Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Et nordisk marked i kraftig vekst

Netthandel i Norden 2013

2012 var et viktig år for e-handelen i Norden. Mange av de ledende detaljhandelskjedene bestemte seg for å satse stort på netthandel og flere internasjonale e-handelsselskaper valgte å ekspandere på det nordiske markedet.

Bakgrunnen er at stadig flere nordiske forbrukere handler varer på Internett stadig oftere og at flere varekategorier blir stadig sterkere på nettet.

Av undersøkelsen vi presenterer i denne rapporten, fremgår det at 14,4 millioner forbrukere i Norden handlet varer på nettet i 2012, og at 4,2 millioner gjør det minst en gang i måneden. PostNords vurdering er at den nordiske e-handelen vokste med cirka 15 prosent i fjor og at nordiske forbrukere handlet varer på nettet for rundt 100 milliarder kroner.

Ifølge våre rapporter E-barometern og Dansk ehandelsanalyse (som utgis av FDIH i samarbeid med Post Danmark og Nets), var veksten 14 prosent i 2012 for den innenlandske e-handelen i Sverige og Danmark.

Fortsatt skjer mesteparten av handelen fra nasjonale selskaper, men det blir stadig vanligere at forbrukere søker utenfor landegrensene for å få et større utvalg av varer å velge mellom, eller for å finne lavere priser enn det som tilbys på hjemmemarkedet. Det gjør det nordiske markedet stadig mer interessant for internasjonale e-handelsselskaper. Som det tyske e-handelsselskapet Zalando uttaler i rapporten er nordiske forbrukere generelt åpne for å prøve nye ting og derfor ofte et godt testmarked når en bedrift skal ekspandere internasjonalt.

Nordiske forbrukere har mye til felles og derfor kan det være gunstig for nasjonale e-handelsselskaper i Norden å innlede sin internasjonale ekspansjon i et nordisk naboland. Men som det fremgår av rapporten, finnes det også vesentlige forskjeller i forbrukernes atferd som bedriftene må være oppmerksom på.

Vi har i årets rapport latt e-handelsselskapene Protecty, Cyberphoto, Komplett og Designonline fortelle om sine erfaringer med å selge på nettet til forbrukere i et nordisk naboland. De gir også tips og råd til andre e-handelsselskaper som vil utvide hjemmemarkedet sitt.

Last ned Netthandel i Norden 2013 Last ned Netthandel i Norden 2013

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter for 2013.

Last ned Netthandel i Norden 2013
les nyere netthandelsrapporter
Netthandel i Norden Halvårsrapport 2018

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2018

Handelen er midt i et stort skifte. Endringene skjer raskt, både globalt og lokalt. I dag står netthandelen for størstedelen av den samlede handelsveksten i Sverige. Veksten innen netthandelen betyr også at pakkevolumene snart vil bli doblet, og at strukturen i samfunnet må og vil se annerledes ut.

Netthandel i Norden 2018

Netthandel i Norden 2018

Det nordiske netthandelsmarkedet er i fortsatt sterk utvikling, og den fysiske handelen utfordres på flere og flere områder. I takt med at nordiske forbrukere går over til en stadig mer digital livsstil som setter sitt preg på alle aspekter i livet, blir det viktigere for netthandelsaktørene å følge og kartlegge hele kundereisen - før, under og etter kjøpet - for å få oversikt over kundenes atferd.

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017

Det å tilby fleksibel levering på mottakernes vilkår blir stadig viktigere innen den nordiske netthandelen. Mottakerne vil selv kunne velge hvordan de skal få varene levert, og 1 av 4 forbrukere har det siste året avstått fra å kjøpe en vare fordi ønsket leveringsalternativ ikke fantes. Vi har med andre ord kommet til et punkt i utviklingen der manglende valgfrihet når det gjelder leveringsmåte, kan føre til mindre salg.

Netthandel i Norden 2017

Netthandel i Norden 2017

Befolkningen i Norden netthandler stadig mer, og grensen mellom netthandel og fysisk handel blir stadig mer utydelige. Vi ser også hvordan forbrukere i større grad tester produktet i butikk for så å kjøpe på nett, eller sjekker på nett før de handler i butikk. At denne typen atferd har fått egne utbredte begreper som "nettrooming" og "showrooming" er gode eksempler på hvordan den digitale kjøpsbanen har blitt en naturlig del av hverdagen i Norden.

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2016

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2016

Netthandel blir mer og mer vanlig i hele Norden, og flere og flere kjøp på nettet gjøres med mobilen. Det er særlig den yngre generasjonen, den som har vokst opp med datamaskiner og digital teknologi, som er motoren i den nordiske netthandelen. Den yngre generasjonen handler ikke bare mest på nettet, det er også disse forbrukerne som driver frem selve utviklingen innen netthandelen.

Netthandel i Norden 2016

Netthandel i Norden 2016

Innbyggerne i Norden stiller stadig høyere krav ved netthandel. For eksempel har smidige og raske leveranser blitt en selvfølgelighet som de fleste tar for gitt. Det de nordiske forbrukerne søker i dag, er høyere grad av presisjon og fleksibilitet. De vil vite når, hvor og hvordan pakken skal leveres. Eller til og med kunne bytte leveringsadresse og -tid underveis.

Netthandel i Norden 2015

Netthandel i Norden 2015

At befolkningen i de nordiske landene har vært raske med å tilpasse seg til det nye digitale klimaet, kombinert med vår historie med handel på postordre og sterke økonomier, skaper unike forutsetninger for e-handel.

Netthandel i Norden 2014

Netthandel i Norden 2014

Veksten innen e-handelen fortsetter. 8 av 10 forbrukere i Norden handlet på nettet minst én gang i 2013, noe som tilsvarer drøyt 15 millioner personer. Nesten hver tredje innbygger i Norden handler på nettet hver måned – e-handel er dermed blitt en naturlig del av hverdagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.