Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Netthandel for 225 milliarder NOK i 2019
Netthandel i norden - oppsummering 2020

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

De nordiske landene er godt utviklet når det gjelder netthandel. Norden var tidlig ute med statlige digitaliseringsinitiativer og har også dratt nytte av sin teknologitradisjon. Netthandelsforbruket har vokst markant og utgjorde i 2019 totalt NOK 225 milliarder.

I 2019 ble det tydelig at den voksende netthandelen begynner å få reelle markedskonsekvenser og i stadig større grad påvirker den nordiske detaljhandelen.

Danske Top-Toy (BR og Toys R Us) gikk konkurs i begynnelsen av året, noe som fikk store konsekvenser også i resten av Norden. I Sverige gikk Teknikmagasinet med over 100 butikker konkurs, og i en rekke andre bransjer har det også vært tøft. I Norge fikk sportsbutikkonsernet Gresvig Retail Group (Intersport) problemer på høsten og gikk deretter konkurs.

Samtidig som butikkene har hatt problemer, har andelen forbrukere som oppgir at de handler på nettet hver måned, økt med tre prosentenheter sammenlignet med året før, og utgjør nå 64 prosent.

Den voksende digitaliseringen innebærer at anslagsvis NOK 11–21 milliarder nå tilføres den nordiske netthandelen hvert år, noe som slår negativt ut for detaljhandelsbutikkenes salg og salgsmarginer. Konsekvensen er en grunnleggende endring av retail-markedet i de nordiske landene, dels gjennom regelrette konkurser, dels gjennom oppkjøp og økt konsolidering.

Denne utviklingen vil trolig fortsette de neste årene i takt med at den nordiske netthandelen fortsetter å vokse. Hvilke konsekvenser dette får for butikkaktørene, avhenger i siste instans av hvor godt butikktilbudet er tilpasset den nye virkeligheten der netthandelen tar en stadig større andel av det totale salget i utvalgsvarehandelen.

Netthandel i Norden - oppsummering 2019

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter.

Last ned Netthandel i Norden

Andre funn i rapporten

Redusert handel fra utlandet i 2019

Redusert handel fra utlandet i 2019

Netthandelen fra utlandet var svakere i 2019 enn året før. Andelen nordiske netthandelsforbrukere som oppgir at de har handlet fra utenlandske nettsteder, gikk ned fra 29 til 25 prosent.

Handel på mobiltelefon eksploderer

Handel på mobiltelefon eksploderer

Flere enn noen gang bruker mobiltelefonen til å handle på nettet. Aldersgruppen som handler mest er 30-49 år, men det er de eldste aldersgruppene som har økt andelen mobilhandel mest det siste året.

Levering - Slik vurderer forbrukerne

Levering - Slik vurderer forbrukerne

I de nordiske landene er mange vurderinger og vaner noenlunde like. Det er generelt viktig å få tydelig informasjon, både når det gjelder levering og returrutiner. Det er imidlertid enkelte aspekter som skiller de nordiske landene fra hverandre.

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

I undersøkelsen i 2019 kunne forbrukerne velge mellom 4 leveringsscenarioer, der det mest bærekraftige alternativet var det som tok lengst tid. Det bærekraftige leveringsalternativet var vanligst i Sverige og Norge.

Norge i fokus

Netthandelen setter spor i norsk detaljhandel

De norske netthandelsforbrukerne oppgir at de handlet varer på nettet for tilsvarende NOK 53 milliarder i 2019. I en gjennomsnittsmåned oppgir cirka 2 av 3 nordmenn at de har handlet varer på nettet.

Sverige i fokus

Et detaljhandels-marked i endring

De svenske netthandelsforbrukerne anslår at de handlet på nettet for cirka NOK 88 milliarder i 2019, noe som gjør Sverige til det største netthandelsmarkedet i Norden.

Danmark i fokus

Kraftig gjennomslag for netthandel via mobilen

Danmark ligger i forkant når det gjelder digitalisering, og har en infrastruktur som gir gode forutsetninger for netthandel. Netthandel via mobiltelefonen har fått et kraftig gjennomslag i landet, og app-kjøp med MobilePay er også populært.

Finland i fokus

Forbereder seg for økt netthandel

I Finland oppgir 50 prosent av respondentene at de har handlet på nettet den siste måneden, noe som er lavest i Norden. Til tross for dette kan det være en endring på gang – flere tegn peker nemlig mot en økning i den finske netthandelen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.