Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Netthandel i Norden Netthandel i Norden
innsikt

Netthandel i Norden

Med sitt nordiske perspektiv, omfattende underlagsdokumentasjon og fokus på netthandel med fysiske varer, gir Netthandel i Norden informasjon av unik verdi for lesere med intresse for det nordiske netthandelsmarkedet.

Netthandel i Norden - oppsummering 2019

Netthandel i Norden - oppsummering 2019

De nordiske landene er godt utviklet når det gjelder netthandel. Norden var tidlig ute med statlige digitaliseringsinitiativer og har også dratt nytte av sin teknologitradisjon. Netthandelsforbruket har vokst markant og utgjorde i 2019 totalt NOK 225 milliarder.

Tidligere utgaver
Netthandel i Norden Sammendrag 2018

Netthandel i Norden Sammendrag 2018

I takt med at netthandelsbransjen modner, er vi mange som begynner å regne netthandel som et innlysende førstevalg: Det er enkelt å sammenligne priser, og det er praktisk med forskjellige leveringsalternativer og sikre betalingssystemer. Hele verdens produktutvalg er bare noen klikk unna i telefonen.

Netthandel i Norden 2018

Netthandel i Norden 2018

Det nordiske netthandelsmarkedet er i fortsatt sterk utvikling, og den fysiske handelen utfordres på flere og flere områder. I takt med at nordiske forbrukere går over til en stadig mer digital livsstil som setter sitt preg på alle aspekter i livet, blir det viktigere for netthandelsaktørene å følge og kartlegge hele kundereisen - før, under og etter kjøpet - for å få oversikt over kundenes atferd.

Netthandel i Norden 2017

Netthandel i Norden 2017

Befolkningen i Norden netthandler stadig mer, og grensen mellom netthandel og fysisk handel blir stadig mer utydelige. Vi ser også hvordan forbrukere i større grad tester produktet i butikk for så å kjøpe på nett, eller sjekker på nett før de handler i butikk. At denne typen atferd har fått egne utbredte begreper som "nettrooming" og "showrooming" er gode eksempler på hvordan den digitale kjøpsbanen har blitt en naturlig del av hverdagen i Norden.

Netthandel i Norden 2016

Netthandel i Norden 2016

Innbyggerne i Norden stiller stadig høyere krav ved netthandel. For eksempel har smidige og raske leveranser blitt en selvfølgelighet som de fleste tar for gitt. Det de nordiske forbrukerne søker i dag, er høyere grad av presisjon og fleksibilitet. De vil vite når, hvor og hvordan pakken skal leveres. Eller til og med kunne bytte leveringsadresse og -tid underveis.

Netthandel i Norden 2015

Netthandel i Norden 2015

At befolkningen i de nordiske landene har vært raske med å tilpasse seg til det nye digitale klimaet, kombinert med vår historie med handel på postordre og sterke økonomier, skaper unike forutsetninger for e-handel.

Netthandel i Norden 2014

Netthandel i Norden 2014

Veksten innen e-handelen fortsetter. 8 av 10 forbrukere i Norden handlet på nettet minst én gang i 2013, noe som tilsvarer drøyt 15 millioner personer. Nesten hver tredje innbygger i Norden handler på nettet hver måned – e-handel er dermed blitt en naturlig del av hverdagen.

Netthandel i Norden 2013

Netthandel i Norden 2013

2012 var et viktig år for e-handelen i Norden. Mange av de ledende detaljhandelskjedene bestemte seg for å satse stort på netthandel og flere internasjonale e-handelsselskaper valgte å ekspandere på det nordiske markedet.

Halvårsrapportene
Netthandel i Norden Halvårsrapport 2019

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2019

De nordiske forbrukerne oppgir at de handlet på nettet for NOK 103,3 milliarder i første halvår av 2019. Nordmenn anslår at de handlet for NOK 23,9 milliarder, noe som er Nordens høyeste forbruk per person, på NOK 6014,50.

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2018

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2018

Handelen er midt i et stort skifte. Endringene skjer raskt, både globalt og lokalt. I dag står netthandelen for størstedelen av den samlede handelsveksten i Sverige. Veksten innen netthandelen betyr også at pakkevolumene snart vil bli doblet, og at strukturen i samfunnet må og vil se annerledes ut.

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017

Det å tilby fleksibel levering på mottakernes vilkår blir stadig viktigere innen den nordiske netthandelen. Mottakerne vil selv kunne velge hvordan de skal få varene levert, og 1 av 4 forbrukere har det siste året avstått fra å kjøpe en vare fordi ønsket leveringsalternativ ikke fantes. Vi har med andre ord kommet til et punkt i utviklingen der manglende valgfrihet når det gjelder leveringsmåte, kan føre til mindre salg.

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2016

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2016

Netthandel blir mer og mer vanlig i hele Norden, og flere og flere kjøp på nettet gjøres med mobilen. Det er særlig den yngre generasjonen, den som har vokst opp med datamaskiner og digital teknologi, som er motoren i den nordiske netthandelen. Den yngre generasjonen handler ikke bare mest på nettet, det er også disse forbrukerne som driver frem selve utviklingen innen netthandelen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.