Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
NETTHANDEL I NORDEN HALVÅRSRAPPORT 2017

Høyeste kjøpesummer innen hjemmeelektronikk

Det finnes merkbare forskjeller mellom varekategorier og land når det gjelder beløpene som forbrukerne anslår at de handler for på nettet. Norge har generelt de høyeste kjøpsbeløpene, trolig fordi landet har et høyere prisnivå.

Finland har de laveste, trolig fordi det hovedsakelig er yngre forbrukere som handler på nettet.

Blant varekategoriene er det de kapitalintensive hjemmeelektronikkproduktene som står for de største kjøpsbeløpene. I den andre enden av spekteret er det medieprodukter og skjønnhetsprodukter som viser det laveste kjøpsbeløpet blant varekategoriene.

Den største forskjellen mellom de nordiske landene finner man i dagligvarekategorien, noe som gir nok et mål på hvor forskjellig modningsgraden er på dette markedet i Norden.

Det å kunne øke gjennomsnittssummene som hver forbruker handler for, er en av de viktigste faktorene bak fortsatt vekst for detaljhandelsbedriftene. Når strømmen av forbrukere til netthandelen ikke øker i samme omfang som før, må en salgsøkning i større grad drives av at eksisterende nettkunder flytter mer og mer av sitt forbruk til nettet.

Anslått beløp som forbrukerne bruker på nettet innen de respektive varekategoriene per måned (NOK)

Anslått beløp som forbrukerne bruker på nettet innen de respektive varekategoriene per måned (NOK)
* Inkluderer bl.a. datamaskiner og datatilbehør, mobiltelefoner, samt lyd- og bildeprodukter. ** Inkluderer bl.a. bøker, CD-plater og filmer. Alle tall gjelder gjennomsnitt per måned (januar-juni).
Last ned Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017 Last ned Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter for 2017.

Last ned Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017