Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Handel på mobiltelefon eksploderer
Netthandel i norden - oppsummering 2020

Handel på mobiltelefon eksploderer

Flere enn noen gang bruker mobiltelefonen til å handle på nettet. Aldersgruppen som handler mest er 30-49 år, men det er de eldste aldersgruppene som har økt andelen mobilhandel mest det siste året.

For mange nordiske forbrukere er mobilen en trofast venn i hverdagen. Telefonene er blitt bedre, skjermene større og mulighetene for å handle på nettet også når man ikke er hjemme, har økt.

I 2016 oppga 30 prosent av de nordiske forbrukerne at de hadde handlet på nettet med mobiltelefonen den siste måneden. Tilsvarende tall i 2019 var 49 prosent. Den største økningen har skjedd i Finland (21–50 prosent).

Ser man på aldersgruppenes netthandel med mobiltelefon, er det tydelig at alle grupper har økt sin mobiltelefonbruk. Den største økningen har imidlertid særlig skjedd i de høyere alderssegmentene.

I 2016 var det svært få personer over 50 år som en gjennomsnittsmåned oppga at de valgte mobiltelefonen for å handle på nettet (12 prosent i gruppen 50–64 år og 10 prosent i gruppen over 65 år). I 2019 hadde tilsvarende mobilandeler økt til henholdsvis 33 og 27 prosent.

Den aldersgruppen som oppgir at de netthandler mest med mobiltelefonen, er ikke de yngste forbrukerne, som man kanskje kan tro, men aldersgruppen 30–49 år. Dette skyldes antagelig for en stor del at denne gruppen også er den som tenderer mot å handle mest på nettet.

Familiehusholdninger har et stort forbruk og skiller seg også ut når det gjelder visse typer tilbakevendende kjøp, for eksempel næringsmidler.

Mobilen – en naturlig venn på kjøpsreisen?

For butikkene er mobilen i ferd med å bli en stadig mer naturlig kommunikasjons- og markedsføringskanal. For forbrukerne får den også en stadig viktigere rolle som digitalt hjelpemiddel.

Bruken av mobilen som et verktøy både før, under og etter kjøp har økt i alle de nordiske landene siden 2018, men tilbøyeligheten til å bruke telefonen på kjøpsreisen varierer mellom de nordiske landene.

De mest «mobilnære» forbrukerne finner man i Sverige og Norge. I Sverige tok mer enn annenhver person imot tilbud via mobiltelefonen, og i Norge gjorde halvparten av forbrukerne research om varer før de gikk i en fysisk butikk.

I Finland og Danmark er forbrukerne mindre tilbøyelige til å bruke telefonen. I Danmark oppgir 21 prosent og i Finland 19 prosent at de ikke brukte noe mobilt hjelpemiddel i 2019. Tilsvarende tall for Sverige er 10 prosent, for Norge 11 prosent.

Netthandel i Norden - oppsummering 2019

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter.

Last ned Netthandel i Norden

Andre funn i rapporten

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

I 2019 ble det tydelig at den voksende netthandelen begynner å få reelle markedskonsekvenser og i stadig større grad påvirker den nordiske detaljhandelen. Netthandelsforbruket har vokst markant og utgjorde totalt NOK 225 milliarder.

Redusert handel fra utlandet i 2019

Redusert handel fra utlandet i 2019

Netthandelen fra utlandet var svakere i 2019 enn året før. Andelen nordiske netthandelsforbrukere som oppgir at de har handlet fra utenlandske nettsteder, gikk ned fra 29 til 25 prosent.

Levering - Slik vurderer forbrukerne

Levering - Slik vurderer forbrukerne

I de nordiske landene er mange vurderinger og vaner noenlunde like. Det er generelt viktig å få tydelig informasjon, både når det gjelder levering og returrutiner. Det er imidlertid enkelte aspekter som skiller de nordiske landene fra hverandre.

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

I undersøkelsen i 2019 kunne forbrukerne velge mellom 4 leveringsscenarioer, der det mest bærekraftige alternativet var det som tok lengst tid. Det bærekraftige leveringsalternativet var vanligst i Sverige og Norge.

Norge i fokus

Netthandelen setter spor i norsk detaljhandel

De norske netthandelsforbrukerne oppgir at de handlet varer på nettet for tilsvarende NOK 53 milliarder i 2019. I en gjennomsnittsmåned oppgir cirka 2 av 3 nordmenn at de har handlet varer på nettet.

Sverige i fokus

Et detaljhandels-marked i endring

De svenske netthandelsforbrukerne anslår at de handlet på nettet for cirka NOK 88 milliarder i 2019, noe som gjør Sverige til det største netthandelsmarkedet i Norden.

Danmark i fokus

Kraftig gjennomslag for netthandel via mobilen

Danmark ligger i forkant når det gjelder digitalisering, og har en infrastruktur som gir gode forutsetninger for netthandel. Netthandel via mobiltelefonen har fått et kraftig gjennomslag i landet, og app-kjøp med MobilePay er også populært.

Finland i fokus

Forbereder seg for økt netthandel

I Finland oppgir 50 prosent av respondentene at de har handlet på nettet den siste måneden, noe som er lavest i Norden. Til tross for dette kan det være en endring på gang – flere tegn peker nemlig mot en økning i den finske netthandelen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.