Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Finland i fokus: 50% netthandlet. Handlet for 31 mrd.
netthandel i norden - oppsummering 2019

Finland i fokus: Forbereder seg for økt netthandel

I Finland oppgir 50 prosent av respondentene at de har handlet på nettet den siste måneden, noe som er lavest i Norden. Til tross for dette kan det være en endring på gang – flere tegn peker nemlig mot en økning i den finske netthandelen.

På slutten av 2019 ble de finske netthandelsnyhetene dominert av poststreiken som påvirket leveringen av pakker og brev. I begynnelsen av desember gikk statsminister Antti Rinne av i kjølvannet av dette. Da konflikten var over, kunne både nettbutikkene og forbrukerne igjen få varene levert og returnert.

Om noen år kan Finland for eksempel være verdensledende på levering til pakkeskap av varer kjøpt på nettet. Ifølge enkelte vurderinger vil 5 av 6 finner ha et pakkeskap innen en kilometer fra hjemmet, samtidig som innbyggerne blir mer og mer digitale.

Finland rangeres i tillegg først i Europakommisjonens Digital Economy and Society Index fra 2019, noe som innebærer at landet har den mest avanserte digitale økonomien i EU1. Totalt anslår de finske netthandelsforbrukerne at de kjøpte varer på nettet for cirka NOK 31 milliarder i 2019.

I dag er det ikke bare andelen forbrukere som handler via nettet, som er lavest i Finland, også snittkjøpeneligger på et betydelig lavere nivå enn i resten av Norden. Ved å sammenligne snittkjøpene for innenlandske og utenlandske kjøp ser man at forskjellen er mindre for de finske netthandelsforbrukerne sammenlignet med forskjellen i resten av Norden.

Det som gjør utenlandske markeder mer attraktive, er dels manglende egne innenlandske netthandelsaktører, dels dagens fordelaktige valutakurs.

Last ned hele Netthandel i Norden her.

Tradisjonelle betalingsmåter dominerer i Finland

I Finland dominerer de tradisjonelle betalingsmåtene. Drøyt halvparten av netthandelsforbrukerne vil helst betale med kort (31 prosent) eller direktebetaling i bank (25 prosent). Det siste alternativet er det som kjennetegner finske forbrukere.

Preferansen for direktebetaling er mer enn dobbelt så høy i Finland som i Sverige, som er nærmeste etterfølgende land med 11 prosent. Andelen finner som foretrekker direktebetaling, har imidlertid gått ned med fem prosentenheter siden 2016, så det ser ut til at foretrukket betalingsmåte er i ferd med å endre seg.

Den største økningen har på tilsvarende måte skjedd for MobilePay (6 prosent). Overgangen er logisk, ettersom MobilePay (tilsvarer Vipps i Norge) som direktebetaling skjer fra bankkontoen – selv om bruken av MobilePay er smidigere.

Last ned hele Netthandel i Norden her.

Et flertall foretrekker levering til pakkeautomat

Hvilket av følgende leveringsalternativer hadde du foretrukket for en generell netthandelsvare?
Hvilket av følgende leveringsalternativer hadde du foretrukket for en generell netthandelsvare?

Finland er det eneste nordiske landet der et flertall av befolkningen foretrekker ett og samme leveringsalternativ. 52 prosent foretrekker det fleksible leveringsalternativet pakkeautomat. Pakkeautomatene er de siste årene blitt et stadig vanligere syn i Finland, som er blant landene med flest pakkeautomater i Europa.

Det bærekraftige leveringsalternativet foretrekkes av 14 prosent av de finske forbrukerne. Kvinner foretrekker det bærekraftige alternativet i større grad enn menn. Finske netthandelsforbrukere som bor i hovedstadsregionen, foretrekker det bærekraftige alternativet i høyere grad (17 prosent) enn forbrukerne på landsbygda (12 prosent).

Det er også verdt å understreke at andelen finner som er innstilte på å betale for en klimakompensert levering, er betydelig høyere (32 prosent) enn andelen som er innstilt på å vente lenger på en bærekraftig levering.

Last ned hele Netthandel i Norden her.

Leveringstidspunkt mindre viktig i fleksible Finland

De finske netthandelsforbrukerne har generelt sett de samme ønskene som netthandelsforbrukerne i resten av Norden når det gjelder levering. Det er imidlertid én parameter som skiller seg kraftig ut – å få tydelig beskjed om når en vare vil bli levert.

I Sverige, Danmark og Norge oppgir et gjennomsnitt på drøyt 90 prosent at tidspunktet er viktig, mot 78 prosent i Finland. Andelen har riktignok økt et par prosentenheter siden 2016, men er fremdeles lav.

Det er imidlertid bare når det gjelder leveringstidspunkt, at de finske forbrukerne skiller seg fra de andre. Spørsmålet om hvordan leveringen skal skje, har en svært høy enighetsgrad også i Finland.

Denne markante differansen i enighet når det gjelder de to spørsmålene, forekommer kun i Finland (de øvrige landene svarer likt i begge tilfeller). En mulig forklaring er den finske forkjærligheten for fleksible leveringsalternativer, der pakkeautomatene har fått stort gjennomslag.

Hvis en vare kan hentes når om helst, vil det nøyaktige leveringstidspunktet trolig bli mindre viktig for kundene, særlig hvis varen i større grad kan hentes i forbindelse med andre daglige aktiviteter – for eksempel i forbindelse med innkjøp av mat (hvis pakkeautomaten er plassert i matbutikken).

Last ned hele Netthandel i Norden her.

Det finske netthandelsåret

Bærekraft blir stadig viktigere for finske netthandelsforbrukere. En tredjedel er innstilt på å betale for klimakompensert levering. Fleksibilitet i leveringen er imidlertid viktigere enn bærekraftspørsmålet for de finske forbrukerne.

Fleksibiliteten øker jo flere pakkeautomater som utplasseres. I Finland kan bærekraft og miljøspørsmål lett fremmes ved hjelp av tilleggsgebyrer (kompensasjon) uten at man må gå på akkord med viktige aspekter av leveringen.

En annen trend knyttet til bærekraft er den fallende andelen netthandel fra utlandet – finnene handler med andre ord mer og mer i finske og ikke utenlandske nettbutikker, i og med at det totale netthandelsvolumet stadig vokser. Jo lenger borte fra EU-markedet bestilte utenlandske varer kommer fra, desto mer skeptiske er forbrukerne til at råvarehåndtering, produksjon og levering skjer på en bærekraftig måte.

Man må huske at det økte antallet finske nettbutikker og butikkenes evne til å gi kunder service og markedsføre sine produkter, alltid spiller en rolle i utviklingen. Vi i PostNord ønsker å hjelpe finske nettbutikker med å vokse og utvide sin virksomhet internasjonalt.

Netthandel i Norden - oppsummering 2019

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter.

Last ned Netthandel i Norden

Andre funn i rapporten

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

I 2019 ble det tydelig at den voksende netthandelen begynner å få reelle markedskonsekvenser og i stadig større grad påvirker den nordiske detaljhandelen. Netthandelsforbruket har vokst markant og utgjorde totalt NOK 225 milliarder.

Redusert handel fra utlandet i 2019

Redusert handel fra utlandet i 2019

Netthandelen fra utlandet var svakere i 2019 enn året før. Andelen nordiske netthandelsforbrukere som oppgir at de har handlet fra utenlandske nettsteder, gikk ned fra 29 til 25 prosent.

Handel på mobiltelefon eksploderer

Handel på mobiltelefon eksploderer

Flere enn noen gang bruker mobiltelefonen til å handle på nettet. Aldersgruppen som handler mest er 30-49 år, men det er de eldste aldersgruppene som har økt andelen mobilhandel mest det siste året.

Levering - Slik vurderer forbrukerne

Levering - Slik vurderer forbrukerne

I de nordiske landene er mange vurderinger og vaner noenlunde like. Det er generelt viktig å få tydelig informasjon, både når det gjelder levering og returrutiner. Det er imidlertid enkelte aspekter som skiller de nordiske landene fra hverandre.

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

I undersøkelsen i 2019 kunne forbrukerne velge mellom 4 leveringsscenarioer, der det mest bærekraftige alternativet var det som tok lengst tid. Det bærekraftige leveringsalternativet var vanligst i Sverige og Norge.

Norge i fokus

Netthandelen setter spor i norsk detaljhandel

De norske netthandelsforbrukerne oppgir at de handlet varer på nettet for tilsvarende NOK 53 milliarder i 2019. I en gjennomsnittsmåned oppgir cirka 2 av 3 nordmenn at de har handlet varer på nettet.

Sverige i fokus

Et detaljhandels-marked i endring

De svenske netthandelsforbrukerne anslår at de handlet på nettet for cirka NOK 88 milliarder i 2019, noe som gjør Sverige til det største netthandelsmarkedet i Norden.

Danmark i fokus

Kraftig gjennomslag for netthandel via mobilen

Danmark ligger i forkant når det gjelder digitalisering, og har en infrastruktur som gir gode forutsetninger for netthandel. Netthandel via mobiltelefonen har fått et kraftig gjennomslag i landet, og app-kjøp med MobilePay er også populært.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.