Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Danmark i fokus: 62% netthandlet. Handlet for 53 mrd.
netthandel i norden - oppsummering 2019

Danmark i fokus: Kraftig gjennomslag for netthandel via mobilen

Danmark ligger i forkant når det gjelder digitalisering, og har en infrastruktur som gir gode forutsetninger for netthandel. Netthandel via mobiltelefonen har fått et kraftig gjennomslag i landet, og app-kjøp med MobilePay er også populært.

I 2019 utgjorde netthandelsforbruket cirka NOK 53 milliarder, der kjøpene fra utlandet sto for cirka 14 prosent. Kjøpene fra utlandet skjer særlig fra Storbritannia (31 prosent) og Tyskland (27 prosent), men også til en viss grad fra Kina (21 prosent).

I 2019 var det særlig klær og sko danskene handlet på nettet. Den danske netthandelsandelen (62 prosent) ligger noe under Norge og Sverige.

I Danmark er det en kjønnsforskjell som viser seg slik at menn generelt ser ut til å handle mindre på nettet enn kvinner. Men det er også slik at den yngste aldersgruppen (18–29 år) ikke handler på nettet i samme grad som i Norge og Sverige. Dette gjør at den danske aldersfordelingen blant netthandelsforbrukerne er jevnere enn i de andre nordiske landene.

Last ned hele Netthandel i Norden her.

MobilePay øker stort i Danmark

I Danmark er det bankkortet som har vært nærmest for hånden når det gjelder betaling på nettet. Andelen som foretrekker kort, er imidlertid redusert fra 70 prosent i 2018 til 62 prosent i 2019 til fordel for MobilePay (tilsvarer Vipps i Norge) som er blitt kraftig utviklet og tar en større og større andel (28 prosent 2019).

Ifølge MobilePays egen statistikk passerte tjenesten 100 milliarder danske kroner i transaksjonsvolum i løpet av 2019, og det fremheves at veksten i høy grad skyldes økt bruk blant butikker og nettbutikker.

Ifølge en undersøkelse foretatt av AudienceProject er MobilePay også den appen som danskene rangerer høyest og bruker mest. MobilePays popularitet gjør at løsningen trolig vil fortsette å ta markedsandeler fra det kommersielle transaksjonsvolumet de neste årene på bekostning av betalingene med kort.

Last ned hele Netthandel i Norden her.

Raskt er bra, men pakkeautomat er bedre

Hvilket av følgende leveringsalternativer hadde du foretrukket for en generell netthandelsvare?
Hvilket av følgende leveringsalternativer hadde du foretrukket for en generell netthandelsvare?

Det finnes forskjellige leveringsrelaterte verdier som forbrukerne mener er viktige når de handler på nettet. Når danskene kan velge hvilken leveringsmåte de foretrekker, oppgir de fleste det mest fleksible alternativet – levering til pakkeautomat.

I 2019 økte antallet pakkeautomater i Danmark, noe som også gjenspeiles i forbrukernes foretrukne leveringsmåte. På andreplass kommer rask levering (22 prosent), og først på tredjeplass kommer bærekraft (17 prosent).

Selv om 34 prosent av de danske forbrukerne er innstilte på å betale mer for en klimakompensert levering, er det bare 17 prosent som velger bærekraftig levering i konkurranse med andre leveringsalternativer.

Det er mulig at flere av forbrukerne som foretrekker levering til pakkeautomat, ville ha foretrukket en bærekraftig levering til en pakkeautomat hvis det var mulig. Det er derfor viktig at bærekraftinitiativet ikke settes opp mot andre leveringsaspekter som forbrukerne mener er viktige.

Last ned hele Netthandel i Norden her.

Danske kunder har høye krav til leveringen

Danske forbrukere har sterke og tydelige krav til leveringen, de er generelt sett høyere enn de som de andre nordiske forbrukerne har. Dette skyldes trolig at Danmark opp gjennom årene har utviklet en god logistikk, dels fordi landet er lite rent geografisk, dels fordi det har en velutviklet netthandel.

Det er sannsynlig at Danmarks velutviklede leveringsnettverk har gjort at forbrukerne har vennet seg til en velfungerende levering, noe som i neste omgang har ført til høye krav.

I 2019 ser vi at to krav har økt noe i viktighet – tydelighet og valgfrihet. I Norden er det de danske forbrukerne som stiller de høyeste kravene til tydelig informasjon og valgfrihet i leveringen.

Et aspekt som er blitt mindre viktig siden 2017, er rask levering. Rask levering er blitt mindre viktig også i Sverige og Norge. En mulig årsak er at årets diskusjoner i media om bærekraftige leveringer har påvirket forbrukerne. En annen er at en viss leveringshastighet er blitt en slags selvfølge, mer enn en viktig egenskap, og nå tas mer for gitt av forbrukerne.

Last ned hele Netthandel i Norden her.

Det danske netthandelsåret

Netthandelen i Danmark fortsetter å stige markant, og danskene blir mer og mer vant til å foreta de fleste av sine kjøp på nettet. Hele 62 prosent av danskene opplyser i undersøkelsen at de handler på nettet hver måned sammenlignet med kun 33 prosent i 2008.

I PostNord arbeides det hardt med å sikre at den stigende netthandelen ikke skal føre til stigende klimabelastning. I Danmark leverer PostNord 59 millioner pakker i året, og for å skåne klimaet er det viktig at det gjøres på en så bærekraftig måte som mulig.

De siste ti årene er det samlede CO2-utslippet til PostNord i Danmark redusert med 67 %, og utslippet per pakke er mer enn halvert. Dette har skjedd gjennom en lang rekke initiativer og løsninger, som sammen bidrar til en mer bærekraftig fremtid, men vi er ikke i mål.

Mange nye klimavennlige initiativer er allerede igangsatt. I flere danske byer testes elsykler som erstatning for pakkebiler samt gass- og elbiler som kan levere mer miljøvennlig og redusere drivstofforbruket. Det er lansert en gjenbrukbar emballasje som kan gjenbrukes opptil 30 ganger, og på den måten kan danskene delta i den grønne omstillingen og bidra til at det spares opptil 42 % CO2 i forhold til engangsemballasje.

Et nytt pallsystem til lastebiler øker fyllingsgraden med opptil 100 prosent, noe som sikrer færre lastebiler på veiene og dermed redusert utslipp av CO2. I PostNord arbeider vi for en grønn fremtid.

Netthandel i Norden - oppsummering 2019

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter.

Last ned Netthandel i Norden

Andre funn i rapporten

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

I 2019 ble det tydelig at den voksende netthandelen begynner å få reelle markedskonsekvenser og i stadig større grad påvirker den nordiske detaljhandelen. Netthandelsforbruket har vokst markant og utgjorde totalt NOK 225 milliarder.

Redusert handel fra utlandet i 2019

Redusert handel fra utlandet i 2019

Netthandelen fra utlandet var svakere i 2019 enn året før. Andelen nordiske netthandelsforbrukere som oppgir at de har handlet fra utenlandske nettsteder, gikk ned fra 29 til 25 prosent.

Handel på mobiltelefon eksploderer

Handel på mobiltelefon eksploderer

Flere enn noen gang bruker mobiltelefonen til å handle på nettet. Aldersgruppen som handler mest er 30-49 år, men det er de eldste aldersgruppene som har økt andelen mobilhandel mest det siste året.

Levering - Slik vurderer forbrukerne

Levering - Slik vurderer forbrukerne

I de nordiske landene er mange vurderinger og vaner noenlunde like. Det er generelt viktig å få tydelig informasjon, både når det gjelder levering og returrutiner. Det er imidlertid enkelte aspekter som skiller de nordiske landene fra hverandre.

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

I undersøkelsen i 2019 kunne forbrukerne velge mellom 4 leveringsscenarioer, der det mest bærekraftige alternativet var det som tok lengst tid. Det bærekraftige leveringsalternativet var vanligst i Sverige og Norge.

Norge i fokus

Netthandelen setter spor i norsk detaljhandel

De norske netthandelsforbrukerne oppgir at de handlet varer på nettet for tilsvarende NOK 53 milliarder i 2019. I en gjennomsnittsmåned oppgir cirka 2 av 3 nordmenn at de har handlet varer på nettet.

Sverige i fokus

Et detaljhandels-marked i endring

De svenske netthandelsforbrukerne anslår at de handlet på nettet for cirka NOK 88 milliarder i 2019, noe som gjør Sverige til det største netthandelsmarkedet i Norden.

Finland i fokus

Forbereder seg for økt netthandel

I Finland oppgir 50 prosent av respondentene at de har handlet på nettet den siste måneden, noe som er lavest i Norden. Til tross for dette kan det være en endring på gang – flere tegn peker nemlig mot en økning i den finske netthandelen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.