Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
NETTHANDEL I NORDEN HALVÅRSRAPPORT 2017

Transparens i leveringen stadig viktigere

Transparens i leveringstiden verdsettes stadig høyere av forbrukerne. Leveringen fra nordiske nettbutikker oppnår en relativ god skår ut fra et informasjonsperspektiv.

8 av 10 opplevde informasjonen som god.

Samtidig finnes det et tydelig forbedringspotensial når det gjelder de forbrukerne som hadde ønsket mer leveringsinformasjon. Hovedgrunnene til at forbrukerne var misfornøyde var at det ikke fremgikk når varen skulle leveres, at man ikke fikk noen leveringsinformasjon overhodet, eller at sporingsfunksjonen ikke fungerte.

Transparens i leveringen stadig viktigere
Tenk tilbake på siste gang du kjøpte en vare på nettet. Hvordan opplevde du informasjonen om leveringen, dvs. fra bestilling og frem til varen/varene ble levert? (Andel som har svart Svært bra og Ganske bra.) Grunnlag: Har kjøpt varer på nettet de siste 30 dagene.

Samme mønster som man tidligere har kunnet se, går igjen også når det gjelder leveringsinformasjon – jo yngre forbruker, desto mer krevende. De yngre forbrukerne har trolig en annen referanseramme enn andre forbrukere. De vet hva som er mulig, og nøyer seg ikke med mindre.

4 av 5 nordiske nettkunder mener at det er ganske eller svært viktig at det angis en dato for når varen vil bli levert.
Last ned Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017 Last ned Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter for 2017.

Last ned Netthandel i Norden Halvårsrapport 2017