Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Påskeruteplan 2019
ruteplaner og trafikker

Påskeruteplan 2020

Det er snart påsketid, og i perioden tirsdag 7. april til og med tirsdag 14. april blir det derfor noen endringer i vår ruteplan.

Det vil være ordinær drift og standard ruteplan gjelder for gods beregnet utlevert frem til og med mandag 6. april. I perioden tirsdag 7. april til og med tirsdag 14. april vil det være redusert fremføring og distribusjon. Vi gjør oppmerksom på at den 8. april (dagen før skjærtorsdag) stenger vår terminaler på Alfaset og Langhus klokken 18.00.

Oppsummering av vår ruteplan

  • Mandag 6. april normal ruteplan (for gods innlevert fredag før palmehelgen)
  • Tirsdag 7. april og onsdag 8. april: Redusert leveringsfrekvens
  • Tirsdag 14. april (3. påskedag): Redusert leveringsfrekvens
  • Standard ruteplan gjelder for gods innlevert fra og med onsdag 15. april

Innhenting

I perioden mandag 6. april til og med tirsdag 14. april, vil innhenting av varer foregå etter påskeruteplanen, og seneste hentetidspunkt vil ved enkelte terminaler kunne bli noe tidligere enn vanlig. Dette kommuniseres lokalt med de enkelte kunder. Det foretas ingen innhenting av varer på skjærtorsdag, langfredag eller 2. påskedag, da alle våre terminaler holder stengt.

Fremføring og distribusjon

I perioden mandag 6. april til og med tirsdag 14. april vil trafikker og distribusjon justeres slik at noe lengre fremføringstid må påregnes. Generelt gjelder følgende:

  • Det vil kun benyttes bane og ikke bil på banestrekninger. Dette kan innebære noe lengre fremføringstid på enkelte strekninger da godset transitteres.
  • Distribusjon ved våre lokale avdelinger tilpasses lavere volumer enn normalt i perioden. Noe redusert utkjøringsfrekvens må påregnes, spesielt til destinasjoner utenfor by-nære områder.

Tidsvindu

  • Tjenesten opphører i perioden fra innlevert 6. april til og med tirsdag 14. april.
  • Standard ruteplan gjelder for gods innlevert fra og med onsdag 15. april.

Partilast

Partilast har normalt produksjon frem til og med fredag 3. april. Alle biler kjører og stopper, slik at de kommer hjem til den 6. og 7. april.

In-Night

Normal utlevering i hele landet alle dager for InNight-tjenesten. Det kan bli noen forsinkelser i distriktene tirsdag etter påske, 14. april, grunnet forventet lavt volum.

Vennligst kontakt din nærmeste InNight-avdeling for mer informasjon.

Booking av kveldskjøring i påsken

Dette går som normalt.