Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Påskeruteplan 2019
ruteplaner og trafikker

Påskeruteplan 2019

Det er snart påsketid, og i perioden tirsdag 16. april til og med tirsdag 23. april blir det derfor noen endringer i vår ruteplan.

Det vil være ordinær drift og standard ruteplan gjelder for gods beregnet utlevert frem til og med mandag 15. april. I perioden tirsdag 16. april til og med tirsdag 23. april vil det være redusert fremføring og distribusjon. Vi gjør oppmerksom på at den 17. april (dagen før skjærtorsdag) stenger vår terminaler på Alfaset og Langhus klokken 18.00.

Oppsummering av vår ruteplan

  • Mandag 15. april normal ruteplan (for gods innlevert fredag før palmehelgen)
  • Tirsdag og onsdag (16. april og 17. april): Redusert leveringsfrekvens
  • Tirsdag 23. april (3. påskedag): Redusert leveringsfrekvens
  • Standard ruteplan gjelder for gods innlevert fra og med onsdag 24. april

Innhenting

I perioden mandag 15. april til og med tirsdag 23. april, vil innhenting av varer foregå etter påskeruteplanen, og seneste hentetidspunkt vil ved enkelte terminaler kunne bli noe tidligere enn vanlig. Dette kommuniseres lokalt med de enkelte kunder. Det foretas ingen innhenting av varer på skjærtorsdag, langfredag  eller 2. påskedag, da alle våre terminaler holder stengt.

Fremføring og distribusjon

I perioden mandag 15. april til og med tirsdag 23. april vil trafikker og distribusjon justeres slik at noe lengre fremføringstid må påregnes. Generelt gjelder følgende:

  • Det vil kun benyttes bane og ikke bil på banestrekninger. Dette kan innebære noe lengre fremføringstid på enkelte strekninger da godset transitteres.
  • Distribusjon ved våre lokale avdelinger tilpasses lavere volumer enn normalt i perioden. Noe redusert utkjøringsfrekvens må påregnes, spesielt til destinasjoner utenfor by-nære områder.

Tidsvindu

  • Tjenesten opphører i perioden fra innlevert 15. april til og med tirsdag 23. april.
  • Standard ruteplan gjelder for gods innlevert fra og med onsdag 24. april.

Partilast

Partilast har normalt produksjon frem til og med fredag 12. april. Alle biler kjører og stopper, slik at de kommer hjem til den 15. og 16. april.

In-Night

Vennligst kontakt din nærmeste InNight avdeling.

Booking av kveldskjøring i påsken

Dette går som normalt mandag og tirsdag, men det stenges for kveldskjøring den 17. april (onsdag).

Avtalt utkjøring på dagtid

Som normalt, dvs. kl. 08-13 og kl. 13-17 i henhold til ruteplan.