Hopp over navigering og søk

Ruteplanendringer

Her får du en oversikt over ruteplanendringer i transportplanen for PostNord og postnumre som endrer basested.

Den fullstendige ruteplanen ligger tilgjengelig i Kundeportalen​, og oppdateres idet endringene nedenfor trer i kraft.

 

Endring av basested fra 1. mai

Disse postnummer vil endre basested fra 001 Oslo til 003 Drammen, med virkning fra 1. mai 2023.

POSTNUMMER

STED

NÅVÆRENDE BASESTED

NYTT BASESTED

1389

HEGGEDAL

001 OSLO

003 DRAMMEN

1390

VOLLEN

001 OSLO

003 DRAMMEN

1392

VETTRE

001 OSLO

003 DRAMMEN

3409

TRANBY

001 OSLO

003 DRAMMEN

3420

LIERSKOGEN

001 OSLO

003 DRAMMEN

3470

SLEMMESTAD

001 OSLO

003 DRAMMEN

3472

BØDALEN

001 OSLO

003 DRAMMEN

3477

BÅTSTØ

001 OSLO

003 DRAMMEN

3478

NÆRSNES

001 OSLO

003 DRAMMEN

 

Ruteplanendring fra 1. april

Vi gjennomfører en mindre ruteplanendring fra 1 april.

Dette gjelder følgende postnummer:

Postnummer

Sted

Endring

3750

Drangedal

Reduserer 1 dag per uke

3753

Tørdal

Øker frekvens fra 1 gang per uke til 2

3760

Neslandsvatn

Reduserer 1 dag per uke

3794

Helle

Reduserer til 2 leveringer per uke

3729

Skien

Reduserer 1 dag per uke

3810

Gvarv

Reduserer 2 dager per uke

3811

Hørte

Øker frekvens fra 2 ggr per uke til 3 ggr

3830

Ulefoss

Reduserer til 3 dager per uke

3825

Lunde

Reduserer til  3 dager per uke

3812

Akkerhaugen

Reduserer til 1 levering per uke

3820

Nordagutu

Reduserer til 1 levering per uke

Ruteplanendring fra 20. februar 2023

Vi har endret ruteplanen for en del postnummer, men vil kjøre etter gammel ruteplan frem til 20.02.23.

Endringene gjelder bedring av frekvens, redusert frekvens og endring av utkjøringsdager.

Postnummer med ruteplanendring fra 20. februar 2023 (PDF)

Ruteplanendringer publiseres 6. februar 2023

Vi endrer vår ruteplan normalt hver vår og høst. Vi endrer denne gang ruteplanen fra 1. februar, men vi fortsetter å distribuere iht. tidligere distribusjonsplan, i to uker.

Det skal nå gjøres en vurdering av de endringer som er meldt, og så vil vi publisere de endelige endringene mandag 6. februar.

Basestedendring fra 6. februar 2023

Disse postnummer vil endre basested fra 033 Larvik til 003 Drammen, med virkning fra 6. februar 2023.

Postnumre med ruteplanendringer fra 6. februar 2023 (pdf)

Basestedendring fra 21. oktober 2022

Disse postnummer vil endre basested fra 005 Bergen til 057 Voss, med virkning fra 21. november 2022:

5263 Trengereid
5722 Dalekvam
5724 Stanghelle
5725 Vaksdal

Ruteplanendring fra 26. september 2022

I likhet med mange andre bedrifter og bransjer, opplever PostNord en sterk kostnadsvekst.

Det er et krevende transportmarked med mangel på sjåfører, i tillegg til økte kostnader, lang leveringstid på biler og materiell, økte energipriser, lønnskostnader og kapitalkostnader.

For å dempe kostnadsveksten for våre underleverandører og kunder, gjør PostNord tilpasninger i ruteplan som gir grunnlag for en bedre optimalisering av våre trafikker.

Endringen vil kunne medføre noe redusert frekvens, og økt ledetid på postnummer utenfor sentrale områder.

Ny ruteplan vil basere seg på en «levert innen»-dato, som betyr at vi i mange tilfeller vil være raskere enn hva ruteplanen indikerer. Noe som gir en nødvendig fleksibilitet for en kostnads -og miljøeffektiv transport.

Endringen trer i kraft fra 26. september. Ny ruteplan vil kunne lastes ned her på våre nettsider etter denne datoen.

Ruteplanendring fra 13. mai 2022

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for samlast fra og med 13. mai 2022. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 13. mai 2022 (pdf)

Basestedsendringer fra 20. mai 2022

Disse postnummer vil endre basested fra 038 Gol til 001 Oslo, med virkning fra 20. mai 2022:

  NÅVÆRENDE BASESTED NYTT BASESTED
2936 Begnadalen 038 Gol 001 Oslo
2937 Begna 038 Gol 001 Oslo

Basestedsendringer fra 1. januar 2022

Disse postnummer vil endre basested fra 006 Ålesund til 068 Skei, med virkning fra 1. januar 2022:

Postnumre med basestedsendringer fra 1. januar 2022

Ekstraordinær Ruteplan endring for Vest fra og med 17. november 2021

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for samlast, region Vest, fra og med 17. november 2021. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 17. november 2021 (pdf)

Ruteplanendringer fra 18. oktober 2021

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for samlast fra og med 18. oktober. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 18. oktober 2021 (pdf)

Basestedsendring fra 14. september 2021

Postnummer 5719 Finse, endrer basested fra 005 Bergen, til 057 Voss.

Dette vil gjelde fra og med 14. september 2021.

Basestedsendringer fra 7. juli 2021

Vi foretar noen justeringer i basested fra og med 7. juli 2021. 

Postnumre med basestedsendringer fra 7. juli 2021

Basestedsendringer fra 7. juni 2021

Vi foretar noen justeringer i basested fra og med 07. juni 2021. 

Postnumre med basestedsendringer fra 7. juni 2021

Ruteplanendringer fra 23. april 2021

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for samlast fra og med 23. april 2021. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 23. april 2021 (pdf)

Basestasjonendringer fra 28. februar 2021

Vi foretar noen justeringer i basestasjonene for samlast fra og med 28. februar 2021. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med basestasjonendringer fra 28. februar 2021 (pdf)

Ruteplanendringer fra 15. oktober 2020

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for samlast fra og med 15. oktober 2020. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 15. oktober 2020 (pdf)

Ruteplanendringer fra 31. mars 2020

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for stykkgods og pakker fra og med 31. mars 2020. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 31. mars 2020 (pdf)

Ruteplanendringer fra 31. januar 2020

Vi foretar noen justeringer i ruteplanen for stykkgods og pakker fra og med 31. januar 2020. Dette gjelder for følgende postnumre:

Postnumre med ruteplanendringer fra 31. januar 2020 (pdf)

Endring av basested fra 1. februar 2020

Vi endrer basested/avdeling for noen postnummer fra og med den 1. februar 2020. Dette gjelder følgende postnummer og avdelinger:

Postnumre som endrer basested 1. februar 2020 (pdf)

 

 

Gå til Kundeportalen

På Kundeportalen finner du den fullstendige ruteplanen. Her kan du se hvordan endringene ovenfor påvirker dine sendinger.

Logg inn