Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Netthandel i Norden Halvårsrapport 2019
netthandel i norden halvårsrapport 2019

Utvikling innen netthandel

De nordiske forbrukerne oppgir at de handlet på nettet for NOK 103,3 milliarder i første halvår av 2019.

Svenskene anslo at de hadde handlet på nettet for totalt NOK 40,9 milliarder, det tilsvarer NOK 5366,8 per person.*

Etter Sverige følger det danske og det norske netthandelsmarkedet som er omtrent like store. Danskene oppga at de hadde handlet for NOK 24,2 milliarder i første halvår (NOK 5551,8 per person). Nordmennene følger like etter med NOK 23,9 milliarder, noe som er Nordens høy-este netthandelsforbruk per person (NOK 6014,5).

Den finske netthandelen ligger fremdeles et stykke etter nabolandenes, og var på NOK 14,3 milliarder i perioden ifølge svarene fra de finske forbrukerne, noe som tilsvarer NOK 3423,6 per person. Grunnen til at finnene henger etter, er først og fremst at fær-re personer handler på nettet hver måned i Finland enn i resten av Norden.

Andelen forbrukere som oppgir at de har handlet fra utenlandske nettsteder, har gått ned med noen prosentenheter i samtlige nordiske land siden fjorårets måling. Netthandelen fra utlandet er volatil og avhengig av flere forskjellige faktorer, bl.a. valutakurser, toll, avgifter og transportvilkår.

I Finland er én faktor at den hjemlige netthandelssatsingen har skutt fart, noe som reduserer behovet for å handle fra utlandet. Også handelskonflikter i verden og økte tollavgifter kan påvirke hvor forbrukerne velger å handle fra, det samme kan et stigende bærekraftengasjement.

Alt i alt oppga de nordiske forbrukerne at de hadde handlet fra utenlandske nettsteder for NOK 15,4 milliarder i første halvår av 2019.

Last ned hele rapporten her

Økte netthandelsandeler takket være økt kjøpsfrekvens

Flere og flere nordiske forbrukere handler på nettet. I første halvår av 2019 handlet i snitt 62 prosent av de nordiske forbrukerne på nettet hver måned, det er en økning på 2 prosentenheter sammenlignet med i fjor.

Økningen gjelder Finland, Norge og Sverige. Den danske andelen var imidlertid uforandret. Det er mulig at den høye befolkningstettheten og nærheten til fysiske butikker i Danmark gjør at visse forbrukergrupper foreløpig har et begrenset behov for å handle på nettet.

Finland har fremdeles et stykke igjen til de øvrige landene, men økte til gjengjeld sin andel med betydelige fem prosentenheter i løpet av året. Hvis antall finske netthandelsforbrukere fortsetter å øke på samme måte som i år, vil Finland trolig ta igjen de øvrige nordiske landene innen få år.

Hva skyldes denne nordiske veksten? En mulig forklaring er at handelen med varer som forbrukerne kjøper med høy frekvens, har vært i kraftig fremmarsj på nettet i alle de nordiske landene. Dagligvarehandelen, apotekhandelen og handelen med skjønnhetsprodukter har vokst og bidrar til regelmessige og tilbakevendende kjøp, noe som øker andelen som handler på nettet på månedsbasis.

På den andre siden av spekteret finner man lavfrekvente, men kapitalintensive kjøp som hvitevarer og møbler som det er praktisk å kjøpe på nettet og få levert hjem, noe som øker det gjennomsnittlige kjøpsbeløpet.

Last ned Netthandel i Norden Halvårsrapport 2019 Last ned Netthandel i Norden Halvårsrapport 2019

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter for 2020.

Last ned Netthandel i Norden