Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
den digitale kjøpsbanen er nå en integrert del av hverdagen

Netthandel i Norden 2017

Befolkningen i Norden netthandler stadig mer, og grensen mellom netthandel og fysisk handel blir stadig mer utydelige. Vi ser også hvordan forbrukere i større grad tester produktet i butikk for så å kjøpe på nett, eller sjekker på nett før de handler i butikk. At denne typen atferd har fått egne utbredte begreper som "nettrooming" og "showrooming" er gode eksempler på hvordan den digitale kjøpsbanen har blitt en naturlig del av hverdagen i Norden.

Rapporten viser at netthandelsbedrifter på det nordiske markede må kunne tilby salg i flere kanaler. En tydelig multikanalstrategi ser ut til å bli stadig viktigere for ikke å havne i bakleksa. Noen som har klart å forene fysiske og digitale kanaler på en vellykket måte, er interiørbutikken Royal Design. I denne rapporten ser vi nærmere på dere strategi for fortsatt utvidelse i Norden og internasjonalt.

At innbyggerne i Norden er modne netthandelsforbrukere gir utenlandske aktører gode muligheter til å lykkes på det nordiske markedet, og de nordiske nettbutikkene må venne seg til stadig større konkurranse utenfra. Det stiller store krav, både når det gjelder kundebehandling og lokalkunnskaper. Det finnes en rekke likheter mellom de nordiske
landene, men også mange forskjeller. For å være fremgangsrik må man kunne tilpasse seg og skjerpe kundetilbudet til det ytterste.

Vekstpotensialet på det nordiske markedet er fremdeles stort innen mange varekategorier. At de mest populære netthandelsvarene i Norden generelt sett er klær og sko, hjemmeelektronikk og medier, har vi sett gjennom flere år. Men jo mer modne nettkunder innbyggerne blir, desto flere nye typer varer velger de å kjøpe på nett. Akkurat nå ser vi en utvikling der nordiske nettkunder begynner å handle større og tyngre varer, for eksempel bygge- og hvitevarer.

Leveransen fortsetter å være en ekstremt viktig del av kjøpsopplevelsen, og velfungerende løsninger fører til nye kjøp. De nordiske nettkundene har forskjellige forventninger og preferanser innen dette området, og for å kunne tilby kundene en god kjøpsopplevelse,
gjelder det hele tiden å følge med på hva som skjer.

Last ned Netthandel i Norden 2017 Last ned Netthandel i Norden 2017

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter for 2017.

Last ned Netthandel i Norden 2017
les utvalgte artikler fra rapporten

Unikt tilpassede kjøpsopplevelser blir stadig viktigere

Raskere, mer personlig og smartere. Det er nøkkelordene for de nettbutikkene som vil lykkes med produkttilbudet sitt og den komplette kjøpsopplevelsen i de nordiske markedene.

Les hele artikkelen

Netthandel for 213,6 milliarder kroner

De nordiske forbrukerne mener at de har netthandlet for til sammen 213,6 milliarder kroner i løpet av 2016. Nordmenn handlet mest i Norden per person; 1691 kroner per måned.

Les hele artikkelen

En fjerdedel av netthandelen foregår over landegrensene

Netthandelen blir stadig mer global. Lavere priser og større utvalg ved kjøp fra andre land er attraktivt for mange nordiske forbrukere. En drøy tredel av de nordiske nettkundene handler fra utlandet hver måned.

Les hele artikkelen

Mobilen forandrer forbrukernes handlemønstre

Mobiltelefonen har på kort tid forandret forbrukernes atferd, både innen netthandel og fysisk handel. Mobilen er ikke bare en innkjøpskanal, men også en kilde til informasjon.

Les hele artikkelen

Multikanalhandelen vokser

Multikanalhandelen, der nettbutikker og fysiske butikker samspiller, vokser seg stadig sterkere. Utviklingen går så raskt at vi snart kommer til å slutte å bruke begrepene nettbutikk og fysisk butikk, men heller fjerne alle prefikser og bare snakker om butikk.

Les hele artikkelen

Valgmuligheten veier tyngst

Når det gjelder de forskjellige nordiske markedene, finnes det noen tydelige forskjeller som krever at nettbutikker og logistikkaktører tilpasser seg lokale forventninger. I gjennomsnitt mener 4 av 5 nettkunder i Norden at det er viktig å få velge leveringsmåte når man handler i en nettbutikk.

Les hele artikkelen

Kundene etterspør fri retur

Hver 10. nordiske nettkunde returnerer minst én vare per måned. For alle land er det en tendens til at det er de unge forbrukerne som returnerer mest, trolig fordi de handler mye motevarer og returnerer klær og sko som viser seg ikke å være av riktig størrelse eller modell.

Les hele artikkelen

Nettbutikkpionerer som går sin egen vei

Med 18 års erfaring fra nettsalg har Royal Designs adm. dir. Hans Bengtsson lært en del. Det som begynte med en direktesatsning mot det amerikanske markedet har i dag blitt en multikanalvirksomhet med mål å bli størst i Norden, så i Europa.

Les hele artikkelen

Norge i fokus: Det mest kjøpesterke markedet i Norden

Norge er et kjøpesterkt marked med stor interesse for netthandel, og med en stor andel utenlandshandel. 2/3 av nordmennene handlet på nett i en gjennomsnittsmåned i 2016, og av disse handlet 4 av 10 utenfor landets grenser.

Les hele artikkelen

Sverige i fokus: En moden netthandelsnasjon

Sverige har kommet langt når det gjelder modenhet som netthandelsnasjon. Ambisiøse og konkurransebevisste butikker, en teknisk nysgjerrig og dyktig befolkning med vilje til å bruke betalingskort på nett og en solid infrastruktur har bidratt til en kraftig voksende netthandel i det siste tiåret.

Les hele artikkelen

Danmark i fokus: Hvert 4. kjøp på internett gjøres med mobiltelefon

I likhet med Sverige er Danmark en moden nettkjøpsnasjon. Hver måned handler to av tre dansker på nett, og de forbruker da for i snitt 1 587 kroner. Bare nordmennene forbruker for mer per hode.

Les hele artikkelen

Finland i fokus: Utenlandske nettbutikker er mest interessant

Selv om Finland har lignende nettdekning som i resten av Norden, ligger de et stykke etter de andre landene med tanke på netthandel. Hver måned handler annenhver forbruker mellom 18 og 79 år på nettet, tall som er de klart laveste i Norden.

Les hele artikkelen

Få hjelp til å komme i gang

Vil du vite mer om våre netthandelsløsninger og få hjelp til å komme i gang med netthandel?
les nyere netthandelsrapporter
Netthandel i Norden Halvårsrapport 2018

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2018

Handelen er midt i et stort skifte. Endringene skjer raskt, både globalt og lokalt. I dag står netthandelen for størstedelen av den samlede handelsveksten i Sverige. Veksten innen netthandelen betyr også at pakkevolumene snart vil bli doblet, og at strukturen i samfunnet må og vil se annerledes ut.

Netthandel i Norden 2018

Netthandel i Norden 2018

Det nordiske netthandelsmarkedet er i fortsatt sterk utvikling, og den fysiske handelen utfordres på flere og flere områder. I takt med at nordiske forbrukere går over til en stadig mer digital livsstil som setter sitt preg på alle aspekter i livet, blir det viktigere for netthandelsaktørene å følge og kartlegge hele kundereisen - før, under og etter kjøpet - for å få oversikt over kundenes atferd.

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017

Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017

Det å tilby fleksibel levering på mottakernes vilkår blir stadig viktigere innen den nordiske netthandelen. Mottakerne vil selv kunne velge hvordan de skal få varene levert, og 1 av 4 forbrukere har det siste året avstått fra å kjøpe en vare fordi ønsket leveringsalternativ ikke fantes. Vi har med andre ord kommet til et punkt i utviklingen der manglende valgfrihet når det gjelder leveringsmåte, kan føre til mindre salg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.