Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Netthandel i Norden - oppsummering 2019
bærekraft - fleksibel levering i fokus

Netthandel i Norden - oppsummering 2019

De nordiske landene er godt utviklet når det gjelder netthandel. Norden var tidlig ute med statlige digitaliseringsinitiativer og har også dratt nytte av sin teknologitradisjon. Netthandelsforbruket har vokst markant og utgjorde i 2019 totalt NOK 225 milliarder.

Da undersøkelsene for denne nordiske netthandelsrapporten ble gjennomført i 2019, hadde spredningen av koronaviruset ennå ikke nådd Europa, og forbrukerne i de nordiske landene var derfor fremdeles ikke påvirket av dette.

Det vil ta tid før vi i PostNord, eller andre, har en mer fullstendig analyse av de kortsiktige og langsiktige effektene av koronakrisen. Etter hvert som vi forstår mer og mer, vil vi komme tilbake til dette gjennom hele 2020.

Dagens situasjon gjør at denne rapporten kan virke mindre aktuell, siden den ikke omfatter effektene av koronakrisen. Rapporten inneholder likevel mange interessante resultater som forhåpentlig kan få stor betydning når våre økonomier nærmer seg en normaltilstand igjen, selv om det kan ta litt tid.

Dette er den siste nordiske netthandelsrapporten som PostNord publiserer. Fra og med nå setter vi i stedet inn ressurser på å utarbeide en årlig europeisk netthandelsrapport med analyser av hvert av markedene våre – Sverige, Danmark, Norge og Finland. Den europeiske rapporten kommer i september, så følg med. Der vil vi selvfølgelig også komme med en analyse av koronakrisens effekter på netthandelen.

Netthandel i Norden - oppsummering 2019

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter.

Last ned Netthandel i Norden

Funn i rapporten

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

I 2019 ble det tydelig at den voksende netthandelen begynner å få reelle markedskonsekvenser og i stadig større grad påvirker den nordiske detaljhandelen. Netthandelsforbruket har vokst markant og utgjorde totalt NOK 225 milliarder.

Redusert handel fra utlandet i 2019

Redusert handel fra utlandet i 2019

Netthandelen fra utlandet var svakere i 2019 enn året før. Andelen nordiske netthandelsforbrukere som oppgir at de har handlet fra utenlandske nettsteder, gikk ned fra 29 til 25 prosent.

Handel på mobiltelefon eksploderer

Handel på mobiltelefon eksploderer

Flere enn noen gang bruker mobiltelefonen til å handle på nettet. Aldersgruppen som handler mest er 30-49 år, men det er de eldste aldersgruppene som har økt andelen mobilhandel mest det siste året.

Levering - Slik vurderer forbrukerne

Levering - Slik vurderer forbrukerne

I de nordiske landene er mange vurderinger og vaner noenlunde like. Det er generelt viktig å få tydelig informasjon, både når det gjelder levering og returrutiner. Det er imidlertid enkelte aspekter som skiller de nordiske landene fra hverandre.

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

I undersøkelsen i 2019 kunne forbrukerne velge mellom 4 leveringsscenarioer, der det mest bærekraftige alternativet var det som tok lengst tid. Det bærekraftige leveringsalternativet var vanligst i Sverige og Norge.

Norge i fokus

Netthandelen setter spor i norsk detaljhandel

De norske netthandelsforbrukerne oppgir at de handlet varer på nettet for tilsvarende NOK 53 milliarder i 2019. I en gjennomsnittsmåned oppgir cirka 2 av 3 nordmenn at de har handlet varer på nettet.

Sverige i fokus

Et detaljhandels-marked i endring

De svenske netthandelsforbrukerne anslår at de handlet på nettet for cirka NOK 88 milliarder i 2019, noe som gjør Sverige til det største netthandelsmarkedet i Norden.

Danmark i fokus

Kraftig gjennomslag for netthandel via mobilen

Danmark ligger i forkant når det gjelder digitalisering, og har en infrastruktur som gir gode forutsetninger for netthandel. Netthandel via mobiltelefonen har fått et kraftig gjennomslag i landet, og app-kjøp med MobilePay er også populært.

Finland i fokus

Forbereder seg for økt netthandel

I Finland oppgir 50 prosent av respondentene at de har handlet på nettet den siste måneden, noe som er lavest i Norden. Til tross for dette kan det være en endring på gang – flere tegn peker nemlig mot en økning i den finske netthandelen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.