. november 2021 (pdf)

Ruteplanendringer fra 18. oktober 2021

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for samlast fra og med 18.oktober. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 18. oktober 2021 (pdf)

Basestedsendring fra 14. september 2021

Postnummer 5719 Finse, endrer basested fra 005 Bergen, til 057 Voss.

Dette vil gjelde fra og med 14. september 2021.

Basestedsendringer fra 07. juli 2021

Vi foretar noen justeringer i basested fra og med 07. juli 2021. 

Postnumre med basestedsendringer fra 07.juli 2021

Basestedsendringer fra 07. juni 2021

Vi foretar noen justeringer i basested fra og med 07. juni 2021. 

Postnumre med basestedsendringer fra 07.juni 2021

Ruteplanendringer fra 23. april 2021

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for samlast fra og med 23.april 2021. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 23. april 2021 (pdf)

Basestasjonendringer fra 28. februar 2021

Vi foretar noen justeringer i basestasjonene for samlast fra og med 28. februar 2021. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med basestasjonendringer fra 28. februar 2021 (pdf)

Ruteplanendringer fra 15. oktober 2020

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for samlast fra og med 15. oktober 2020. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 15. oktober 2020 (pdf)

Ruteplanendringer fra 31. mars 2020

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for stykkgods og pakker fra og med 31. mars 2020. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 31. mars 2020 (pdf)

Ruteplanendringer fra 31. januar 2020

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for stykkgods og pakker fra og med 31. januar 2020. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 31. januar 2020 (pdf)

Endring av basested fra 1. februar 2020

Vi endrer basested/avdeling for noen postnummer fra og med den 1. februar 2020. Dette gjelder følgende postnummer og avdelinger:

Postnumre som endrer basested 1. februar 2020 (pdf)

Gå til Kundeportalen

På Kundeportalen finner du den fullstendige ruteplanen. Her kan du se hvordan endringene ovenfor påvirker dine sendinger.

Logg inn